Opvang voor nieuwkomers

Utrecht wil bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Ook willen we dat deze nieuwkomers zo zelfstandig mogelijk zijn. En dat ze goed verspreid over Utrecht komen te wonen.

Waar zijn de opvangplekken?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang aan asielzoekers in Nederland. De gemeente ondersteunt het COA met het zoeken naar nieuwe, tijdelijke opvangplekken. Deze blijven nodig, naast het huidige aanbod. In de gemeente Utrecht verzorgen COA en/of de gemeente de volgende opvangplekken voor asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen:

 • Sinds 2000: opvang voor ruim 500 asielzoekers in Joseph Haydnlaan 2.
 • Sinds augustus 2021: woonvoorziening in De Meern voor 15 à 20 alleenstaande jonge asielzoekers: De Meentweg 168.
 • Sinds december 2021 tot 1 juli 2023: noodopvang in de Voorveldse Polder voor zo'n 350 vluchtelingen (gezinnen en alleenstaanden) in het Star Lodge-gebouw: Biltsestraatweg 92.
 • Van november 2022 tot 1 april 2023: opvang voor zo'n 120 asielzoekers in een kantoorpand in ’t Goylaan 1-7.
 • Van herfst 2022 tot eind 2025: opvang voor maximaal 300 asielzoekers en 30 jongeren aan de Pahud de Mortangesdreef 41.
 • Sinds maart 2022: crisisopvang voor maximaal 450 Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs.
 • Sinds mei 2022 tot mei 2023: noodopvang voor maximaal 270 Oekraïners in het Provinciehuis: Archimedeslaan 6.
 • Sinds mei 2022: noodopvang voor zo'n 150 Oekraïners in een boot aan Keulsekade 394. Vanaf januari 2023 komt hiernaast een tweede boot, ook voor zo'n 150 Oekraïners.
 • Van november 2022 tot november 2024: opvang voor 65 Oekrainers in Koploperstraat 50-52.
 • Vanaf 1 januari 2023 tot januari 2024: opvang voor 24 Oekraïners in Piramidedreef 5.
 • Vanaf 1 februari 2023: opvang voor 81 Oekraïners in Kanaalweg 19. ​
 • Van zomer 2023 tot zomer 2025: opvang voor 286 Oekraïners in een deel van het kantoorpand Herculesplein 5-25.

Plan Einstein: doorgaand bouwen aan de toekomst

Utrecht heeft een vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum (azc). Dit is het project Plan Einstein. Hierin komen azc-bewoners vanaf dag één in contact met (buurt)bewoners via activiteiten en cursussen — zoals Nederlands, Engels of ondernemerschap. Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan ze door met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

De gemeente werkt hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. Plan Einstein is gevestigd aan Joseph Haydnlaan 2A, naast het azc. Wanneer vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie. Lees meer over Plan Einstein.

Flexibel en gemengd wonen

Utrecht vindt het belangrijk om asielzoekers huisvesting voor langere duur te kunnen bieden. De gemeente wil ze flexibel én gemengd met andere groepen gaan opvangen. Zo kunnen we schommelingen in het aantal asielzoekers beter opvangen. De aanpak van Plan Einstein staat hiervoor model, gezien de positieve ervaringen hiermee. Deze zijn bevestigd in de evaluatie hiervan (2016-2019) door de Universiteit van Oxford.

Opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen opvang en begeleiding in enkele Nederlandse gemeenten — waaronder Utrecht. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan goede oplossingen voor deze groep. Bijvoorbeeld: iemand mag alsnog in Nederland blijven of vertrekt zelf naar een ander land. Dit doen we in de vorm van de proef Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

Wilt u voor deze opvang in aanmerking komen? Meldt u zich dan persoonlijk bij het Aanmeldloket LVV: Johannes Camphuysstraat 10 in Utrecht. Geopend:

 • maandag en vrijdag: 10.00 - 12.30 uur
 • dinsdag: 13.00 -15.30 uur

Veiligheid en leefbaarheid

Gemeente, politie, COA, personeel op de opvangplekken en ondernemers in de buurt — zij allen werken samen om de opvang voor iedereen goed en veilig te laten verlopen. Zij willen daarmee ook overlast voor bezoekers en de omgeving voorkómen. Ook legt het COA aan de bewoners in de opvang uit wat de regels en afspraken zijn in en rondom de opvang. Bij signalen van onveiligheid volgen maatregelen.

Meld gevaar, overlast of onveilige situaties

Nog vragen?

Hebt u (als omwonende) vragen over opvang, begeleiding, procedures of de regels van het Nederlandse asielbeleid? Hiermee kunt u terecht bij het COA.

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl