Onderwijs

fotocombinatie van spelend kind voorlezen leren tellen kringgesprek kinderen

Leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De leerplicht en kwalificatieplicht zorgen ervoor dat alle kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht onderwijs krijgen. Voor jongeren tot 23 jaar zijn er maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Leerlingenvervoer

Niet alle leerlingen kunnen zelfstandig naar school reizen. En niet alle ouders kunnen hun kind brengen en halen. De gemeente vergoedt als het nodig is de extra kosten die u hierdoor hebt. Dit gaat via de regeling leerlingenvervoer.

Passend onderwijs

Een school heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. U kunt met de school bespreken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Wanneer een school niet de gewenste begeleiding kan bieden, kan in goed overleg met de ouders uw kind naar een andere reguliere of speciale school.

Hebt u vragen of wilt u hulp bij het vinden van passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij:

Gezondheid op school

Een leerling die zich goed en fit voelt, gaat liever naar school en heeft betere resultaten. De aanpak Gezonde school zorgt ervoor dat scholen aandacht geven aan gezondheid. Bijvoorbeeld door lessen over gezondheid. Of door te zorgen voor een schoolplein waar leerlingen graag bewegen. Op gezondeschool.nl staat informatie over de landelijke aanpak en het aanvragen van een vignet.

Een jeugdverpleegkundige van de gemeente helpt en adviseert scholen bij de Gezonde School-methode. De verpleegkundige kijkt naar uw wensen, wat uw school al doet en bouwt hierop voort. Wilt u in gesprek over gezondheidsthema’s die spelen op uw school? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die hoort bij uw school. Telefoon: 030 - 286 33 00.

Schoolzwemmen

Zit uw kind in Utrecht op school? In groep 4 bieden sommige scholen zwemlessen aan via school. Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. De school van uw kind regelt deze zwemlessen voor u.

Verkeersveiligheid

Kinderen moeten veilig naar school en naar huis kunnen. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat ouders en scholen de kinderen leren om veilig mee te doen in het verkeer. Bijvoorbeeld met verkeerslessen en het praktisch verkeersexamen. Door mee te doen aan het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL) maken scholen zichtbaar dat zij verkeersveiligheid hoog op de agenda hebben staan.

Hulp bij taal en computer

Wilt u beter leren lezen of schrijven? Zoekt u computerles of wilt u even oefenen op de computer terwijl er iemand met u meekijkt? Kijk bij hulp bij taal en computer.

Spreekt u nog niet zo goed Nederlands? Dan is het belangrijk dat u Nederlands leert spreken. Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. De meeste mensen die in Nederland komen wonen, zijn verplicht om in te burgeren.

Onderwijshuisvesting

De gemeente werkt intensief samen met de besturen van de Utrechtse scholen om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde huisvesting is voor alle Utrechtse scholieren.

Samenwerking tussen ouders en professionals

Ieder kind verdient een goede start op de basisschool. Daarom hebben consultatiebureaus, Spelenderwijs, de bibliotheek en de VoorleesExpress veel tijd gestoken in samenwerking met ouders. Zo’n samenwerking tussen ouders en professionals noemen we educatief partnerschap. Als ouders en professionals elkaar versterken heeft een kind de beste kansen op een goede ontwikkeling.

Meer weten over de samenwerking tussen ouders en professionals? Lees de voorbeeldverhalen (pdf, 2 MB)

Leraar worden in Utrecht

We hebben samen met andere Utrechtse gemeenten en onderwijspartners de website Utrechtleert.nl opgericht. Op deze website leest u belangrijke informatie om leraar te worden in de regio Utrecht, zoals de agenda voor bijeenkomsten, meeloopdagen en andere activiteiten. Ook vindt u mogelijke routes om een lesbevoegdheid te halen voor basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen.

Schoolbesturen, opleidingen en gemeente Utrecht werken samen aan voldoende goede leraren. Hoe, dat leest u in het actieplan Utrecht Leert.

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030