Zorg en onderwijs Informatie voor professionals

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en deel van de AWBZ-taken. Tevens hebben zij een centrale rol in de uitvoering van de participatiewet. Via deze website houden we professionals in het maatschappelijke veld in Utrecht en alle andere geïnteresseerden op de hoogte.

Hulp en ondersteuning vanuit Wmo

Wilt u weten hoe de zorg en ondersteuning voor volwassenen
vanuit de Wmo geregeld is? Bekijk deze film.

Hoe verbetert Utrecht de zorg?

Benieuwd naar de verbeteringen in de zorg, ondersteuning en jeugdhulp?
Samen met de buurtteams laat de gemeente deze verbeteringen zien,
in het boekje Aansluiten bij de kracht van mensen (pdf, 6,5 MB).

Vrijwilligerswerk in Utrecht

Wilt u weten hoe vrijwilligerswerk geregeld is in Utrecht? Bekijk deze film.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030