Hulp en ondersteuning (Wmo) Hulp bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld houdt in dat thuis geen veilige plek meer is. De partner of een ander gezinslid is gewelddadig tegen huisgenoten. Soms wordt huiselijk geweld gepleegd door niet-huisgenoten: een verzorger, een ex-partner, een familielid.

Onder huiselijk geweld verstaan we:

 • lichamelijk geweld en mishandeling
 • seksueel geweld (dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden, incest)
 • geestelijk geweld (dreigen, opsluiten, vernederen, schelden, pesten, negeren)

Huiselijk geweld melden op 0800 - 2000

Hebt u zelf te maken met huiselijk geweld? Of weet u van huiselijk geweld in uw omgeving? In deze gevallen kunt u bellen met Veilig Thuis Utrecht. Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800 - 2000. Het is dag en nacht bereikbaar.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij Veilig Thuis Utrecht terecht voor informatie en advies over de volgende onderwerpen: 

 • huiselijk geweld
 • opvang van slachtoffers en plegers
 • kindermishandeling
 • partnermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • seksueel geweld
 • eergerelateerd geweld
 • stalking
 • genitale verminking
 • huwelijksdwang
 • mensenhandel
 • problemen door loverboys

Medewerkers van Veilig Thuis Utrecht kunnen u ook doorverwijzen naar hulpverleners.

Melden bij het buurtteam

U kunt (vermoedens van) huiselijk geweld ook melden bij het buurtteam

Huisverbod

Bij serieuze dreiging van huiselijk geweld kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen van 10 dagen. Een pleger van huiselijk geweld mag dan zijn (of haar) woning niet meer in. In deze periode mag hij geen contact opnemen met de partner of de kinderen. De burgemeester kan het huisverbod verlengen als de dreiging blijft. Deze verlenging kan maximaal 18 dagen duren. Het tijdelijk huisverbod wordt gecombineerd met hulpverlening voor zowel de pleger als de achterblijver(s). Meer informatie vindt u op www.huisverbod.nl.

Opvang bij huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen voor hulp terecht bij Moviera. Is het thuis erg onveilig? Dan kan Moviera u helpen met het vinden van een opvangplek. Moviera is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op 030 – 259 98 14.

Ervaringsmaatjes bij huiselijk geweld

Hebt u huiselijk en/of seksueel geweld meegemaakt en kunt u steun gebruiken bij het hervinden van uw evenwicht en zelfvertrouwen? Via Maatje achter de Voordeur komt u in contact met een maatje die u steun kan bieden. Deze maatjes zijn getrainde vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen.

Eigen bijdrage

Voor opvang na huiselijk geweld, betaalt u een eigen bijdrage

Meer informatie over huiselijk geweld 

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00

Uw mening