Pleegouders gezocht

Kinderen groeien het beste op in een gezin. Soms gaat dat (tijdelijk) niet bij de eigen ouder(s). In dat geval zoekt een pleegzorgorganisatie naar een pleeggezin. Hebt u ruimte in uw huis en in uw hart voor een pleegkind?

Utrecht zoekt pleegouders

Samen met de aanbieders van specialistische jeugdhulp KOOS Utrecht en Spoor030 zoekt de gemeente Utrecht naar nieuwe pleegouders. Zo kan elk kind dat dat nodig heeft, opgroeien in een pleeggezin.

Utrechtse omgeving voor Utrechtse kinderen

Voor Utrechtse kinderen is het fijn om in de eigen omgeving te kunnen blijven. Zo blijven de school, de sport- of muziekles en de vriendjes in de buurt. Ook is het makkelijker om de ouder(s) regelmatig te blijven zien. Daarom zijn er voldoende pleegouders nodig.

Voorwaarden

U kunt deeltijd of voltijd pleegouder zijn. Als pleegouder zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Een daarvan is dat u tenminste 21 jaar bent. Er zijn geen voorwaarden voor de samenstelling van uw gezin. Pleegouders kunnen getrouwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben.

Wilt u meer weten over wat het inhoudt om pleegouder te worden?

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl