Jeugd en gezin

spelende kinderen

Voor vragen over uw kind (tot en met 17 jaar) of kinderwens, ouderschap of zwangerschap, kunt u terecht op deze pagina’s.

Opvoeden en opgroeien

Hebt u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? Hiermee kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Hulp of zorg voor uw kind

Hebt u hulp of zorg nodig voor uw kind? Veel van deze vragen over hulp en zorg kunnen het Buurtteam Jeugd en Gezin, de huisarts of de jeugdarts beantwoorden.

Kan de huisarts, de jeugdarts of het buurtteam u niet genoeg helpen? Dan helpen ze u verder op weg naar aanvullende (specialistische) zorg. De buurtteams kunnen ook ondersteunen in het traject passend onderwijs.

Vaccinaties

Lees meer over vaccinaties voor kinderen en jongeren.

Hulp of ondersteuning voor volwassenen

Bekijk de informatie over hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy en over de Verwijsindex.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl