Zorg en onderwijs Jeugd en gezin

spelende kinderen

Voor vragen over uw kind of jongere (tot en met 17 jaar) of uw zwangerschap kunt u terecht op deze pagina’s. Informatie voor hulp of ondersteuning van volwassenen (18 jaar en ouder) kunt u vinden op de website Hulp en ondersteuning (Wmo).

Opvoeden en opgroeien

Hebt u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? Hiermee kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdhulp

Hebt u hulp of zorg nodig voor uw kind? Of hebt u problemen met de opvoeding van uw kind(eren)? Op deze pagina’s vindt u informatie over de hulp en zorg die u kunt krijgen.

Buurtteam en aanvullende zorg

Met al uw vragen over hulp en zorg kunt u terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin. Kan het buurtteam u niet genoeg helpen? Dan  helpt het buurtteam u verder op weg naar aanvullende zorg. De buurtteams kunnen ook ondersteunen in het traject passend onderwijs

Meer informatie over kinderen en jongeren

Elders op onze site vindt u informatie over vaccinaties.
Zoekt u informatie over kinderwerk, jongerenwerk, hulp en ondersteuning voor meiden, kinderrechten en het project ‘vreedzame stad’? Kijk voor meer informatie op de pagina van Samen leven.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy en over de Verwijsindex. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030