Onderhoud en verbouwen

U bent als vve samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw. Hebt u al een plan voor het onderhoud? Dit plan wordt vaak een meerjarenonderhoudsplan genoemd. In het onderhoudsplan staat welk onderhoud er de komende 5 tot 15 jaar echt nodig is. Er zijn verschillende bureaus die een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen maken. Wilt u advies? Neem contact met ons op.

  Wilt u in dit plan ook energiebesparende maatregelen opnemen? Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's:

  Verbouwen

  Wilt u uw appartement verbouwen? Dan hebt u vaak toestemming nodig van uw vereniging van eigenaren (vve). Als u de buitenkant van uw woning gaat verbouwen, dan hebt u meestal ook een omgevingsvergunning nodig.

  Toestemming vve

  De vve beslist over de delen van het gebouw die van u samen zijn, zoals het dak of de buitenmuren. In de splitsingsakte kunt u zien wat van u samen is. U hebt dus altijd toestemming van de vve nodig als u iets verandert aan een deel van het gebouw dat van u samen is. Dat kunnen bijvoorbeeld dragende muren zijn, ook als deze in het privé-gedeelte van uw woning staan. Of bijvoorbeeld bij het vervangen van kozijnen. De vve kan een procedure bij de rechter starten als een vve-lid toch verbouwt zonder toestemming van de anderen. Dit proces kost tijd en geld. Voorkom dit probleem en overleg altijd met de vve.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Hebt u toestemming van de vve om uw appartement te verbouwen? Neem dan contact op met de gemeente om te vragen of u ook een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor bepaalde werkzaamheden is dit verplicht. Met deze vergunning bouwt u volgens de regels in het besluit bouwwerken leefomgeving. Kijk op de pagina bouwen en verbouwen om te zien u of u een vergunning nodig hebt en wat u moet doen om een vergunning aan te vragen.

  Hebt u een nieuwbouwappartement?

  Tijdens de bouw van de appartementen is er vaak een kopersvereniging. De kopersvereniging besluit of er bijvoorbeeld tijdens de bouw aanbouwen, dakkapellen of extra balkons mogen worden geplaatst. Zijn de appartementen opgeleverd? Dan neemt de vereniging van eigenaren de taken over.

  Overlast

  Hebt u overlast van uw buren? Bespreek dat dan eerst met hen. Als VvE kunt u ook een huishoudelijk reglement (laten) opstellen waarin u afspraken vastlegt. Bekijk een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

  Hulp en contact Vve-loket

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  vveloket@utrecht.nl