Wonen Verhuuradressen die niet in orde zijn

Bekijk de verhuuradressen die niet in orde zijn. Er is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of sprake van illegale verhuur. Staat het adres niet op de lijst? Dan is dat geen garantie dat het om een goede verhuurder gaat.

Waarom publicatie?

De gemeente wil huurders beschermen en aanmoedigen dat verhuurders zich aan de regels houden. Door het bekend maken van deze adressen kunnen woningzoekenden nagaan of zij met een goede en betrouwbare verhuurder te maken hebben.

Handhavingsbesluiten verhuuradressen

De woning is zodanig zonder de benodigde vergunning verbouwd dat er 2 zelfstandige woningen zijn ontstaan (woningvorming). Op 11 april 2019 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de woning. De eigenaar is verzocht om de woningvorming in dit pand vóór 15 juni 2019 ongedaan te (laten) maken en ongedaan te (laten) houden. Op 18 september 2020 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat er aan de gestelde lastgeving is voldaan.

Kenmerk: CHZ_VASTM-18-16263-CDZ_LOD-5430

Op 15 januari 2018 hebben inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving geconstateerd dat de afvoer in het pand moedwillig is afgesloten, waardoor een verstopping is veroorzaakt. Er is sprake van een voor de gezondheid nadelige en een onveilige situatie. De afvoer is van gemeentewege direct hersteld op kosten van de eigenaar. De uitvoerig van bestuursdwang is schriftelijk bij besluit van 17 januari 2018 aan de eigenaar bevestigd.

Kenmerk: CHZ_PCVCR-15-01500-CDZ_LOB-964

Toegankelijkheid handhavingsbesluiten

Sommige handhavingsbesluiten zijn gescande documenten. Hebt u een beperking en kunt u daarom de gescande documenten niet lezen? Dan kunt u ons een e-mail sturen via VTHMBOndersteun@utrecht.nl. U kunt ons ook bellen op 14 030. Dan helpen wij u verder.

Hulp en contact

Telefoon

14 030