Discriminatie en gelijke behandeling

In Utrecht werken we aan een stad waar iedereen meetelt. Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Zonder te letten op opleiding, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperking.

Grondwet

Artikel 1 van de grondwet geeft iedereen in Nederland het recht op gelijke behandeling. En verbiedt discriminatie. We vinden het belangrijk dat ‘handicap’en ‘seksuele gerichtheid’ in de grondwet zijn toegevoegd als grondrechten.

Dit is nu de tekst van artikel 1 van de grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

De nieuwe tekst staat bij de ingang van het stadhuis en het stadskantoor.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u ziet u het gebeuren? Meld dit bij Discriminatie.nl Provincie Utrecht. Dat kan uiterlijk een jaar na de gebeurtenis. Het melden van discriminatie is altijd vertrouwelijk en gratis.

Zo kunt u discriminatie melden:

Een onafhankelijke klachtbehandelaar helpt u. De behandelaar registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Gaat het om iets wat mogelijk strafbaar is? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Discriminatie.nl Provincie Utrecht kan u hierbij adviseren en helpen.

Lees waarom het belangrijk is om discriminatie te melden

Hulp en informatie voor LHBTI+

LHBTI+’ers kunnen voor vragen en hulp terecht bij de volgende organisaties:

LHBTI+ staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat is geregistreerd bij geboorte) en intersekse personen (mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw). De + staat onder andere voor aseksuelen, panseksuelen en queers. 

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld als mensen worden afgewezen voor een baan vanwege hun gender, uitgescholden worden op straat omdat ze homoseksueel zijn of een handicap hebben, of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege hun huidskleur. Discriminatie is verboden. Lees meer over discriminatie op de site van antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland.

Slavernij en de stad Utrecht

We hebben laten onderzoeken wat de rol van Utrecht in het koloniale-en slavernijverleden is geweest. Er waren namelijk aanwijzingen dat Utrecht een rol heeft in het slavernijverleden. Het was nog onduidelijk welke rol precies. Uit het onderzoek blijkt dat Utrecht nauw betrokken geweest is bij de slavernij en bij in handel in tot slaaf gemaakten. De resultaten van het onderzoek staan in het boek Slavernij en de stad Utrecht.

Lees meer over het onderzoek in de raadsbrief

Het college van B en W denkt na over het zorgvuldig maken van mogelijke excuses voor het Utrechts slavernijverleden. Hierover nemen ze later een besluit. We onderzoeken ook wat nodig is om blijvend aandacht te geven aan het Utrechts slavernijverleden en de gevolgen daarvan.

Lees meer over de Utrechtse slavernijgeschiedenis op sporenvanslavernijutrecht.nl

Discriminatie Utrechtse woningmarkt

Iedereen in Nederland verdient een eerlijke kans op een woning. Wonen is een voorwaarde voor het opbouwen van een goed bestaan. Wegen er niet-relevante persoonskenmerken mee bij de keuze voor een huurder of koper van woonruimte? Dan kunnen we van discriminatie spreken. Voorbeelden van niet belangrijke persoonskenmerken zijn: etnische achtergrond, handicap of seksuele gerichtheid.

Wij zijn tegen discriminatie en maken ons sterk voor een inclusieve samenleving en het meedoen voor iedereen. Via ons actieplan Tegengaan van discriminatie op de woningmarkt pakken wij discriminatie aan.

Lees meer over discriminatie op de woningmarkt op volkshuisvestingnederland.nl

Lees meer over discriminatie en gelijke behandeling

Samen inzetten voor mensenrechten

We willen gelijkheid en vooruitgang voor iedereen in de stad. Daarom vindt Utrecht als mensenrechtenstad de universele verklaring van de rechten van de mens heel belangrijk. Dit internationale verdrag bestaat sinds 1948. Utrecht viert het 75-jarig van dit verdrag met de campagne 'Utrecht, stad van mens en recht’. Daarin vertellen Utrechters Jamil, Lea, Roline, Frank, Hanneke en Wim welk mensenrecht voor hen het belangrijkst is. Bijvoorbeeld onderwijs, gelijkheid of vrijheid van meningsuiting. Hun portretten zijn gemaakt door fotograaf Jan Banning.

Lees meer over de campagne Utrecht, stad van mens en recht

Verschillende Utrechtse organisaties nemen mensenrechten als uitgangspunt bij hun werk. Zij vormen een informeel netwerk: de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Ze organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten over mensenrechten wereldwijd. Op www.humanrightsutrecht.nl leest u meer over bijeenkomsten, activiteiten en aangesloten organisaties.

Wat kunt u doen?

Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. We zijn allemaal verschillend én gelijkwaardig. Het is daarom belangrijk dat we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en van elkaar willen leren.

Kan je niet jezelf zijn? Ervaar je discriminatie bij jezelf of bij een ander? Krijgt je buur of collega geen eerlijke kans? Spreek je uit. Luister naar elkaar en erken de emotie van jezelf en de ander. Dit voelt soms ongemakkelijk – maar alleen zo kunnen we de belangrijke gesprekken voeren die nodig zijn. En zorgen we er samen voor dat alle 360.000 Utrechters hier met plezier wonen, werken, leren en ontspannen.

Wat doet de gemeente?

Samen met onze partners in de stad werken we aan gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen. Wat we doen, leest u in ons welzijnsbeleid.

Hulp en contact Utrecht voor iedereen