Persoonsgegevens en privacy

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we afspraken gemaakt met organisaties die hulp bieden. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat deze organisaties en hulpverleners zich houden aan de AVG. AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een wet die de persoonsgegevens van mensen beschermt.

Persoonsgegevens en privacy

De gemeente en hulpverleners mogen niet zomaar persoonsgegevens delen met andere organisaties of andere mensen. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie over mensen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, e-mailadres, een telefoonnummer, of andere persoonlijke gegevens. Soms is het nodig om persoonsgegevens te delen met een hulpverlener. Bijvoorbeeld zodat de hulpverlener contact met u kan opnemen. Daarvoor vragen we u altijd om toestemming. Heel soms delen we persoonsgegevens zonder eerst toestemming te vragen. Dat doen we bijvoorbeeld als er een onveilige situatie is voor een inwoner of de omgeving van de inwoner.

Lees meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens en privacy

De verwijsindex

De verwijsindex helpt bij de zorg voor kinderen en jongeren. Het is een digitaal systeem waarin professionele hulpverleners, onderwijsmedewerkers en kinderopvangmedewerkers kunnen vastleggen dat ze contact hebben gehad met een kind of jongere. Als een professional een kind of jongere in de verwijsindex wil opnemen, bespreekt hij of zij dit eerst met het gezin.

Hoe werkt het?

Als een professional (hulpverlener, onderwijsmedewerker of kinderopvangmedewerker) een gezin helpt, kan deze dit in de verwijsindex zetten. Soms zijn er meer professionals die iemand helpen. Als een hulpverlener dat in de verwijsindex ziet, neemt hij of zij contact op met de andere hulpverlener(s). Samen beslissen ze wie de leiding heeft. Zo werkt iedereen goed samen en is alle belangrijke informatie bekend.

In de verwijsindex staat niet wat er aan de hand is. Er staat alleen wie de hulpverleners zijn en wat hun contactgegevens zijn. Van uw kind staan alleen de naam, het adres, de geboortedatum en het Burger Service Nummer (BSN) in de verwijsindex.

Meer informatie

Wilt u zien wat er over u in de verwijsindex staat? Wilt u niet dat uw gegevens erin komen? Of hebt u andere vragen? Stuur dan een e-mail naar verwijsindex@utrecht.nl.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl