Toelichting kosten voor ruimte huren in buurtcentrum

Voor het gebruiken van de ruimte in een buurtcentrum betaalt u meestal een (laag) bedrag. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de ruimtes en welke voorwaarden voor u gelden. In sommige gevallen hoeft u niets voor de ruimte te betalen.

Afhankelijk van uw situatie en uw activiteit betaalt u:

 • 0% van de huurkosten (niets)
 • 35% van de huurkosten
 • het hele bedrag

Wanneer betaalt u 0% of 35% van de huurkosten?

U betaalt 0% (niets) of 35% van de huurkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • De activiteit past binnen 1 of meer doelstellingen van het gemeentelijk welzijnsbeleid (dit noemen we ‘vernieuwend welzijn’):
  • de activiteit zorgt voor sociale contacten en verbetert de sociale samenhang in de buurt of de wijk
  • de activiteit draagt bij aan een gezonde levensstijl
  • de activiteit verbetert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemers
  • de activiteit helpt bij persoonlijke ontwikkeling of maakt de kans groter om (vrijwilligers)werk te doen
  • de activiteit zorgt voor meer sociale veiligheid in de buurt
 • U houdt geen geld over aan de activiteit als vergoeding of salaris.
 • De deelnemers komen uit de gemeente Utrecht.

Wanneer betaalt u 0% (niets)?

U hoeft geen huurkosten te betalen als u naast de bovengenoemde voorwaarden ook voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • Er is geen betaalde kracht bij de activiteit betrokken (u zelf inbegrepen).
 • De deelnemers betalen niets of alleen voor directe kosten van de activiteit.
 • U krijgt geen subsidie.

Een betaalde kracht is iemand die salaris of een vergoeding krijgt. Een vrijwilligersbijdrage of cadeaubon is ook een vergoeding.
Directe kosten van de activiteit zijn de kosten van de uitvoering van uw activiteit, zoals materiaal dat gebruikt wordt tijdens de activiteit.

Wanneer betaalt u 35% van de huurkosten?

Voldoet u aan de eerder genoemde voorwaarden, maar geldt voor u ook 1 of meer van onderstaande punten? Dan betaalt u 35% van de huurkosten.

 • Er werkt wél iemand mee aan de activiteit die salaris of een vergoeding ontvangt.
 • De deelnemers betalen ook voor indirecte kosten, bijvoorbeeld voor de kosten van uw website.
 • U krijgt subsidie voor de activiteit.

Wanneer betaalt u het hele bedrag (100%)?

U betaalt het hele bedrag als 1 of meer van de volgende punten voor u geldt.

 • Uw activiteit voldoet niet aan de voorwaarden die gelden voor het 0% en 35% tarief.
 • U houdt een bepaald bedrag over als inkomsten.
 • Uw activiteit is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Utrecht. Er komen ook deelnemers van buiten de stad.

Ruimte reserveren

Meer informatie over de buurtcentra en ruimtes

Ruimte reserveren in het reserveringssysteem

Hulp en contact Welzijn in de wijk

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoed@utrecht.nl