Samenleven (welzijn) Opvang asielzoekers

Locatie Einstein Haydn

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. U leest hier meer over deze opvanglocaties en over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwkomers.

COA biedt opvang

In Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor opvang van, basisvoorzieningen en begeleiding aan asielzoekers. In een asielopvangcentrum delen meerdere bewoners een kamer. In de opvangcentra zijn gemeenschappelijke keukens om (samen) te koken en te eten en ruimtes voor ontmoeting. Op de website van het COA staat meer informatie over wonen in een asielzoekerscentrum. Het COA biedt in Utrecht een permanente opvanglocatie voor ongeveer 600 mensen aan de Joseph Haydnlaan 2 in de wijk West, Oog in Al.

Plan Einstein Haydn

Vanaf januari 2019 start het project Plan Einstein Haydn aan de Joseph Haydnlaan 2A. Het project is ontwikkeld samen met buurtbewoners en bewoners van het asielopvangcentrum. De gemeente Utrecht ontwikkelt dit plan voor de tweede keer met verschillende organisaties en het COA. De eerste keer was het succesvol in de wijk Overvecht, nu vindt het plaats in West.

Plan Einstein Haydn is een vernieuwende vorm van opvang. De mensen in de opvang kunnen zich inzetten voor hun toekomst, waar die toekomst ook ligt. Het doel is integratie vanaf dag 1, met mensen die samen wonen, werken en leven. Met kansen voor asielzoekers én wijkbewoners. Zij kunnen samen activiteiten en cursussen volgen zoals Engels of ondernemerschap.

Start in januari 2019

De cursussen en activiteiten op Plan Einstein Haydn starten in januari 2019 en vinden overdag plaats. Het gaat om cursussen Engels op wisselend niveau en Ondernemerschap. Het rooster en andere actuele informatie komt op de website van Plan Einstein.

Voor de cursussen kunnen verschillende bewoners zich opgeven: bewoners van het asielopvangcentrum en bewoners van omliggende buurten zoals Halve Maan, Oog in Al, Lombok, Transwijk en Kanaleneiland. Aan het volgen van een cursus zijn geen kosten verbonden, maar het aantal mensen per klas is beperkt. 

Aanmelding en contact

Wilt u meedoen aan cursussen en activiteiten? Of zelf een activiteit organiseren? Bewoners, ondernemers en organisaties - met name uit de wijken West en Zuidwest - zijn van harte welkom om met hun idee bij Plan Einstein Haydn aan te sluiten.

Stuur een bericht of aanmelding naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Locatie

Het gebouw van Plan Einstein Haydn aan de Joseph Haydnlaan 2A biedt ruimte aan onder andere leslokalen, zit- en werkplekken. Er is ook kantoorruimte voor medewerkers van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en Welkom in Utrecht. Toegang tot het pand ligt aan een binnenplein. Er is parkeerruimte voor fietsen en auto’s, deze is te bereiken via een eigen toegangsweg vanaf de Joseph Haydnlaan.

Succesvolle pilot in Overvecht

Het project Plan Einstein Haydn is de opvolger van Plan Einstein Overvecht. Aan de Einsteindreef in de wijk Overvecht was vanaf de zomer 2017 tot november 2018 een tijdelijke opvanglocatie. Deze bood onderdak aan 38 jongeren en circa 400 asielzoekers. Er was ook volop ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met wijkbewoners. Zij namen deel aan gezamenlijke activiteiten en cursussen.

De Europese Unie steunt het project financieel, omdat het past bij Urban Innovative Actions. De EU verwacht dat het concept Plan Einstein een goed voorbeeld kan zijn voor andere Europese steden (meer informatie staat op de website van Urban Innovative Actions, het concept heet hier U-RLP, Utrecht Refugee Launch pad). In Utrecht worden de geleerde lessen van Plan Einstein Overvecht op een nieuwe locatie in de stad verder ontwikkeld: nu als Plan Einstein Haydn.

Organisaties

Aan Plan Einstein Haydn leveren veel initiatieven en organisaties een bijdrage, zoals Welkom in Utrecht, Stut, COA en de oorspronkelijke URLP-partners Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, Socius Wonen, Volksuniversiteit Utrecht, Universiteit Utrecht, COA, gemeente Utrecht, Social Impact Factory, University of Oxford en Roehampton University.

Vrijwilligerswerk

Er is een groot netwerk in de stad van mensen en organisaties die zich inzetten voor Utrechters en nieuwkomers. Kijk wat u kunt doen op:

Hulp en contact Opvang asielzoekers