Specialistische jeugdhulp

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. In overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp betrekken.

Wat is specialistische jeugdhulp?

Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin enzovoort.

Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of jeugdarts, SAVE Jeugdbescherming of een medisch specialist.

2 zorgaanbieders voor alle wijken

Zorgaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 bieden de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken. We organiseren de specialistische zorg dichtbij en op maat. Verschillende hulpverleners werken samen in teams in de buurt en hebben een nauwe samenwerking met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts en andere partijen.

Welke zorgaanbieder is in welke wijk actief?

Wijken waar KOOS actief is:

 • Leidsche Rijn
 • Vleuten-De Meern
 • West
 • Zuidwest

Wijken waar Spoor030 actief is:

 • Binnenstad
 • Noordoost
 • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
 • Oost
 • Overvecht
 • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)

Weet u niet in welke wijk u woont? Bekijk bij welke wijk uw buurt of straat hoort

Welke zorg bieden de teams?

KOOS en Spoor030 kunnen antwoord geven op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. KOOS en Spoor030 zorgen ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Vak- en speltherapie en intelligentietests

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Het is niet mogelijk om dit los van een breder traject in te zetten.

Welke zorg bieden de teams niet?

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiĆ«le functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

KOOS en Spoor030 werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Uw keuzevrijheid

Als gemeente Utrecht vinden we het belangrijk dat u kunt kiezen welke professional u hulp en ondersteuning biedt. Een professional die bij u past, waar u vertrouwen in heeft en een klik mee voelt. KOOS en Spoor030 vinden het ook belangrijk dat er een klik is tussen u en de professional.

In buurtgerichte specialistische teams van KOOS en Spoor030 zijn professionals met verschillende expertises en achtergronden werkzaam. KOOS en Spoor030 proberen samen met u een goede match op zowel expertise als persoon te maken.

Vrijgevestigden

Vrijgevestigden zijn zelfstandige hulpverleners. Wilt u graag specialistische jeugdhulp ontvangen van een vrijgevestigde praktijk? KOOS en Spoor030 hebben contracten afgesloten met vrijgevestigden. Uw buurtteammedewerker, huisarts, jeugdarts of specialist kan met u meekijken welke vrijgevestigden in de buurt werken en samenwerken met KOOS en Spoor030.

Andere aanbieders

Als u toch specialistische jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen.

Meer over persoongebonden budget (pgb)

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl