Zorg en onderwijs Jeugd en gezin

spelende kinderen

Voor vragen over uw kind of jongere (tot en met 17 jaar) of uw zwangerschap kunt u terecht op deze pagina’s. Informatie voor hulp of ondersteuning van volwassenen (18 jaar en ouder) kunt u vinden op de website Hulp en ondersteuning (Wmo).

Opvoeden en opgroeien

Hebt u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? Hiermee kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdhulp

Hebt u hulp of zorg nodig voor uw kind? Of hebt u problemen met de opvoeding van uw kind(eren)? Op deze pagina’s vindt u informatie over de hulp en zorg die u kunt krijgen.

Buurtteam en aanvullende zorg

Met al uw vragen over hulp en zorg kunt u terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin. Kan het buurtteam u niet genoeg helpen? Dan helpt het buurtteam u verder op weg naar aanvullende zorg. De buurtteams kunnen ook ondersteunen in het traject passend onderwijs

Meer informatie over kinderen en jongeren

Lees meer over vaccinaties.
Zoekt u informatie over kinderwerk, jongerenwerk, hulp en ondersteuning voor meiden, kinderrechten en het project ‘vreedzame stad’? Kijk voor meer informatie op de pagina van Samen leven.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy en over de Verwijsindex. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Nieuws

Gezocht: ouders die mee willen denken over specialistische jeugdhulp

26-02-2019 | Hebt u (pleeg) kinderen en ideeën over hoe de zorg voor kinderen en gezinnen eruit zou moeten zien?  Wilt u meedenken over de zorg in Utrecht? We organiseren op 9 en 11 april een gesprek tussen jeugdhulpaanbieders en u als ouders.
Lees meer over de bijeenkomst

Aanwijzing inspectie voor KidzTower

23-01-2019 | De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zorgaanbieder KidzTower een aanwijzing gegeven. Er is geen sprake van gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de cliënten. Een bevel van de inspectie (bijvoorbeeld sluiting) is daarom niet aan de orde. De inspectie geeft KidzTower wel een aanwijzing. Die houdt in dat KidzTower 3 maanden de tijd heeft om de benodigde verbeteringen door te voeren. De gemeente is in gesprek met KidzTower en de inspectie en volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteit en continuïteit van de zorg nauwgezet.

Ouders of verwijzers die vragen hebben of de zorg bij een andere aanbieder willen voortzetten, kunnen mailen naar jeugd@utrecht.nl.

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een memo op 23 januari.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030