Jeugd en gezin Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders. Op de locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen zij terecht met vragen over opvoeding, groei en ontwikkeling. Onze jeugdartsen, -verpleegkundigen en assistentes zien bijna alle kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wat doet de JGZ?

Opgroeien gaat gepaard met kleine en grote vragen en zorgen. Samen met ouders volgt de JGZ de ontwikkeling van kinderen. Vaak kan de JGZ zorgen wegnemen. Als het nodig is, signaleren wij op tijd lichamelijke afwijkingen en bespreken we psychosociale problemen zoals pesten en gedragsproblemen. Dat doen wij door kinderen regelmatig te spreken en preventief te onderzoeken. Ook kijken we naar bijvoorbeeld taalontwikkeling en preventie van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Op deze manier levert de JGZ heel concreet een bijdrage aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Wanneer het nodig is, verwijzen wij kinderen door naar passende hulp. Bijvoorbeeld naar de buurtteams Jeugd & Gezin.

Daarnaast komen alle kinderen in aanmerking voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Dat beschermt hen tegen ernstige infectieziekten.

Samenwerking

De JGZ heeft een groot netwerk. We werken samen met onder andere huisartsen, scholen, kinderopvang, verloskundigen en buurtteams. Het gaat dan om de ondersteuning en begeleiding van ouders en jeugdigen bij het voorkomen en beperken van gezondheids-, gezins- en opvoedingsproblemen.

Meer informatie

Voor meer informatie en alle CJG-locaties kijkt u op jeugdengezinutrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 33 00
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur

E-mail

jeugd.vg@utrecht.nl 

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Locaties van Centra Jeugd en Gezin vindt u op jeugdengezinutrecht.nl

Postadres

Postbus 2423, 3500 GK Utrecht