Samenleven (welzijn)Opvang asielzoekers

overleggende mensen aan tafels

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. Er zijn 3 opvanglocaties in de stad. U leest hier meer over deze opvanglocaties en over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwkomers.

Opvanglocaties

Meepraten

Klankbordgroepen

In een klankbordgroep praten buurtbewoners en mensen van het COA, de politie en de gemeente over wat er nodig is voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid rondom de opvanglocatie. Ook bespreken ze ideeën en signalen uit de buurt. De klankbordgroepen hebben hun afspraken vastgelegd in een beheerplan.

Vrijwilligerswerk

Er is een groot netwerk in de stad van mensen en organisaties die zich inzetten voor Utrechters en nieuwkomers. Kijk wat u kunt doen op:

Opvanglocatie Overvecht

Plan Einstein in Overvecht is meer dan een opvanglocatie. Plan Einstein is gericht op betere kansen voor asielzoekers én wijkbewoners. Op één locatie wonen asielzoekers en jongeren. Er zijn cursussen en mensen krijgen begeleiding naar opleiding of kennismaking met bedrijven en organisaties. De gemeente sluit daarmee aan bij wat de ‘Versnelling van Overvecht’ heet, een intensieve en meerjarige verbeterslag in de wijk.

Voorbeeld voor andere Europese steden

Plan Einstein is een vernieuwende vorm van opvang. Deze is ontwikkeld door de gemeente Utrecht en verschillende organisaties in samenwerking met het COA. Deze Utrechtse aanpak betekent dat de mensen in de opvang zich vanaf dag 1 kunnen inzetten voor hun toekomst, waar die toekomst ook ligt. De Europese Unie financiert het project in het kader van Urban Innovative Actions. De EU verwacht dat Plan Einstein een goed voorbeeld kan zijn voor andere Europese steden. 

Afkomst en aantal

De eerste groep asielzoekers woont sinds maart in Plan Einstein en bestaat uit 30 volwassenen. In mei 2017 is de verbouwing van het pand klaar en kunnen er meer asielzoekers komen, waaronder gezinnen. Er is ruimte voor maximaal 400 mensen. Zij zijn meestal afkomstig uit de oorlogsgebieden Syrië en Eritrea.

Afspraken over veiligheid en rust

Er is een beheergroep waarin COA, de gemeente en politie afspraken hebben gemaakt om te zorgen dat alles rustig is en blijft. Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met het wijkbureau via 030 - 286 99 30.
Vragen of klachten over jongeren die wonen in Plan Einstein:

Asielzoekerscentrum Ravellaan (West)

Rond de zomer sluit het COA de tijdelijke opvanglocatie aan de Ravellaan. Deze locatie zou pas mei 2018 dicht gaan. Het COA heeft minder opvangplekken nodig omdat er fors minder asielzoekers naar ons land komen. De gemeente heeft met het COA afgesproken dat de mensen uit de Ravellaan zoveel mogelijk in Utrecht blijven. De verwachting is dat zo’n 200 mensen aan het begin van de zomervakantie verhuizen naar Plan Einstein in Overvecht. Daarbij zijn veel gezinnen met schoolgaande kinderen. De kinderen kunnen eerst hun schooljaar afmaken.
Lees meer over de sluiting

Asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan (West)

Het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan is een permanente locatie. Er is plaats voor 600 mensen.  De afspraken van de klankbordgroep om te zorgen dat zaken rondom dit azc goed geregeld zijn en blijven, liggen vast in een beheerplan.

Over de COA-opvanglocaties

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt asielzoekers opvang, basisvoorzieningen en begeleiding. In een azc delen meerdere bewoners een kamer. Er zijn gemeenschappelijke keukens. Van het wekelijkse leefgeld kopen de mensen boodschappen om zelf te koken. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes voor ontspanning en ontmoeting. Alle bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan. Het COA heeft huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Op www.coa.nl leest u meer over het wonen in een asielzoekerscentrum (azc).

School voor kinderen

Kinderen van asielzoekers moeten, net als alle kinderen in de leerplichtige leeftijd, binnen 3 dagen na aankomst naar school.

  • kinderen van 4 tot 12 jaar gaan naar De Taalschool Het Mozaïek in Ondiep
  • kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar De Internationale Schakelklassen in Overvecht en Lombok

Gezondheidszorg  

Aan de opvanglocaties is een huisarts verbonden. Die houdt daar spreekuur. Bewoners kunnen daarnaast 24 uur per dag de medische lijn van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) bellen.

Waarde van mijn woning

Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de waarde van woningen rond opvanglocaties. Uit deze onderzoeken uit 2015 en 2002 bleek dat de waarde van de huizen niet is gedaald. Lees het artikel op Nu.nl

Hulp en contact

Telefoon
14 030

Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA)
noodopvangutrecht
@coa.nl

Uw mening