Jeugd en gezin Persoonsgebonden budget (pgb)

kinderen en geld

In Utrecht zijn verschillende aanbieders van aanvullende jeugdhulp. Met een aantal van deze jeugdhulpaanbieders heeft de gemeente een contract afgesloten: deze jeugdhulp is ingekocht en noemen we ‘zorg in natura’ (ZIN). Dat betekent dat deze jeugdhulp door de gemeente wordt geregeld en betaald.

Wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente Utrecht of zelf de regie houden op de jeugdhulp? Dan kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Voorwaarden pgb

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u ook bespreken met het buurtteam.

  • U (of uw wettelijke vertegenwoordiger) kunt zelf zorg inkopen (u weet hoe dit moet).
  • U kunt duidelijk uitleggen waarom u een pgb nodig hebt (in plaats van zorg in natura).
  • U kunt hulpverleners aansturen zodat zij de juiste ondersteuning bieden. Ook kunt u beoordelen of de ondersteuning van goede kwaliteit is en of de ondersteuning veilig is

Wilt u weten of een pgb iets voor u is? Doe de test op Per Saldo.

Een pgb aanvragen

Hebt u aanvullende zorg nodig en wilt u deze zelf inkopen? Geef dit dan aan in het gesprek met uw gezinswerker bij het buurtteam. U maakt dan een pgb-plan en stelt een begroting op. Met het buurtteam kunt u ook bespreken wat de voor- en nadelen zijn van een pgb.
Lees, voor het aanvragen van een pgb, de voorwaarden door die de gemeente hiervoor heeft opgesteld.

Een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener

Als uw pgb-plan is goedgekeurd, krijgt u een brief (beschikking) van de gemeente. In deze brief staat de hoogte van uw pgb. Daarna sluit u een overeenkomst af met uw zorgverlener(s).

Uitbetaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet zélf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de rekeningen van uw zorgverlener(s) naar de Sociale Verzekeringsbank en de SVB betaalt het geld daarna aan uw zorgverlener(s). Kijk voor meer informatie op de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wilt u de zorg inkopen bij een andere zorgverlener dan u hebt aangegeven in uw pgb-plan? Neem dan eerst contact op met uw buurtteammedewerker. Na akkoord van uw buurtteammedewerker kunt u een nieuwe zorgovereenkomst insturen naar de SVB. Zonder goedkeuring van uw buurtteammedewerker kan de SVB de nieuwe zorgverlener niet betalen.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030

Uw mening