Iedereen kan meedoen: inclusie in de stad

In Utrecht werken we aan een stad waar iedereen meetelt. Iedere Utrechter verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Zonder te letten op opleiding, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperking.

Discriminatie melden

Hebt u of iemand uit uw omgeving wel eens met discriminatie te maken? 

Meld discriminatie bij Discriminatie.nl 

Het antidiscriminatiebureau luistert naar uw verhaal en helpt u. Melden is altijd vertrouwelijk en gratis. U kunt ook direct een melding doen of aangifte doen bij de politie. 

Deel uw ervaringen met ons

We willen graag weten hoe het met u gaat in uw buurt en hoe u zich daar voelt. Voelt u zich thuis en veilig in Utrecht? Uw ervaringen zijn waardevol om de stad beter te maken. Wilt u iets met ons delen? Wilt u op de hoogte blijven of meedoen aan onze activiteiten? Laat het ons weten via inclusie@utrecht.nl

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve stad

Werk mee aan een stad waar iedereen erbij hoort. De gemeente Utrecht biedt subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve stad. Bijvoorbeeld voor ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten, lezingen, workshops, exposities en meer. 

Vraag subsidie aan

Informatie en ondersteuning voor lhbtiq+

Lhbtiq+-personen kunnen voor vragen en hulp terecht bij de volgende organisaties:

Waar we voor staan en waar we voor gaan

Utrecht staat voor diversiteit en inclusie. Hoe de gemeente daar stappen in wil zetten, hebben we vastgelegd in de Beleidsnota Inclusie & Diversiteit: Tot je recht komen. Op 29 februari 2024 heeft de gemeenteraad de nota vastgesteld. Ons doel is dat alle Utrechters zichzelf kunnen zijn, prettig samenleven, gelijk behandeld worden en gelijke kansen hebben. 

Bekijk de video over ons beleid (YouTube)

De video is er ook met audiodescriptie.

Lees meer over ons beleid en hoe we samen leren, samen weten, samen doen rondom diversiteit en inclusie

Expertcommissie Diversiteit & Inclusie

De gemeente Utrecht heeft een expertcommissie opgericht om te adviseren over inclusie en diversiteit. De commissieleden zijn:

  • Prof. Mr. Jenny Goldschmidt: Emeritus hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de rechten van kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking
  • Hanneke Felten: Senior onderzoeker en projectleider bij Movisie, gespecialiseerd in effectieve interventies tegen discriminatie en het bevorderen van inclusie (Universiteit Utrecht)
  • Dino Suhonic: Directeur van Stichting Maruf, een organisatie die zich inzet voor de emancipatie van lhbtiq+-moslims (Universiteit Utrecht)

Deze commissie zal de gemeente scherp houden op de vooruitgang en ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Discriminatie op de woningmarkt

Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning. Discriminatie op de woningmarkt pakken we aan met ons actieplan.

Bekijk ons actieplan Tegengaan van discriminatie op de woningmarkt

Lees meer over discriminatie op de woningmarkt op de website van de rijksoverheid

Utrecht, stad van mens en recht

Utrecht viert het 75-jarig bestaan van de universele verklaring van de rechten van de mens met de campagne 'Utrecht, stad van mens en recht'. Lees meer op de website van de Utrechtse Mensenrechtencoalitie. Op de website van de universiteit Utrecht vindt u alles over wat de rechten betekenen, waar ze vandaan komen, en hoe ze ook nu nog actueel zijn in 30 bijzondere portretten.

Hulp en contact Utrecht voor iedereen