Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp

kinderen en geld

Hebt u samen met uw gezinswerker van het buurtteam besproken dat uw kind of gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft? En wilt u deze hulp ontvangen van een aanbieder waar wij geen contract mee hebben? Dan kunt u misschien een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen.

Wilt u weten of een pgb iets voor u is? Bespreek dit dan met uw gezinswerker van het buurtteam en kijk op de website van de Rijksoverheid wat u nodig hebt om de hulp met een pgb zelf te organiseren. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van U centraal.

Voorwaarden pgb

  • Uw kind of gezin heeft recht op een individuele voorziening. Dat blijkt na onderzoek door uw gezinswerker van het buurtteam.
  • U (of uw (wettelijke) vertegenwoordiger) kunt zelf zorg inkopen. U weet hoe dit moet.
  • U kunt duidelijk uitleggen waarom zorg in natura niet past bij uw situatie
  • Ook kunt u beoordelen of de ondersteuning van goede kwaliteit is en of de ondersteuning veilig is. U kunt hulpverlener opdracht geven zodat zij de juiste ondersteuning bieden. Samen met uw gezinswerker controleert u voor de start van de hulpverlening de kwaliteit van zorg en de diploma’s en registraties die nodig zijn.

Alle voorwaarden vindt u in de Verordening Jeugdwet en Nadere regel

Een pgb aanvragen

De gezinswerker stelt samen met u (jeugdige en/of ouders) een gezinsplan op. Hierin staan de hulpvragen, de afgesproken doelen en de nodige begeleiding. Hebt u samen met uw gezinswerker van het buurtteam besloten dat uw kind of gezin recht heeft op een individuele voorziening en wilt u deze zelf inkopen? Dan kunt u dit aangeven bij uw gezinswerker. U krijgt dan van uw gezinswerker een formulier ‘pgb plan Jeugd’.

Stappenplan formulier pgb-plan Jeugd

  1. U vult het formulier compleet in en geeft dit aan uw gezinswerker van het buurtteam.
  2. De gezinsmedewerker ondertekent het formulier ook.
  3. U stuurt beide documenten met bijlagen die nodig zijn naar het pgb-specialistenteam.
  4. Dat team checkt of u het proces compleet en voldoende hebt doorlopen en of alle stukken die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld diploma’s, aanwezig zijn.
  5. Na deze check geeft het team het besluit door aan onze backoffice Wmo.  

In de Verordening Jeugdwet vindt u de maximale pgb-tarieven van de gemeente Utrecht en wanneer welk pgb-tarief geldt.

Een overeenkomst sluiten met uw hulpverlener

Is uw aanvraag goedgekeurd of afgewezen? Dan ontvangt u per post een brief (beschikking) van ons. Als de aanvraag is goedgekeurd dan staat in de beschikking de periode waarin het pgb geldig is (toekenningsperiode), het aantal uur/dagdelen/dagen jeugdhulp en het pgb-tarief (de omvang van uw pgb). Daarna sluit u een zorgovereenkomst af met uw hulpverlener(s).
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u alle informatie over persoonsgebonden budgetten en zorgovereenkomsten.

Wilt u tijdens de toekenningsperiode veranderen van zorgverlener?

Neem dan eerst contact op met uw gezinswerker van het buurtteam. Na akkoord van uw gezinswerker, stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst naar de SVB. Zonder goedkeuring van uw gezinswerker kunt u via de SVB de nieuwe hulpverlener niet betalen.

VOG hulpverlener

Een hulpverlener levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningsprofiel ‘75 (gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker’, aan bij u. Deze is bij de start van de ondersteuning niet ouder dan 12 maanden. De gemeente betaalt de kosten van de VOG niet. Geld uit het pgb is hier ook niet voor.

Uitbetaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet zélf. Wij betalen uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via het SVB Portaal kunt u de rekeningen van uw hulpverlener(s) uploaden. De SVB betaalt dan uw hulpverleners.

Zorg in natura

Wilt u toch gebruik maken of overstappen naar zorg in natura? We hebben met jeugdhulpaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 een contract. Deze jeugdhulp noemen we ‘zorg in natura’ (ZIN). Dat betekent dat wij deze jeugdhulp regelen en betalen. Soms bieden andere hulpaanbieders zorg in natura. Zij hebben dan een contract met KOOS of Spoor030.-Uw gezinswerker kan u hier meer over vertellen en u in contact brengen met deze jeugdhulpaanbieders.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl