Onderwijs

fotocombinatie van spelend kind voorlezen leren tellen kringgesprek kinderen

Leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De leerplicht en kwalificatieplicht zorgen ervoor dat alle kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht onderwijs krijgen. Voor jongeren tot 23 jaar zijn er maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Leerlingenvervoer

Niet alle leerlingen kunnen zelfstandig naar school reizen. En niet alle ouders kunnen hun kind brengen en halen. De gemeente vergoedt als het nodig is de extra kosten die u hierdoor hebt. Dit gaat via de regeling leerlingenvervoer.

Passend onderwijs

Een school heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. U kunt met de school bespreken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Wanneer een school niet de gewenste begeleiding kan bieden, kan in goed overleg met de ouders uw kind naar een andere reguliere of speciale school.

Hebt u vragen of wilt u hulp bij het vinden van passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij:

Lessen over democratie

Iedere Utrechter is welkom om meer te leren over democratie in Utrecht. Voor scholen zijn er veel activiteiten, zoals 'Raadslid in de klas', een rondleiding door het stadhuis en het spel Democracity. Volwassen Utrechters zijn van harte welkom op het stadhuis als 'Gast van de raad' of als deelnemer van de cursus democratie. Ook zijn er regelmatig rondleidingen in dit 'Huis van de stad'. Kijk wat er allemaal mogelijk is. Alle activiteiten zijn gratis.

Schoolzwemmen

Zit uw kind in Utrecht op school? In groep 4 bieden sommige scholen zwemlessen aan via school. Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. De school van uw kind regelt deze zwemlessen voor u.

Verkeersveiligheid

Kinderen moeten veilig naar school en naar huis kunnen. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat ouders en scholen de kinderen leren om veilig mee te doen in het verkeer. Bijvoorbeeld met verkeerslessen en het praktisch verkeersexamen. Door mee te doen aan het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL) maken scholen zichtbaar dat zij verkeersveiligheid hoog op de agenda hebben staan.

Hulp bij taal en computer

Wilt u beter leren lezen of schrijven? Zoekt u computerles of wilt u even oefenen op de computer terwijl er iemand met u meekijkt? Kijk bij hulp bij taal en computer.

Spreekt u nog niet zo goed Nederlands? Dan is het belangrijk dat u Nederlands leert spreken. Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. De meeste mensen die in Nederland komen wonen, zijn verplicht om in te burgeren.

Onderwijshuisvesting

De gemeente werkt intensief samen met de besturen van de Utrechtse scholen om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde huisvesting is voor alle Utrechtse scholieren.

Samenwerking tussen ouders en professionals

Ieder kind verdient een goede start op de basisschool. Daarom hebben consultatiebureaus, Spelenderwijs, de bibliotheek en de VoorleesExpress veel tijd gestoken in samenwerking met ouders. Zo’n samenwerking tussen ouders en professionals noemen we educatief partnerschap. Als ouders en professionals elkaar versterken heeft een kind de beste kansen op een goede ontwikkeling.

Meer weten over de samenwerking tussen ouders en professionals? Lees de voorbeeldverhalen (pdf, 2 MB)

Genoeg leraren voor Utrechtse leerlingen

Utrecht Leert is een initiatief van samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en gemeente Utrecht. Het doel van Utrecht Leert is om het lerarentekort in de regio Utrecht te verminderen. Werken in het onderwijs in Utrecht is gaaf. We werken samen om dat zo te houden en nog beter te maken. Wilt u weten wat we doen? Of wilt u meer weten over werken in het onderwijs?

Kijk op de website van Utrecht Leert

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030