Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u ook deel aan het participatieverklaringstraject.

Wat is het participatieverklaringstraject?

U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Samen heet dit het participatieverklaringstraject. Daarmee verklaart u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Dit is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

 • statushouder
 • als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Wat leert u over Nederland?

U leert in 1 of een aantal workshops wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

 • Iedereen in Nederland is gelijk.
 • Iedereen mag zelf een partner kiezen.
 • Iedereen mag zelf een geloof kiezen.
 • Iedereen mag naar school.
 • Iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren.
 • Wij zorgen voor onszelf en voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Welke situatie geldt voor u?

Kies hieronder de situatie die voor u geldt. Dan leest u hoe u meedoet. Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt. Het kan ook zijn dat u zichzelf moet aanmelden.

Dan hebt u 1 jaar de tijd om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

 • Bent u statushouder? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan een uitnodiging van de gemeente.
 • Bent u geen statushouder? Dan kunt u zichzelf aanmelden voor een online workshop op de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland hieronder. U hebt een computer nodig om die te volgen. De Participatieverklaring ontvangt u van Vluchtelingenwerk nadat u de workshop hebt gevolgd. Die kunt u dan ondertekenen.

Aanmelden workshop participatieverklaring

Kosten als u statushouder bent

De gemeente betaalt de kosten van het participatieverklaringstraject voor u.

Kosten als u geen statushouder bent

Het participatieverklaringstraject kost € 150. Nadat u de verklaring ondertekend hebt, krijgt u een rekening van ons.

U kunt de rekening op 2 manieren betalen:

 1. U betaalt het bedrag vanuit uw lening bij DUO (via Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl). DUO betaalt de rekening dan aan ons.
 2. U betaalt het bedrag direct aan ons.

Dan hebt u 3 jaar de tijd om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. De gemeente adviseert om dit in uw eerste jaar van inburgering te doen. Stuur een kopie van de ondertekende participatieverklaring naar inburgering@utrecht.nl. Doet u dit niet binnen 3 jaar? Dan kunt u een boete krijgen van DUO.

Kosten

De gemeente betaalt de kosten van het participatieverklaringstraject voor u.

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

 • Bent u statushouder? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland een uitnodiging.
 • Bent u geen statushouder? Dan kunt u zichzelf aanmelden voor een online workshop op de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland via de link hieronder. U hebt een computer nodig om die te volgen. De Participatieverklaring ontvangt u van Vluchtelingenwerk nadat u de workshop hebt gevolgd. Die kunt u dan ondertekenen. En vergeet niet een kopie daarvan naar ons op te sturen.

Aanmelden workshop participatieverklaring 

Hulp en contact Inburgeren

Telefoon

030 - 286 44 44 (ma t/m vr 9-17 uur)

E-mail

inburgering@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor, Stadsplateau 1