Kansen verbeteren

In 6 buurten in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn willen we de situatie en de kansen van inwoners verbeteren. Daarover maken we samen met de inwoners afspraken. Met duidelijke, haalbare acties. We noemen dit buurtagenda’s. Bijna alle eerste versies zijn nu klaar.

Wat gaan we doen en waarom?

In Utrecht zijn 6 buurten aangewezen waar een aanpak nodig is om de situatie en kansen van bewoners te verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. In de buurtagenda maken we afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Het gaat om kleine, duidelijke ideeën en acties van bewoners die een grotere groep, een hele buurt of de wijk verder helpen. Iedereen die wil meedoen, kan meedoen. Samenwerken is belangrijk voor het slagen van de buurtagenda, want ook morgen moet iedereen in de buurt met elkaar verder.

We blijven werken aan de buurtagenda. Zijn we klaar met een actie? Dan kijken we wat we daarna kunnen doen.

Buurtagenda's voor 6 buurten

We maken een buurtagenda voor:

Op deze pagina’s houden we u op de hoogte van de ideeën en acties in de buurten.

Waarom deze buurten?

We zien in deze cijfers dat er voor deze buurten extra aandacht nodig is. Bewoners in deze buurten hebben het vaker moeilijker dan gemiddeld, bijvoorbeeld doordat er meer armoede is dan gemiddeld in Utrecht. Dit willen we verbeteren. We beginnen klein en we kunnen niet meteen alles uitvoeren. Met de buurtagenda’s kiezen we ervoor om meerdere jaren extra aandacht te besteden aan deze buurten.

Planning

We begonnen eind 2022 de gesprekken met bewoners en professionals over wat zij belangrijke onderwerpen vinden voor hun buurt. Dit waren gesprekken in de buurt, tijdens informatieavonden en via online platform DenkMee. Uiteindelijk kozen de buurten 3 of 4 onderwerpen en dachten na over acties en ideeën. De eerste ideeën gaan we nu uitvoeren. In Kanaleneiland beginnen de buurtgesprekken in de zomer van 2023.

De acties verschillen per buurt, zodat de buurtagenda echt aansluit bij de wensen van die buurt. En zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur