Wonen Verhuuradressen die niet in orde zijn

Bekijk de verhuuradressen die niet in orde zijn. Er is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of sprake van illegale verhuur. Staat het adres niet op de lijst? Dan is dat geen garantie dat het om een goede verhuurder gaat.

Waarom publicatie?

De gemeente wil huurders beschermen en aanmoedigen dat verhuurders zich aan de regels houden. Door het bekend maken van deze adressen kunnen woningzoekenden nagaan of zij met een goede en betrouwbare verhuurder te maken hebben.

Handhavingsbesluiten verhuuradressen

Op 7 november 2018 is geconstateerd dat de zelfstandige woning zo is verbouwd, dat het 2 verschillende woonruimten zijn geworden. Dit is woningvorming, zonder dat de eigenaar de vereiste vergunning tot woningvorming en omgevingsvergunning heeft. Op 3 december 2018 kreeg de eigenaar van de woning een bestuurlijke boete. De boete is voor het handelen in strijd met artikel 21, sub d van de Huisvestingswet 2014 en artikel 4.1.2 aanhef en onder d van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015. Op 10 november 2020 is geconstateerd dat de woning weer in gebruik is als 1 zelfstandige woonruimte.

  • Mariastraat 4C (1e)
    Op 13 april 2017 is geconstateerd dat de woning is omgezet in onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur). Zonder omzettings- en omgevingsvergunning. Dit is een overtreding van artikel 21, sub c van de Huisvestingswet 2014 en artikel 4.1.2, aanhef en onder c van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015. Daarom is er op 8 mei 2017 aan de eigenaar van de woning een bestuurlijke boete opgelegd.
  • Mariastraat 4C (2e)
    Op 27 september 2017 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning. De eigenaar moest de illegale kamerverhuursituatie ongedaan (laten) maken en ongedaan (laten) houden vóór 15 januari 2018. Op 24 januari 2018 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat dit niet gebeurd is. De eigenaar heeft daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd. Op 27 februari 2018 kreeg de eigenaar een nieuwe last onder dwangsom opgelegd om de illegale kamerverhuursituatie op te (laten) heffen.

Op 15 januari 2018 hebben inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving geconstateerd dat de afvoer in het pand moedwillig is afgesloten, waardoor een verstopping is veroorzaakt. Er is sprake van een voor de gezondheid nadelige en een onveilige situatie. De afvoer is van gemeentewege direct hersteld op kosten van de eigenaar. De uitvoerig van bestuursdwang is schriftelijk bij besluit van 17 januari 2018 aan de eigenaar bevestigd.

Kenmerk: CHZ_PCVCR-15-01500-CDZ_LOB-964

Toegankelijkheid handhavingsbesluiten

Sommige handhavingsbesluiten zijn gescande documenten. Hebt u een beperking en kunt u daarom de gescande documenten niet lezen? Dan kunt u ons een e-mail sturen via VTHMBOndersteun@utrecht.nl. U kunt ons ook bellen op 14 030. Dan helpen wij u verder.

Hulp en contact

Telefoon

14 030