Dyslexie

kinderen met leesproblemen

Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider. De gemeente betaalt het onderzoek naar en de behandeling van Ernstige Dyslexie (ED).

Dyslexie

Kinderen die veel moeite hebben met lezen en/of spellen kunnen dyslexie hebben. Of een kind dyslexie heeft, wordt vaak al vroeg in de basisschool duidelijk. Scholen hebben de taak om problemen met lezen en/of spellen te herkennen en om daarna de juiste hulp te bieden. Dit is landelijk bepaald en opgeschreven in de 'brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie'. Van deze afspraken is ook een versie voor ouders gemaakt. Lees de richtlijn en de info voor ouders op nkd.nl

Wat doet de school dan precies?

  • De school oefent extra met uw kind met lezen en/of spellen. Gaat uw kind door de hulp goed vooruit? Dan heeft uw kind waarschijnlijk geen last van dyslexie. Maar misschien gaat uw kind niet of heel weinig vooruit. Dat kan betekenen dat uw kind ernstige dyslexie (ED) heeft.
  • De school kijkt of uw kind 3 keer achter elkaar laag scoort met woorden lezen op de DMT-toets. En de school kijkt of andere vakken beter gaan dan lezen en spellen.

In dat geval kan de school uw kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek.

Dyslexieonderzoek aanmelden

De school stuurt het leerlingdossier voor een onafhankelijk toets naar Het ABC, de ‘poortwachter’ van de gemeente Utrecht. Het ABC is onafhankelijk van scholen en andere aanbieders van dyslexiezorg. Het ABC beslist of we het dyslexieonderzoek van uw kind vergoeden. De gemeente neemt het besluit van Het ABC over. U krijgt een brief van ons waarin staat of we uw aanvraag voor dyslexieonderzoek goedkeuren.

De school vult samen met u als ouder alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag. De school stuurt de formulieren dan op naar Het ABC. Het ABC toetst daarna of de school uw kind genoeg heeft geholpen. Ook kijkt Het ABC naar de resultaten van de toetsen voor lezen. Het ABC besluit of het wel of niet akkoord gaat met de vergoeding van het dyslexieonderzoek.

Wijst alle informatie op ernstige dyslexie? Dan krijgt u een akkoord van Het ABC voor de vergoeding van een dyslexieonderzoek. We betalen het onderzoek dan. U kiest (vaak samen met de school) bij welke dyslexiezorgaanbieder u het onderzoek wil laten doen. Het ABC stuurt het akkoord dan direct door. Een medewerker van de dyslexiezorgaanbieder neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

Soms bepaalt het ABC dat alle informatie niet wijst op ernstige dyslexie. Bijvoorbeeld, uw kind scoort wat hoger bij het spellen en lezen dan bij dyslexie past. Of de school heeft uw kind te weinig extra kunnen helpen. U hoort dan van Het ABC waarom uw kind nu geen onderzoek kan krijgen dat door de gemeente betaald wordt. Ook de school hoort dat van Het ABC. Het ABC vertelt dan ook wat de school en u nu verder kunnen doen.

Dyslexieonderzoek

Hebt u een akkoord gekregen? Dan hoort u snel van de zorgaanbieder wanneer en waar het onderzoek is. Na het onderzoek maakt de onderzoeker een afspraak met u. De onderzoeker vertelt of uw kind ernstige dyslexie (ED) heeft. Ook hoort u wat voor hulp uw kind verder nodig heeft. U mag zelf weten of u dit deelt met de school.

Er kunnen verschillende dingen uit het onderzoek komen:

  1. Uw kind heeft ernstige dyslexie (ED). Uw kind kan dan hulp krijgen van de zorgaanbieder. We betalen deze hulp. We laten dit in een brief aan u weten.
  2. Uw kind heeft ernstige dyslexie (ED), maar heeft ook andere problemen. Dan kijkt de zorgaanbieder samen met u en school hoe uw kind het beste geholpen kan worden.
  3. Uw kind heeft dyslexie, maar geen ernstige dyslexie. Dan betalen we de extra hulp voor uw kind niet. Dit laten we in een brief aan u weten. De school helpt uw kind dan zelf weer zo goed mogelijk verder. De school zal hierbij gebruik maken van de adviezen die uit het onderzoek van de zorgaanbieder zijn gekomen.
  4. Uw kind heeft geen dyslexie. Er is dan iets anders aan de hand, waardoor het lezen moeilijk is. De school helpt uw kind dan zo goed mogelijk zelf volgens de adviezen van de zorgaanbieder. Uw kind kan dan geen hulp krijgen die door de gemeente betaald wordt.

Dyslexiebehandeling

Heeft uw kind ernstige dyslexie? Dan krijgt uw kind hulp die de gemeente betaalt. Die hulp heet dyslexiebehandeling. U kiest hiervoor een zorgaanbieder. Een behandelaar van deze zorgaanbieder spreekt met u af wanneer de behandeling begint. Dit vraagt ook van u als ouder dat u veel gaat oefenen. Het is goed dat u als ouder met de dyslexiebehandelaar ook bespreekt hoe het oefenen thuis gaat.

Vaak duurt een behandeling ongeveer 1 jaar. Uw kind werkt dan meestal 1 keer per week 3 kwartier tot 1 uur met de behandelaar aan lezen en spellen. Na de behandeling heeft u, als u dat wil, een gesprek met school en de behandelaar. In dit gesprek bespreekt u hoe het lezen en spellen van uw kind nu gaat en hoe uw kind in zijn of haar vel zit. En ook hoe uw kind op school en thuis verder kan blijven oefenen.

Kiezen voor zorgaanbieder

U kiest zelf een zorgaanbieder voor de dyslexiebehandeling. Hiervoor kunt u kiezen uit aanbieders waar we een contract mee hebben. Het is aan te raden om de keuze met de intern begeleider of leerkracht van de school te bespreken.

U kunt op 2 manieren uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven. Of in de formulieren die u met de school invult. Of na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van de vergoeding. Deze goedkeuring stuurt u dan samen met de formulieren naar de gekozen zorgaanbieder.

Aanbieders dyslexiezorg

De gemeente Utrecht heeft afspraken met de volgende aanbieders van dyslexiezorg, die aangesloten zijn bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (op alfabetische volgorde).

Vragen of bezwaar?

Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u dit eerst op school bespreken. Misschien komt u er met de school zelf al uit. Zo niet kunt u contact opnemen met Het ABC of de zorgaanbieder.

Meer informatie over dyslexie

Meer over dyslexie kunt u lezen op de volgende websites.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl