Jeugd en gezin Dyslexie

kinderen met leesproblemen

Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Dan is er misschien sprake van dyslexie. Denkt u dat uw kind dyslectisch is? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind.

Lichte dyslexie

Dyslexie is er in verschillende vormen. Denkt de school dat uw kind een lichtere vorm van dyslexie heeft? De school kan een deskundige vragen uw kind te onderzoeken. Dit onderzoek moet u zelf betalen. Heeft uw kind inderdaad dyslexie? Dan bespreekt u met de leerkracht of de intern begeleider welke begeleiding het beste is voor uw kind. 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Sommige kinderen hebben ernstige dyslexie. Ofwel Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). De gemeente vergoedt het onderzoek naar EED en de behandeling hiervan. Uw kind komt in aanmerking voor dit onderzoek als het voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • Uw kind is tussen de 7 en 12 jaar.
  • De school levert een compleet dossier dat voldoet aan de landelijke eisen.
  • Uit drie opeenvolgende Citotoetsen (hoofdmetingen) moet blijken dat uw kind een grote achterstand heeft. Dit betekent dat uw kind 3 keer een E of V-(min)score moet hebben op lezen - óf op lezen een lage D of V-score én op spelling E of V-(min)score.
  • De school moet aantonen, dat zij tussen de Citotoetsen extra begeleiding heeft aangeboden.
  • Uw kind mag geen andere stoornis hebben die de dyslexie-behandeling in de weg staat.

Onderzoek en behandeling EED

Als uw kind voldoet aan de voorwaarden, dan beslist u samen met de school wie het onderzoek het beste kan uitvoeren. De school stelt het dossier samen. De school legt ook het contact met de zorgaanbieder die het onderzoek doet. Deze bekijkt het dossier en beoordeelt of uw kind inderdaad in aanmerking komt voor onderzoek. Blijkt uit het onderzoek, dat uw kind inderdaad EED heeft? Dan volgt behandeling. De school wijst u de weg naar een geschikte behandelaar.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030