Plusopvang

Sommige kinderen hebben net iets meer ondersteuning nodig dan gewone kinderopvang kan bieden. Voor deze kinderen is er plusopvang. We bieden de plusopvang aan op kinderopvanglocaties. Zo kunnen deze kinderen ook in hun eigen stad en met leeftijdsgenootjes naar de opvang.

Wat is de plusopvang?

Sommige kinderopvangorganisaties bieden naast hun gewone groepen ook plusopvang aan. Plusopvang is voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke- of fysieke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblematiek hebben.  

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Kinderopvang plus: 0 - 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang plus (BSO plus): 4-13 jaar

Kinderopvang plus bij Vriendjes

Gewone kinderopvang biedt soms net te weinig persoonlijke ondersteuning aan kinderen met een zorgvraag. Op de plusgroep krijgt elk kind die dit nodig heeft extra aandacht en hulp. Dit krijgen ze naast de gewone activiteiten zoals knutselen, buitenspelen en vrij spelen.
Kinderopvang Vriendjes biedt kinderopvang plus aan. Er zijn groepen in Leidsche Rijn en Overvecht. Verderop deze pagina ziet u waar plusopvang bij u in de buurt is.

Buitenschoolse opvang plus

Er is ook buitenschoolse opvang plus (BSO plus). Deze opvang biedt na schooltijden opvang aan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. U ziet in de lijst waar ze zitten.

BSO plus biedt naschoolse opvang binnen gewone BSO-locaties in de volgende vormen:

  • Uw kind gaat naar een aparte en kleinere groep. Dit is samen met andere kinderen met een zorgvraag. Als ze dat willen kunnen ze op verschillende momenten van de dag spelen met de kinderen van de gewone groep. Die zit in hetzelfde gebouw.
  • Uw kind gaat naar een gewone BSO-groep. Uw kind krijgt in deze groep extra ondersteuning en aandacht.  

Er zijn 5 kinderopvangorganisaties met BSO plus:

  1. Vriendjes
  2. Gro-up
  3. Kind&Co Ludens
  4. Partou
  5. de Jonge Ontdekker

Opvang bij u in de buurt

Bekijk in welke wijk kinderopvangorganisaties kinderopvang plus of buitenschoolse opvang plus aanbieden.

Lijst met kinderopvang plus en BSO plus per wijk

Kinderopvang plus

Vriendjes

BSO plus

Kind & Co Ludens

BSO plus

Vriendjes

Kind & Co Ludens

Kinderopvang plus

Vriendjes

BSO plus

Gro-up

Partou

De Jonge Ontdekker

BSO plus

Vriendjes

Kind & Co Ludens

Hoeveel kost het?

Voor de plusopvang betaalt u een verplichte eigen bijdrage. Net zoals u doet bij de gewone kinderopvang en BSO. Misschien hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van de gemeente voor kinderopvang. Deze regeling heet: sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMI-K).

Vraag vergoeding aan voor kinderopvang met sociaal-medische indicatie

Weten hoeveel u gaat betalen? U krijgt van het hoofdkantoor van de kinderopvang die u kiest een contract. Hierin staat het bedrag dat u gaat betalen.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u vragen over het aanmelden van uw kind bij de plusopvang? Dan kunt u contact opnemen met de aanbieders. Is het Buurtteam betrokken? Dan kunt u ook contact opnemen met de gezinswerker. Bij andere vragen over de plusopvang kunt u met ons contact opnemen.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl