Samenleven (welzijn) Opvang asielzoekers

Locatie Einstein Haydn

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. U leest hier meer over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwkomers.

COA biedt opvang

In Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor opvang van, basisvoorzieningen en begeleiding aan asielzoekers. In een asielopvangcentrum delen meerdere bewoners een kamer. In de opvangcentra zijn gemeenschappelijke keukens om (samen) te koken en te eten en ruimtes voor ontmoeting. Op de website van het COA staat meer informatie over wonen in een asielzoekerscentrum. Het COA biedt in Utrecht een permanente opvanglocatie voor ongeveer 600 mensen aan de Joseph Haydnlaan 2 in de wijk West, Oog in Al.

Plan Einstein Haydn

Utrecht kent met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak rond de opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. Zij integreren vanaf de eerste dag met (buurt)bewoners via ontmoeting, uitwisseling, cursussen en activiteiten (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan vluchtelingen verder met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

De gemeente werkt hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. De eerste succesvolle versie van Plan Einstein vond van begin 2017 tot eind 2018 plaats. Dat was in Overvecht naast een tijdelijke azc op de Einsteindreef. Aansluitend is met Plan Einstein Haydn een doorstart gemaakt in de wijk West aan de Joseph Haydnlaan 2A naast het azc. 

Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio als zij dat willen. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie.

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Uw mening