Hulp bij slecht zien of slecht horen

Bent u slechtziend of slechthorend? De gemeente wil graag dat u gewoon kunt ‘meedoen’ in de samenleving. Ondanks uw handicap. De gemeente zorgt voor begeleiding van thuiswonende mensen, die slecht horen of slecht zien.

Het buurtteam wijst de weg

Zoekt u ondersteuning? Ga naar het buurtteam. Het buurtteam gaat met u in gesprek. Samen bespreekt u, welke ondersteuning u nodig heeft. Een andere mogelijkheid is, dat het buurtteam u verwijst naar een gespecialiseerde instelling. U gaat dan in gesprek met deze instelling. Die brengt vervolgens advies uit aan het buurtteam over de ondersteuning die u zou moeten krijgen. Uiteindelijk beslist het buurtteam welke ondersteuning u krijgt.

Organisaties die hulp bieden bij problemen met zien of horen

In Utrecht bieden de volgende organisaties hulp bij problemen met zien of horen:

  • Bartimeus: begeleiding van mensen met problemen met zien en blindheid.
  • Kentalis: begeleiding van mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. 
  • GGMD: begeleiding van mensen met een gehoorbeperking. 
  • Kalorama: begeleiding bij doofblindheid.
  • De Noorderbrug: begeleiding van doven en slechthorenden.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)