Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders. Op de locaties van de JGZ kunnen zij terecht met vragen over opvoeding, groei en ontwikkeling. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes zien bijna alle kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wat doet de JGZ?

Opgroeien gaat met kleine en grote vragen en zorgen. U wilt het beste voor uw kind: een jeugd zonder zorgen in goede gezondheid. Als ouder of verzorger speelt u daarbij een belangrijke rol. Maar u staat er niet alleen voor: de JGZ kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Wij beantwoorden uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. En we denken ook graag met u mee om problemen op deze gebieden te voorkomen.

Vanaf de geboorte van uw kind hebt u contact met de JGZ. Dat begint bij de hielprik en gehoorscreening van uw baby. Maar ook tot en met de middelbare school zijn er contacten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U wilt graag weten wat een kind doet en kan en of dit past bij de leeftijd. Wij helpen u door informatie over allerlei onderwerpen te geven. Wanneer het nodig is, verwijzen wij kinderen door naar passende hulp. Bijvoorbeeld naar de Buurtteams Jeugd & Gezin.

Alle kinderen in Nederland worden gratis inge├źnt volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zo proberen we de jeugd zoveel mogelijk te beschermen tegen infectie- en kinderziekten. De eerste 4 jaar krijgt uw kind de vaccinaties op het consultatiebureau. Daarna krijgt uw kind oproepen thuisgestuurd voor vaccinaties met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep.

Samenwerking

De JGZ heeft een groot netwerk. We werken samen met onder andere huisartsen, scholen, kinderopvang, verloskundigen en buurtteams. Het gaat dan om de ondersteuning en begeleiding van ouders en jeugdigen bij het voorkomen en beperken van gezondheids-, gezins- en opvoedingsproblemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie en alle JGZ-locaties op de website van Jeugdgezondheidszorg Utrecht.

Hulp en contact Jeugdgezondheidszorg

Telefoon

030 - 286 33 00
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur

E-mail

jgzcpt018@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Locaties van de Jeugdgezondheidszorg vindt u op jeugdengezinutrecht.nl

Postadres

Postbus 2423, 3500 GK Utrecht