Jeugd en gezin Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp

kinderen en geld

Hebt u samen met het buurtteam besproken dat uw kind of gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft? En wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft? Of wilt u zelf regie houden op de jeugdhulp? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen.

Wilt u weten of een pgb iets voor u is? Kijk op de site van de Rijksoverheid welke kennis en vaardigheden u nodig hebt om de hulp met een pgb zelf te organiseren. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van U centraal. Of u bespreekt dit met uw buurtteammedewerker.

Een pgb aanvragen

U krijgt specialistische jeugdhulp wanneer andere oplossingen niet voldoen of geschikt zijn, bijvoorbeeld de hulp van uw netwerk of het buurtteam. Hebt u of uw kind recht op een individuele voorziening en wilt u deze zelf inkopen? Geef dit dan aan in het gesprek met uw gezinswerker bij het buurtteam. Dan krijgt u van de gezinswerker een aanvraagformulier waarin u uw pgb-plan kunt maken. Uw plan, samen met de begroting levert u in bij het buurtteam, uw begroting mag nooit meer zijn dan de kosten van de hulp die de gemeente heeft ingekocht. Deze bedragen kunt u vinden in de Verordening Jeugdwet.

Voorwaarden pgb

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u ook bespreken met het buurtteam.

  • U of uw kind heeft recht op een individuele voorziening (dat blijkt uit uw gezinsplan).
  • U (of uw wettelijke vertegenwoordiger) kunt zelf zorg inkopen (u weet hoe dit moet).
  • U kunt duidelijk uitleggen waarom u een pgb nodig hebt (in plaats van zorg in natura).
  • U kunt hulpverleners aansturen zodat zij de juiste ondersteuning bieden. Ook kunt u beoordelen of de ondersteuning van goede kwaliteit is en of de ondersteuning veilig is.

De voorwaarden vindt u in de Verordening Jeugdwet en Nadere regel

Een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener

Is uw pgb-plan goedgekeurd, dan krijgt u een brief (beschikking) van ons. In deze brief staat de hoogte van uw pgb. Daarna sluit u een overeenkomst af met uw zorgverlener(s).

Uitbetaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet zélf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de rekeningen van uw zorgverlener(s) naar de SVBen de SVB betaalt het geld daarna aan uw zorgverlener(s).

Wilt u de zorg inkopen bij een andere zorgverlener dan u hebt aangegeven in uw pgb-plan? Neem dan eerst contact op met uw buurtteammedewerker. Na akkoord van uw buurtteammedewerker, stuurt  u een nieuwe zorgovereenkomst naar de SVB. Zonder goedkeuring van uw buurtteammedewerker kan de SVB de nieuwe zorgverlener niet betalen.

Zorg in natura

De gemeente Utrecht heeft met jeugdhulpaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 een contract. Deze jeugdhulp noemen we ‘zorg in natura’ (ZIN). Dat betekent dat de gemeente deze jeugdhulp regelt en betaalt. Soms bieden andere hulpaanbieders zorg in natura, zij hebben dan een contract met KOOS of Spoor030.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl