Hulp bij dementie

Hebt u het idee dat uw geheugen u vaker in de steek laat? Begrijpt u minder van wat er gebeurt om u heen? Of ziet u dit bij iemand in uw omgeving? Hier kan dementie in het spel zijn. Goed omgaan met dementie vraagt veel. Allereerst van degene over wie het gaat. Maar ook van anderen: de partner, kinderen, familieleden, vrienden, buren.

Diagnose, behandeling en ondersteuning

Het stellen van de diagnose is het werk van de huisarts of een specialist. Behandeling, voor zover mogelijk, gebeurt ook door de medische sector. Ook een casemanager dementie kan u en uw partner begeleiden bij het ziekteproces. Uw huisarts of wijkverpleegkundige kunnen u hierover informeren.

Voor andere vormen van ondersteuning kunt u terecht bij de gemeente. De gemeente biedt verschillende vormen van dagbesteding voor mensen die dementeren. De gemeente biedt ook ondersteuning voor mantelzorgers.

Dagondersteuning

In elke Utrechtse wijk zijn activiteiten voor ouderen. U kunt daar 1 of enkele dagen in de week naar toe gaan. Deze activiteiten zorgen voor regelmaat in het leven. Ze zijn goed om het geheugen te ‘trainen’. En je komt er andere mensen tegen.

Het buurtteam helpt u op weg naar activiteiten, die bij u passen.  Ook op de websites www.jekuntmeer.nl en www.wijkconnect.com/utrecht vindt u veel aanbod. Voor dagondersteuning is geen verwijzing nodig.

Dagbegeleiding

Hebt u meer intensieve begeleiding nodig om uw dag goed in te vullen? Dan kunt u in aanmerking komen voor dagbegeleiding. Hier kunt u 2 of wanneer nodig meer dagen in de week naar toe. Voor dagbegeleiding hebt u een toewijzing nodig van het buurtteam. Met het buurtteam kunt u bespreken of dagbegeleiding mogelijk is. Het buurtteam kan u ook vertellen, welke dagbegeleiding voor u geschikt is. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het dichtstbijzijnde buurtteam.  

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn. Hoe ga je om met je partner, je vader of moeder, die steeds meer vergeet? Die misschien vaak verdrietig is of boos? Hoe regel je, dat je af en toe ‘vrij’ kunt nemen van de zorg? Voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers is ondersteuning beschikbaar. Voor informatie, ondersteuning en lotgenotencontact kunt u in Utrecht op diverse plaatsen terecht:

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)