Tijdelijke woningen

In Utrecht zijn te weinig betaalbare woningen. Daarom doen we ons uiterste best om te zorgen voor meer woningen in de stad. Maar er zijn vertragingen in de bouw. Daarom willen we komende jaren ook tijdelijke woningen neerzetten.

Wat is een tijdelijke woning?

Tijdelijke woningen kunnen we snel maken en plaatsen. De woningen blijven maximaal 15 jaar op 1 plek staan. Daarna gebruiken we ze opnieuw. We kijken per plek hoeveel woningen we kunnen plaatsen en welke woningen het beste in die buurt passen. We doen ons best om woningen te plaatsen van een zo goed mogelijke kwaliteit. We doen dit samen met projectontwikkelaars en woningcorporaties, zoals Woonin, Cazas Wonen of SSH.

Voor wie zijn tijdelijke woningen?

Tijdelijke woningen zijn voor mensen die:

  • staan ingeschreven voor een sociale huurwoning
  • een verblijfsvergunning hebben (statushouders)
  • na verblijf in een zorginstelling klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen
  • snel een woning nodig hebben

Op een plek met tijdelijke woningen wonen dus verschillende mensen samen als buren. De woningcorporatie of projectontwikkelaar zorgt ervoor dat iedereen prettig kan wonen. Met elkaar en met de mensen in de buurt. Bewoners zorgen daar zelf ook voor. Ze helpen elkaar, organiseren activiteiten en zorgen samen voor de ruimtes die ze delen.

Waar en wanneer komen er nieuwe tijdelijke woningen bij?

Inschrijven

Wilt u in een tijdelijke woning wonen? Schrijf u dan in bij Woningnet. Sommige plekken hebben een eigen inschrijving. Dit vindt u op de internetpagina van het project zelf. Daar vindt u ook een e-mailadres en telefoonnummer als u vragen hebt.

Projecten met tijdelijke woningen die er al zijn

Bij Place2BU wonen 490 mensen. Zij hebben elk een eigen woning en delen een aantal ruimtes samen. Ongeveer de helft van de woningen is voor jongeren van 23 tot 35 jaar. De andere woningen zijn voor statushouders en voor mensen die na verblijf in een zorginstelling klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen. De mensen in de laatste 2 groepen krijgen hulp bij het wonen.

Hulp en contact Tijdelijk wonen

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen@utrecht.nl