Jeugd en gezin Dyslexie

kinderen met leesproblemen

Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.

Dyslexie

Dyslexie is een aangeboren aandoening. Of een kind dyslexie heeft, wordt vaak al in groep 3 of 4 duidelijk. Daarom is landelijk bepaald dat scholen verantwoordelijk zijn voor het herkennen van lees- en spellingsproblemen. Daarbij moet de school de juiste hulp bieden. Scholen gebruiken hiervoor een landelijk protocol: ‘leesproblemen en dyslexie’. 

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Sommige kinderen hebben ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De gemeente vergoedt het onderzoek naar en de behandeling van EED. Uw kind komt in aanmerking voor dit onderzoek als het voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • Uw kind is tussen de 7 en 13 jaar (op het moment dat het onderzoek begint). 
  • Uit 3 opeenvolgende Cito-toetsen (of vergelijkbare toetsen) blijkt dat uw kind een grote achterstand heeft. In het geval van Cito-toetsen betekent dit: 
    • uw kind heeft 3 keer een E- of V-(min)score op lezen 
    • óf uw kind heeft op lezen een lage D- of V-score én op spelling E of V-(min)score
  • De school heeft extra begeleiding aangeboden en kan dat aantonen. 
  • Uw kind heeft geen andere stoornis, bijvoorbeeld een concentratiestoornis. Dit staat de dyslexiebehandeling in de weg. 
  • De school levert een compleet dossier aan bij een door de gemeente Utrecht gecontracteerde aanbieder. Het dossier voldoet aan de landelijke eisen.

Onderzoek en behandeling EED

Voldoet uw kind aan de voorwaarden? U beslist dan samen met de school wie het onderzoek het beste kan uitvoeren. Veel scholen werken graag samen met een bepaalde aanbieder. De leerkrachten weten dan bijvoorbeeld goed wat de aanbieder doet en andersom. Maar als ouder bent u vrij om een andere keuze te maken.

Vervolgens stelt de school het dossier samen en zij neemt contact op met de aanbieder. De aanbieder bekijkt het dossier en beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek. Ook kijkt de aanbieder of de school alles heeft gedaan wat zij moest doen.

Daarna start de aanbieder met het onderzoek. Het onderzoek wordt vergoed door de gemeente. Bevestigt het onderzoek het vermoeden van EED? Dan krijgt uw kind een behandeling. Ook de behandeling wordt dan vergoed door de gemeente.

Als er iets ontbreekt in het dossier

Is het dossier niet volledig? Dan stuurt de aanbieder het dossier terug naar school. De school vult het dossier eventueel aan. Er volgt dan opnieuw een beoordeling.

Als uw kind geen EED heeft

Blijkt uit het onderzoek dat uw kind geen EED heeft? Uw kind kan eventueel nog steeds de behandeling voor dyslexie krijgen. Maar de gemeente vergoedt deze dan niet.

Zorgaanbieders EED

Sinds 1 januari 2019 heeft de gemeente Utrecht afspraken met de volgende zorgaanbieders (op alfabetische volgorde).

Meer informatie over dyslexie

Meer over dyslexie kunt u lezen op de volgende websites.

Dyslexiecentraal: hier vindt u alle informatie over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg

Balans digitaal: oudervereniging voor kinderen met een leer- en/of ontwikkelstoornis

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexiezorg: met een overzicht van de dyslexiezorgaanbieders die werken volgens de landelijke richtlijnen

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030