Verhuuradressen die niet in orde zijn

Bekijk de verhuuradressen die niet in orde zijn. Er is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of sprake van illegale verhuur. Staat het adres niet op de lijst? Dan is dat geen garantie dat het om een goede verhuurder gaat.

Waarom publicatie?

De gemeente wil huurders beschermen en aanmoedigen dat verhuurders zich aan de regels houden. Door het bekend maken van deze adressen kunnen woningzoekenden nagaan of zij met een goede en betrouwbare verhuurder te maken hebben.

Handhavingsbesluiten verhuuradressen

Op 4 oktober 2016 is er een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opgelegd aan de eigenaar van de woning. De woning is zonder omzettings- en omgevingsvergunning omgezet in kamerverhuur. De eigenaar is verzocht de illegale kamerverhuursituatie ongedaan te (laten) maken en ongedaan te (laten) houden vóór 1 januari 2017.

Op 23 januari 2017 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat de kamerverhuur niet is gestaakt. Er is niet aan de gestelde lastgeving voldaan. De eigenaar heeft daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd. Op 28 februari 2017 is de eigenaar via oplegging van een nieuwe last onder dwangsom nogmaals verzocht om de illegale kamerverhuursituatie op te (laten) heffen. In hoger beroep is de opgelegde last onder dwangsom van 4 oktober 2016 in stand gelaten en is opgelegde bestuurlijke boete gematigd wegens verminderde mate van verwijtbaarheid.

Op 29 maart 2018 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaren van de woning. De woning is zonder omzettingsvergunning omgezet in kamerverhuur. De eigenaren zijn verzocht de illegale kamerverhuursituatie ongedaan te (laten) maken en ongedaan te (laten) houden vóór 1 augustus 2018.

Op 8 oktober 2018 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat de kamerverhuur niet is gestaakt. Er is niet aan de gestelde lastgeving voldaan. De eigenaren hebben daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd. Op 16 oktober 2018 zijn de eigenaren via oplegging van een nieuwe last onder dwangsom nogmaals verzocht om de illegale kamerverhuursituatie op te (laten) heffen.

Op 7 november 2018 is geconstateerd dat de zelfstandige woning zo is verbouwd, dat het 2 verschillende woonruimten zijn geworden. Dit is woningvorming, zonder dat de eigenaar de vereiste vergunning tot woningvorming en omgevingsvergunning heeft. Op 3 december 2018 kreeg de eigenaar van de woning een bestuurlijke boete. De boete is voor het handelen in strijd met artikel 21, sub d van de Huisvestingswet 2014 en artikel 4.1.2 aanhef en onder d van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015. Op 10 november 2020 is geconstateerd dat de woning weer in gebruik is als 1 zelfstandige woonruimte.

 • Mariastraat 4C (1e)
  Op 13 april 2017 is geconstateerd dat de woning is omgezet in onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur). Zonder omzettings- en omgevingsvergunning. Dit is een overtreding van artikel 21, sub c van de Huisvestingswet 2014 en artikel 4.1.2, aanhef en onder c van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015. Daarom is er op 8 mei 2017 aan de eigenaar van de woning een bestuurlijke boete opgelegd.
   
 • Mariastraat 4C (2e)
  Op 27 september 2017 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning. De eigenaar moest de illegale kamerverhuursituatie ongedaan (laten) maken en ongedaan (laten) houden vóór 15 januari 2018. Op 24 januari 2018 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat dit niet gebeurd is. De eigenaar heeft daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd. Op 27 februari 2018 kreeg de eigenaar een nieuwe last onder dwangsom opgelegd om de illegale kamerverhuursituatie op te (laten) heffen.
   
 • Mariastraat 4C (bestuurlijke boete)
  Op 8 mei 2017 is er een bestuurlijke boete opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning.

  Kenmerk: (CHZ_PCVCR-17-00057-CDZBBB-7241)
   
 • Mariastraat 4C (3e lod)
  Op 27 februari 2018 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning. De eigenaar moest de illegale kamerverhuursituatie ongedaan (laten) maken en ongedaan (laten) houden vóór 1 juli 2018. Op 17 augustus 2018 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat dit niet gebeurd is. De eigenaar heeft daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd. Op 17 december 2018 kreeg de eigenaar een nieuwe last onder dwangsom opgelegd om de illegale kamerverhuursituatie op te (laten) heffen.

  Kenmerk: (CHZ_PCVCR-17-00057-CDZ_LOD-17537)
   
 • Mariastraat 4C (4e lod)
  Op 17 december 2018 is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning. De eigenaar moest de illegale kamerverhuursituatie ongedaan (laten) maken en ongedaan (laten) houden vóór 15 april 2019. Op 3 juni 2019 heeft de betrokken inspecteur geconstateerd dat dit niet gebeurd is. De eigenaar heeft daarmee de opgelegde dwangsom verbeurd.

  Kenmerk: (CHZ_VASTM-18-02085-CDZ_LOD-15998)

Op 7 mei 2021 is er een bestuurlijke boete opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning.

Kenmerk: (CHZ_VASTM-18-13191-CDZBB)

Op 10 mei 2021 is er een bestuurlijke boete opgelegd aan de eigenaar van de woning. Reden is het zonder omzettings- en omgevingsvergunning kamergewijs verhuren van de woning.

Kenmerk: (CHZ_VASTM-20-36838-CDZBBB-20215)

Op 15 januari 2018 hebben inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving geconstateerd dat de afvoer in het gebouw moedwillig is afgesloten, waardoor een verstopping is veroorzaakt. Er is sprake van een voor de gezondheid nadelige en een onveilige situatie. De afvoer is van gemeentewege direct hersteld op kosten van de eigenaar. De uitvoerig van bestuursdwang is schriftelijk bij besluit van 17 januari 2018 aan de eigenaar bevestigd.

Kenmerk: (CHZ_PCVCR-15-01500-CDZ_LOB-964)

Hulp en contact

Telefoon

14 030