Dyslexie

kinderen met leesproblemen

Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.

Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij je veel moeite hebt met het lezen en/of spellen. Of een kind dyslexie heeft, wordt vaak al vroeg in de basisschool duidelijk. Scholen hebben de taak om problemen met lezen en/of spellen te herkennen en om daarna de juiste hulp te bieden. Dit is landelijk bepaald en opgeschreven in de 'brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie'. Van deze afspraken is ook een versie voor ouders gemaakt.

Ernstige dyslexie

Bij dyslexiezorg gaat het om kinderen die ernstige problemen hebben met lezen en spellen. Dit heet Ernstige Dyslexie (ED). De behandeling richt zich op het verminderen van die problemen. De gemeente betaalt het onderzoek naar en de behandeling van Ernstige Dyslexie. Het onderzoek en de behandeling moeten dan wel gebeuren door een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

Het is mogelijk uw kind te laten onderzoeken als het voldoet aan deze voorwaarden:

 • Uw kind is tussen de 7 en 13 jaar (op het moment dat het onderzoek begint).
 • Uit 3 Cito-toetsen (of vergelijkbare toetsen) na elkaar blijkt dat uw kind een grote achterstand heeft op technisch lezen op woordniveau. Tussen deze toetsen zit telkens minimaal 6 maanden.
  In het geval van Cito-toetsen betekent dit:
  • Tot 1 januari 2022:
   • uw kind heeft 3 keer een E- of V-(min)-score op lezen
   • óf uw kind heeft op lezen een lage D- of V-score én op spelling E of V-(min)-score
  • Vanaf 1 januari 2022:
   • uw kind heeft 3 keer een E- of V-(min)-score op lezen
 • De school heeft extra begeleiding aangeboden en kan dat bewijzen. Deze begeleiding moet voldoen aan eisen die staan omschreven in de 'Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie'
 • De lees- en spellingproblemen komen niet door laaggeletterdheid of door niet goed genoeg onderwijs, of door andere problemen die uw kind heeft.

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg

De school levert, samen met ouders, alle gegevens (het dossier) aan bij Het ABC. De gemeente Utrecht heeft een contract met Het ABC. Het ABC is onafhankelijk van scholen en andere aanbieders van dyslexiezorg. Het ABC bekijkt of alle gegevens die zijn aangeleverd voldoen aan de landelijke eisen. Als dat zo is stuurt Het ABC een bericht naar school en ouders waarin staat dat u een zorgaanbieder kunt kiezen.

Kiezen van zorgaanbieder

U kiest zelf een aanbieder van dyslexiezorg. Hiervoor kunt u kiezen uit aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Het is aan te raden om de keuze met de ib-er of leerkracht van de school te bespreken.

Als u in het dossier een keuze heeft aangegeven voor een zorgaanbieder, dan stuurt Het ABC het dossier door naar de gekozen aanbieder. Heeft u in het dossier nog geen keuze gemaakt voor een aanbieder? Dan kunt u dat doen na ontvangst van de ontvankelijkheidsverklaring. Deze verklaring stuurt u (of de school) samen met het dossier door naar de gekozen aanbieder.

Onderzoek en behandeling Ernstige Dyslexie

De zorgaanbieder start hierna met een onderzoek. Dit gebeurt altijd volgens de regels van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De gemeente betaalt het onderzoek.

Als uw kind Ernstige Dyslexie heeft

Komt er uit het onderzoek dat uw kind Ernstige Dyslexie heeft? Dan krijgt uw kind een behandeling. De gemeente betaalt de behandeling. Ook tijdens de behandeling wordt gewerkt volgens de NKD-regels. De behandeling duurt ongeveer 1,5 jaar.

Als uw kind geen Ernstige Dyslexie heeft

Komt er uit het onderzoek dat uw kind geen Ernstige Dyslexie heeft? Dan kan uw kind misschien nog steeds een behandeling voor dyslexie krijgen. Maar de gemeente betaalt de behandeling dan niet.

Als er iets ontbreekt in het dossier

Is het dossier niet helemaal compleet? Dan neemt Het ABC contact op met school. De school vult het dossier dan aan. Er volgt dan opnieuw een beoordeling. Het kan zijn dat Het ABC laat weten dat er géén sprake is van ernstige dyslexie. School en ouders ontvangen hier bericht van. U kunt, mogelijk samen met school, om uitleg vragen.

Aanbieders dyslexiezorg

De gemeente Utrecht heeft afspraken met de volgende aanbieders van dyslexiezorg (op alfabetische volgorde).

Meer informatie over dyslexie

Meer over dyslexie kunt u lezen op de volgende websites.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl