Diversiteitsprijs

Alle Utrechters hebben het recht om zich thuis te voelen en zichzelf te kunnen zijn. We reiken sinds 1995 de Diversiteitsprijs uit. Eerder heette dit de Tolerantieprijs.

De Diversiteitsprijs is een prijs voor bedrijven, organisaties en groepen die zich op een creatieve en inspirerende manier inzetten voor een inclusieve samenleving. Dat doen zij op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren waarbij verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten. Of buddyprojecten of theatergroepen die diversiteit vieren.

 

Stichting Colored Qollective wint Diversiteitsprijs 2022

Stichting Colored Qollective is een jonge organisatie voor en door lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersekse- en aseksuele (LHBTQIA+) personen van kleur in Utrecht. Colored Qollective zet zich in voor een samenleving die inclusief is, waarin iedereen mee kan doen en gelijkwaardig is. Waar mensen elkaar accepteren zoals ze zijn, iedereen zichzelf kan zijn en ruimte is voor verschillen.

Wat vindt de jury?

Volgens de jury verdient Colored Qollective de prijs omdat zij een heel groot bereik hebben, ook buiten de stad Utrecht. De mensen van de stichting zijn erg gepassioneerd over hun werkzaamheden voor een doelgroep die deze steun goed kan gebruiken. Dit vindt de jury mooi om te zien.

Ook kijkt de stichting naar de verschillende soorten discriminatie waar LHBTQIA+ personen van kleur mee te maken kunnen krijgen (intersectionaliteit). Veel gevestigde LHBTQIA+ organisaties bereiken LHBTQIA+ personen van kleur niet altijd en dat maakt Colored Qollective belangrijk.

Website van Colored Qollective

Andere genomineerden 2022

De Voorkamer

De Voorkamer is een ontmoetingsplek waar u met andere culturen in aanraking komt.

De jury vindt dit een zeer verbindende plek in de wijk Lombok. Een plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. Een ontmoetingsplek is heel belangrijk om diversiteit en inclusie te verbeteren. Kortom: De Voorkamer is een plek die meer aandacht verdient!

Website van De Voorkamer

ZIMIHC Theater

ZIMIHC is een theater voor amateurkunst in de stad. Ze bieden een podium aan iedereen die wil optreden: zangers en zangeressen, spoken word, theater, jammen en verteltheater. Daarnaast proberen ze met hun activiteiten mensen uit verschillende culturen en lagen van de samenleving met elkaar in verbinding te brengen.

De jury vindt ZIMIHC een vertrouwde organisatie in Utrecht die erom bekend staat cultuur dichtbij wijkbewoners te brengen. Dat doen zij met een divers aanbod in muziek, toneel en ontmoetingen tussen wijkbewoners.

Website van ZIMIHC

Over de Diversiteitsprijs

Iedereen kan Utrechtse kandidaten aandragen voor deze prijs bij Art. 1 Midden Nederland. Art. 1 Midden Nederland is het bureau voor gelijke behandeling in de provincie Utrecht. Zij organiseren de Diversiteitsprijs. Een onafhankelijke jury bekijkt alle inzendingen, beslist over de genomineerden en kiest de winnaar. De winnaar ontvangt een prijs van € 5.000.

Website Art.1 Midden Nederland

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur