Samenleven (welzijn)Opvang asielzoekers

overleggende mensen aan tafels

Gezocht: counsellors en coaches door Einstein Onderneemt

17-02-2017 | De Social Impact Factory, één van de partners van Plan Einstein, breidt haar netwerk van sociaal betrokken bedrijven verder uit. SIF, een Utrechtse organisatie die actief is op het gebied van sociaal ondernemen, zoekt:

 • counsellors, die vluchtelingen en buurtbewoners uit Overvecht begeleiden bij hun ondernemersambities
 • coaches die ervaring hebben met het opzetten van een bedrijf
 • maatschappelijk betrokken bedrijven voor ‘Experiencedays’ en rondleidingen voor vluchtelingen en Overvechters

Nieuwe aanpak

Op Plan Einstein wonen vluchtelingen samen met jongeren. Ook kunnen vluchtelingen en Overvechters samen cursussen volgen die hun kans op een betere toekomst vergroten. Het gaat om zakelijk Engels van de Volksuniversiteit en (internationaal) ondernemerschap van de Universiteit Utrecht, aangevuld met begeleiding door de Social Impact Factory en VluchtelingenWerk Midden-Nederland.
Meer informatie vindt u op socialimpactfactory.com en plan-einstein.nl.


Integratie: hoe pakt Utrecht dit aan?

24-01-2017 | Hoe kan Utrecht zorgen dat vluchtelingen zo snel mogelijk economisch en sociaal zelfredzaam worden? In juni 2016 sprak de gemeente met bewoners, waaronder ook statushouders, over wat hiervoor nodig is.
Het vernieuwde integratiebeleid bevat de opbrengst en ideeën van dit stadsgesprek. Ook zijn hierin aanvullingen van de Raadscommissie van 6 oktober opgenomen. De integratie agenda gaat niet alleen over inburgering, maar ook over huisvesting, gezondheid, werk en inkomen en onderwijs.
Integratie is niet-vrijblijvend, maar vraagt inzet van twee kanten. Bekijk hier hoe Utrecht dit aanpakt.


Voortgang opvanglocatie Einsteindreef

19-12-2016 | In Overvecht wordt de opvang van asielzoekers voorbereid. De verbouwing van het pand aan de Einsteindreef 101-139 is in volle gang. Eind februari is een deel van het gebouw klaar en vanaf mei is het gebouw helemaal af. Het COA verwacht eind februari de eerste 30 tot 40 asielzoekers. Lees meer over de komst asielzoekers


Statushouders en 50-plussers krijgen werkervaringsplekken

statushouder en werkgever tekenen

01-12-2016 | Op 23 november was er een bijeenkomst meet & greet ‘Utrecht opent deuren voor ongekend talent’. Dit is een evenement voor 50-plussers en statushouders (vluchteling met een verblijfsvergunning). Hier kunnen zij kennismaken met werkgevers uit verschillende sectoren.
Via een speeddate hebben ze gekeken of er een klik was voor een werkervaringsplek. Maar liefst 53 matches waren het resultaat van deze bijeenkomst.
De meet & greet werd georganiseerd door de Utrechtse Uitdaging, met steun van gemeente Utrecht en de Social Impact Factory.

Lees het verslag van meet & greet ‘Utrecht opent deuren voor ongekend talent’ (pdf, 235 kB).


Film 'Vluchtelingen van alle tijden'

Gesprek van deelnemers stadsgesprek opvanglocaties aan ronde tafel

29-11-2016 | Vluchtelingen zijn van alle tijden, maar elke tijd heeft zijn eigen problemen en aanpak. Deze film werd vertoond tijdens het de stadsgesprekken in Leidsche Rijn en Oost over opvanglocaties van asielzoekers op 16 en 26 november.
Binnenkort leest u hier meer over de adviezen die deelnemers van deze stadsgesprek meegeven aan het college bij het schrijven van een advies aan de gemeenteraad.

Eerste bewoners in uitbreiding asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan

10-11-2016 | Het COA heeft de uitbreiding van het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in wijk West in gebruik genomen. De asielzoekers komen vanaf 10 november in groepen aan. Er is plaats voor maximaal 150 mensen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) denkt dat hier zowel gezinnen, stellen en mensen die alleen zijn naartoe komen. De meeste mensen komen op dit moment uit Syrie, Iran, Eritrea, Irak en Afghanistan.

Over het gebouw

In het gebouw zijn wooneenheden voor 2, 4 of 6 personen. Er zijn wooneenheden met een eigen keuken, douche en wc en twee slaapkamers. Daarom is de locatie zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. De inrichting is sober. Het gebouw heeft een eigen receptie en een eigen beveiliging.

Sporten, spelen en leren

De bewoners maken gebruik van de andere COA voorzieningen op het terrein. Zoals een medische dienst, een kledinguitgiftepunt, een loket van Vluchtelingenwerk, de kinderspeelzaal, de sportvelden en de lesprogramma’s. Op verzoek van wijkbewoners is gezorgd voor extra buitenspeelruimte en een voetbalkooi. Bewoners van de opvang en wijkbewoners kunnen hier samen gebruik van maken.

Klankbordgroep bewoners

De gemeente heeft regelmatig contact met de klankbordgroep van wijkbewoners over de veiligheid en leefbaarheid in en rondom de opvang.


Aanmelden stadsgesprek over nieuwe locaties opvang asielzoekers

Op 16 en 26 november 2016 wordt er een stadsgesprek gehouden over de nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers.

Waar en wanneer

 • woensdagavond 16 november 19.00-22.00 uur, Locatie Podium Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 (Parkeren op P1 Groenedijk), De Meern
 • zaterdag 26 november 13.30-16.30 uur, Locatie Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht

Wilt u aan het gesprek deelnemen? Stuur dan een mail naar stadsgespreklocaties@utrecht.nl.

Lees meer over dit stadsgesprek.


Europese commissie: "Utrechtse aanpak van opvang asielzoekers is innovatief"

12-10-2016 | Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.

Deze unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers en jongeren wonen. Op deze locatie worden ook opleidingen en activiteiten voor asielzoekers én voor wijkbewoners georganiseerd. Utrecht gaat deze aanpak samen met partners realiseren aan de Einsteindreef in Overvecht. Het ‘Plan Einstein’ dat zij gezamenlijk ontwikkelen, kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden die te maken hebben met de opvang en integratie van asielzoekers.

Lees meer bij de veelgestelde vragen.


Kom naar het stadsgesprek opvanglocaties asielzoekers

03-10-2016 | Op 16 en 26 november kunt u uw mening geven over de opvanglocaties voor asielzoekers. Bijvoorbeeld over:

 • wat u belangrijk vindt bij de keuze voor opvanglocaties voor asielzoekers
 • hoe groot een opvang mag zijn in verhouding tot de omgeving
 • hoe we de locaties over de stad moeten spreiden
 • welke functies een opvangcentrum voor de buurt kunnen en moeten hebben

Het gaat in deze gesprekken over wensen en ook over grenzen.

Waar en wanneer

 • woensdagavond 16 november 19.00-22.00 uur, Locatie Podium Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 (Parkeren op P1 Groenedijk), De Meern
 • zaterdag 26 november 13.30-16.30 uur, Locatie Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht

Waarom nu dit stadsgesprek?

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen. Naar verwachting zijn er in 2018 nieuwe locaties in de stad nodig. Dan sluiten namelijk de 2 tijdelijke opvanglocaties aan de Ravellaan en Einsteindreef. Deze locaties hebben in totaal plaats voor 650 asielzoekers.

Voordat we in de stad starten met een zoektocht naar nieuwe locaties, horen wij graag uw mening. Daarom organiseren wij dit stadsgesprek. De resultaten van het stadsgesprek neemt het college mee bij het formuleren van voorstellen voor de gemeenteraad.


Open dag

kinderkoor

28-09-2016 | Tijdens de open dag op 24 september hebben 1.200 mensen het asielzoekerscentrum in Oog in Al bezocht. In totaal bezochten 40.000 mensen 1 van de ruim 70 asielzoekerscentra in ons land.

Bekijk de opnames die RTV Utrecht heeft gemaakt.


Onderzoek vrijwillige inzet voor asielzoekers

vrijwilligers in een kamer met een vel papier in hun handen

23-09-2016 | Veel Utrechters hebben zich de afgelopen tijd vrijwillig ingezet voor asielzoekers, die verbleven in de Jaarbeurs en aan de Amerikalaan. Bijvoorbeeld door samen te eten, muziek te maken en door te helpen met de taal. Wat de motivatie en behoeften van deze vrijwilligers zijn, onderzochten Stichting Present, Stichting Eet Mee! en Taal Doet Meer.

Uitkomst onderzoek

Uit dit onderzoek kwam onder andere:

 • vrijwilligers willen zelf hun uren bepalen
 • Utrechters willen graag in de eigen buurt actief zijn
 • bijna 97% van hen wil zeker of misschien actief blijven

Bekijk de infographic of lees meer over dit onderzoek


Klussen in pand Einsteindreef

Jongere klust aan Einsteindreef

15-09-2016 l Jongeren zijn hard aan het werk in het pand van de Einsteindreef in Overvecht. Ze bouwen mee aan de plek waar ze straks zelf gaan wonen, naast de toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Ze klussen in ruil voor korting op hun huur. Deze jongeren zijn door Socius geselecteerd vanwege hun binding met Overvecht en hun motivatie om samen met medebewoners, asielzoekers en buurtbewoners activiteiten te organiseren. Wethouder Kees Diepeveen bracht ze een bezoek. In het gebouw komen 35 wooneenheden voor jongeren. RTV Utrecht ging op bezoek in het pand aan de Einsteindreef. Meer informatie staat op www.plan-einstein.nl.


Open dag azc

12-09-2016 | Op zaterdag 24 september organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer de landelijke Open azc dag. Ook het azc aan de Joseph Haydnlaan opent die dag zijn deuren. Belangstelling? Meld u hier aan.


Bijeenkomst klankbordgroep Einsteindreef

08-09-2016 | Op 31 augustus kwam de klankbordgroep voor de 4e keer bij elkaar om over de opvanglocatie aan de Einsteindreef te praten. Het klankbordgroep bestaat uit bewoners, mensen van de gemeente, het COA en de politie.

Verbouwing opvanglocatie vertraagd

Het COA vertelde dat de verbouwing van de opvanglocatie weer is vertraagd tot eind van dit jaar. Dit komt door een nieuwe aanbesteding.

Buitenruimte

In het overleg is ook gesproken over de inrichting van de buitenruimte van Plan Einstein. In het volgend overleg van de klankbordgroep praten ze hier verder over.

Naar scholen

De klankbordgroep besprak het idee om (jonge) asielzoekers die al in Overvecht wonen bezoekjes aan scholen te laten brengen. In de klas kunnen ze dan met de kinderen praten over waarom mensen vluchten uit hun land en hoe het is om asielzoeker te zijn. Het wijkbureau pakt dit idee op.

Zomeractiviteiten in de wijk

Deze zomer waren er op het binnenterrein van de SSSdreven bijna dagelijks activiteiten voor kinderen. Dit was georganiseerd door Al Amal en Wijk & Co. Dat beviel goed en diverse wijkbewoners zeiden zelf ook actief te willen worden. Het idee voor de zomeractiviteiten kwam uit de klankbordgroep.

Meer samenwerking

Verschillende partijen die actief zijn rondom de locatie aan de Einsteindreef gaan goed met elkaar samenwerken. Dit doen ze vanaf nu een dag in de week vanuit locatie De Dreef.

Tenslotte drongen de bewoners uit de klankbordgroep er bij de gemeente op aan om te blijven communiceren met de buurt.


Sociale buurtmarkt

08-09-2016 | Op 3 september was er een kraam op de sociale buurtmarkt bij sporthal De Dreef in Overvecht. Hier waren leden van de klankbordgroep, mensen van het COA en de gemeente. Zij beantwoordden vragen en luisterden naar ideeën van bezoekers aan de markt.

Ideeënbus

De klankbordgroep Einsteindreef had een ideeënbus neergezet. Ze vroegen de Overvechters naar plannen of talenten om deze te gebruiken voor het opvangcentrum en/of voor wijkbewoners. Met de goede uitvoerbare voorstellen uit de ideeënbus gaat de klankbord aan de slag.


Gesprek over toekomstige opvanglocaties asielzoekers

01-09-2016 | Het college gaat dit najaar in gesprek met de stad over belangrijkste voorwaarden voor toekomstige opvanglocaties voor asielzoekers in Utrecht. Er komen minder asielzoekers naar Utrecht. Er is daarom op dit moment geen dringende vraag naar opvangplekken. Hierdoor is er voor het college geen haast om het plan voor het ontwikkelen van het Pieter Baan Centrum tot asielzoekerscentrum (azc) nu op te starten. Lees meer in het persbericht en de veelgestelde vragen.


Rondleiding Klankbordgroep Joseph Haydnlaan

Schaal baklava

25-08-2016 l Op 17 augustus kregen leden van de klankbordgroep Joseph Haydnlaan een rondleiding. Ook de wijkagent deed hieraan mee. COA locatiemanager Harriet de Jong liet het Guest House aan de groep zien. Na de rondleiding kreeg iedereen baklava en cake. 4 bewoners van het azc bakten dat speciaal voor deze gelegenheid.

De aanpassingen van het gebouw duurden langer dan verwacht maar zijn nu klaar. Het Guest House wordt ingericht voor maximaal 150 mensen. Er komen gezinnen, vrouwen en mannen. In september komen de eerste mensen aan. Wilt u de ontwikkeling van de opvang van asielzoekers blijven volgen? Kijk dan op deze pagina.


Opvang Einsteindreef eind november open

07-07-2016 | Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente laten weten dat zij het pand Einsteindreef 101-139 niet voor eind november in gebruik neemt als opvanglocatie voor asielzoekers. De eigenaar van het pand heeft het voornemen om huisvesting te realiseren na sluiting van de opvang. Hierdoor heeft het COA meer tijd nodig dan eerder verwacht voor noodzakelijke aanpassingen in het gebouw. Het COA verwacht dat de eerste asielzoekers hierdoor eind november op de Einsteindreef terecht kunnen. De opvanglocatie sluit zoals gepland per 30 november 2018.


Klankbordgroep bezoekt opvanglocatie Einsteindreef

rondleiding klankbordgroep Overvecht

07-07-2016 | Op 6 juli kregen de klankbordgroepleden van de opvanglocatie Einsteindreef van de nieuwe locatiemanager van het COA een rondleiding. Te zien was hoe het pand van binnen verbouwd wordt zodat vanaf eind november de asielzoekers daar kunnen verblijven. Na de rondleiding was de vierde klankbordgroepvergadering in De Dreef. De klankbordgroep bestaat uit wijkbewoners, het COA, de gemeente en politie en komt regelmatig bij elkaar om afspraken te maken onder andere leefbaarheid en (verkeers-) veiligheid rondom de opvanglocatie.


Speelplek opvanglocatie Ravellaan

aanleg speelplek Ravellaan

14-06-2016 | Op het binnenterrein van de opvanglocatie aan de Ravellaan wordt een speelplek aangelegd voor asielkinderen.


Eerdere berichten opvang asielzoekers

Hulp en contact

Telefoon
14 030

Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA)
noodopvangutrecht
@coa.nl