Hulp bij 24-uurs opvang/beschermd wonen

Er zijn verschillende vormen van begeleiding in de 24-uurs opvang/beschermd wonen.

Begeleidingsvormen

Beschermd thuis

Bedoeld voor mensen die alleen met (zeer) veel hulp en ondersteuning zelf hun eigen leven kunnen leiden. Deze mensen wonen meestal zelfstandig in een eigen woning of instellingswoning. Ze hebben 24-uurszorg nodig om zelfstandig te kunnen wonen.

Beschermd verblijf

Bedoeld voor mensen die zeer veel hulp nodig hebben. Deze hulp kan op erg wisselende momenten nodig zijn. Deze mensen wonen op een locatie van een instelling met 24-uurszorg, omdat zij (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

Beschermd wonen

Bedoeld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben naast gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening een speciale ondersteuningsvraag, benadering en/of setting. Deze speciale ondersteuning kan niet lokaal of regionaal gegeven worden.

Maatschappelijke opvang

Bedoeld voor mensen die hun thuissituatie hebben (moeten) verlaten en die niet zonder hulp zelfstandig kunnen wonen. Zij moeten elk moment van de dag zorg kunnen krijgen.

Waar kan ik mij aanmelden?

Meld u bij het lokale team (buurtteam, wijkteam of sociaal team) van uw eigen gemeente aan. Zij bereiden de aanmelding voor Beschermd Wonen samen met u voor. En onderzoeken welke zorg of begeleiding u nodig hebt. Ook bekijken zij waar u deze zorg in regio Utrecht kunt krijgen. Na het onderzoek door uw gemeente, bepaalt de Regionale Toegang Utrecht of u in aanmerking komt voor Beschermd Wonen. De Regionale Toegang geeft u het besluit hierover.

Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Zoek uw gemeente in het schema hieronder en bezoek de website van het lokale team. Hier leest u meer over hoe u zich kunt aanmelden.

Regio Gemeente Website lokaal team E-mail Telefoon
Utrecht Stad        
  Utrecht Regionale Toegang regionaletoegang@utrecht.nl 030-2863530
Lekstroom        
  Houten Sociaal Team Houten info@sociaalteamhouten.nl 030-6392250
  Lopik Breed Sociaal Loket bsl@lopik.nl 0348-559955
  Nieuwegein Geynwijs infogeynwijs@nieuwegein.nl 030-4100666
  IJsselstein Team Sociaal Domein sociaalteam@ijsselstein.nl 14030
  Vijfheerenlanden Sociaal Team sociaalloket@vijfheerenlanden.nl 0800-5016
West        
  Woerden

Woerden Wijzer

info@woerdenwijzer.nl 0348-428600
  Oudewater Stadsteam Oudewater info@stadsteamoudewater.nl 0348-561 893
  Montfoort SWOM Montfoort

sociaalteam@swomontfoort.nl

0348-469109
  Ronde Venen Servicepunt De Ronde Venen

info@servicepuntderondevenen.nl

0297-58 76 00
  Stichtse Vecht TIM Stichtse Vecht

toegang@timstichtsevecht.nl

0800-1513
Zuid Oost Utrecht        
  De Bilt Mens de Bilt sociaalteam@mensdebilt.nl 030-7271557
 

Utrechtse Heuvelrug

Samen op de Heuvelrug

info@samenopdeheuvelrug.nl

0343-565800
 

Wijk bij Duurstede

Stichting Binding

info@stichtingbinding.nl

0343-473070
  Bunnik Centrum voor Elkaar centrumvoorelkaar@bunnik.nl 030-6594848
  Zeist SWT Zeist

infosociaalteam@zeist.nl

030-6987222

Wilt u een her-aanmelding doen? Bekijk welke documenten u nodig heeft. En hoe u zich kunt her-aanmelden.

Aanmelden

U kunt 24-uursopvang/beschermd wonen voor uzelf of voor iemand anders aanvragen. Lees via de link hieronder welke informatie u vooraf moet verzamelen.

Aanmelden

Organisaties

We werken samen met organisaties die beschermd thuis, beschermd verblijf en beschermd wonen aanbieden. Hieronder staat een overzicht.

Hulp en contact Regionale toegang

Telefoon

030 - 286 35 30

Maandag t/m donderdag 12.30 - 16.00 uur

E-mail

regionaletoegang@utrecht.nl