Idee, klacht, bezwaar (jeugdzorg)

vader en zoon achter een beeldscherm

Idee

Hebt u een idee hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Dat horen wij graag van u. Stuur uw idee via ons contactformulier.

Klacht

 • Klacht over een medewerker van de gemeente

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Wilt u eerst iemand spreken over uw klacht? Bel dan met telefoonnummer 14 030.
 • Hebt u een klacht over de Jeugdgezondheidszorg(JGZ) dan kunt u deze indienen via de pagina klachtenregeling.
 • Klacht over een hulp- of zorgverlener

  Dien u uw klacht in bij de organisatie van de hulpverlener. Elke organisatie waarmee de gemeente samenwerkt heeft een klachtenregeling.
 • Klacht over het buurtteam Jeugd en Gezin

  Neem contact op met de Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht t.a.v. de secretaris, Postbus 75874, 1070 AW  Amsterdam. Telefoon: 020 – 616 92 92.
 • Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

  Voor contact met een vertrouwenspersoon voor jeugdhulp. Kijk op de website www.akj.nl
 • Klachten over zorg

  Dien u w klacht in bij het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw aanvraag? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in. Meer informatie op www.utrecht.nl/bezwaar.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl