Tip, klacht, bezwaar (jeugdzorg)

vader en zoon achter een beeldscherm

Tip

Vindt u dat de manier waarop wij u helpen beter kan? Dat horen wij graag van u. Stuur een e-mail met uw idee naar jeugd@utrecht.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon geeft gratis informatie, advies en ondersteuning als u vragen, problemen of klachten heeft over de jeugdhulp. Kijk op de website Jeugdstem. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Dat betekent dat deze persoon geen partij kiest.

Klacht

Over Jeugdgezondheidszorg

Hebt u een klacht over de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Bespreek deze dan met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen via de pagina klachtenregeling van de afdeling Volksgezondheid.

Over een hulp- of zorgverlener of het buurtteam Jeugd en Gezin

Hebt u een klacht over een hulp- of zorgverlener of het buurtteam jeugd en gezin? Bespreek deze dan met de organisatie waar uw hulpverlener werkt. Elke organisatie waar wij mee werken, heeft een klachtenregeling. Dat hebben we zo afgesproken. Op de websites van de organisaties vindt u meer informatie over de klachtenregeling.  

Over zorg

Hebt u een klacht over zorg? Geef uw klacht door aan het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang.

Over een medewerker van de gemeente

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht doorgeven. Wilt u eerst iemand spreken over uw klacht? Bel dan met telefoonnummer 14 030.

Bezwaar

Hebt u een aanvraag gedaan voor jeugdhulp of een persoonsgebonden budget? En bent u het niet eens met de beslissing die de gemeente of het buurtteam jeugd en gezin daarover heeft genomen? U kunt dan bezwaar maken. Dat noemen we een bezwaarschrift. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken naar de gemeente Utrecht. Hoe u dat moet doen, leest u op de pagina Bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken bij het buurtteam Jeugd en Gezin? Dat kan via de pagina klachten en bezwaar van het buurtteam.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl