Jeugd en gezin

spelende kinderen

Verschillende organisaties ondersteunen u bij de zorg voor uw kind, het ouderschap of de opvoeding. Op deze pagina delen we hier meer over.

Opvoeden en opgroeien

Hebt u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? Stel uw vragen dan aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Ook denken zij graag mee om problemen te voorkomen.

Vaccinaties

Vaccinaties zetten het lichaam aan het werk, om u of uw kinderen te beschermen tegen infectieziekten.

Lees meer over vaccinaties voor kinderen en jongeren

Hulp of zorg voor uw kind

Hebt u hulp of zorg nodig voor uw kind? Zoek dan contact met het het Buurtteam Jeugd en Gezin, de huisarts of de jeugdarts.

Kan de huisarts, de jeugdarts of het buurtteam u niet genoeg helpen? Dan helpen ze u verder op weg naar aanvullende (specialistische) zorg. De buurtteams kunnen ook ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs.

18 worden

Uw kind is gegroeid en bijna volwassen? Dan regelt uw zoon of dochter in ieder geval een eigen DigiD, zorgverzekering en registratie in het donorregister. En er zijn meer zaken om aan te denken. U kunt de pagina 18 worden delen met uw kind.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving.

Lees meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens en privacy

Verwijsindex

De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex vermelden professionele hulpverleners of behandelaars dat zij contact met iemand hebben. Professionals in de zorg kunnen hierdoor beter samenwerken.

Wilt u meer weten over de verwijsindex? Bijvoorbeeld hoe u gebruik kunt maken van uw recht op inzage of bezwaar maken tegen opname. Of hebt u misschien andere vragen?

Lees meer over hoe de verwijsindex werkt

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl