Samenleven (welzijn) Opvang asielzoekers

overleggende mensen aan tafels

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. U leest hier meer over deze opvanglocaties en over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwkomers.

Meepraten

Klankbordgroepen

In een klankbordgroep praten buurtbewoners en mensen van het COA, de politie en de gemeente over wat er nodig is voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid rondom de opvanglocatie. Ook bespreken ze ideeën en signalen uit de buurt. De klankbordgroepen hebben hun afspraken vastgelegd in een beheerplan.

Vrijwilligerswerk

Er is een groot netwerk in de stad van mensen en organisaties die zich inzetten voor Utrechters en nieuwkomers. Kijk wat u kunt doen op:

Opvanglocatie Overvecht (sluit november 2018)

Plan Einstein op de Einsteindreef is meer dan een tijdelijke opvanglocatie. Op één locatie wonen asielzoekers en jongeren. Plan Einstein werkt aan betere kansen voor asielzoekers én wijkbewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld een cursus volgen. Of ze worden door de Social Impact Factory begeleid bij bijvoorbeeld het zoeken naar een opleiding. Dit sluit aan bij  de ‘Versnelling van Overvecht’, een intensieve en meerjarige verbeterslag in de wijk.

Voorbeeld voor andere Europese steden

Plan Einstein is een vernieuwende vorm van opvang. Deze is ontwikkeld door de gemeente Utrecht en verschillende organisaties in samenwerking met het COA. Deze Utrechtse aanpak betekent dat de mensen in de opvang zich vanaf de eerste dag kunnen inzetten voor hun toekomst, waar die toekomst ook ligt.
De Europese Unie steunt het project financieel omdat het past bij Urban Innovative Actions. De EU verwacht dat Plan Einstein een goed voorbeeld kan zijn voor andere Europese steden.

Sluiting november 2018

De tijdelijke opvang aan de Einsteindreef sluit in november 2018. Alle bewoners zijn uiterlijk 1 oktober door COA verhuisd naar andere opvanglocaties in (de regio) Utrecht en daarbuiten. De opvang was sinds de zomer van 2017 in gebruik en bood onderdak aan maximaal 400 mensen, vooral Syrische gezinnen. 

Afspraken over veiligheid en rust

Er is een beheergroep waarin COA, de gemeente en politie afspraken hebben gemaakt om te zorgen dat het samenwonen in de wijk rustig en prettig gaat. Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met het wijkbureau Overvecht via 14 030.

  • Bij vragen over AZC Einsteindreef kunt u contact opnemen met het COA.
  • Vragen over Jongerenhuisvesting stel je aan Plan Einstein. Of neem contact op met SOCIUS.

Asielzoekerscentrum Joseph Haydnlaan (West)

Het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan is een permanente locatie. Er is plaats voor 600 mensen.  De afspraken van de klankbordgroep om te zorgen dat zaken rondom dit azc goed geregeld zijn en blijven, liggen vast in een beheerplan.

Over de COA-opvanglocaties

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt asielzoekers opvang, basisvoorzieningen en begeleiding. In een azc delen meerdere bewoners een kamer. Er zijn gemeenschappelijke keukens. Van het wekelijkse leefgeld kopen de mensen boodschappen om zelf te koken. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes voor ontspanning en ontmoeting. Alle bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan. Het COA heeft huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Op www.coa.nl leest u meer over het wonen in een asielzoekerscentrum.

School voor kinderen

Kinderen van asielzoekers moeten, net als alle kinderen in de leerplichtige leeftijd, binnen 3 dagen na aankomst naar school.

  • Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan naar De Taalschool Het Mozaïek in Ondiep.
  • Kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar Ithaka Internationale Schakelklassen in Overvecht en Lombok.

Gezondheidszorg

Aan de opvanglocaties is een huisarts verbonden. Die houdt daar spreekuur. Bewoners kunnen daarnaast 24 uur per dag de medische lijn van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) bellen. Vluchtelingen die niet meer in een opvanglocatie wonen, vinden informatie over gezondheid bij informatie voor vluchtelingen.

Waarde van mijn woning

Uit onderzoeken uit 2015 en 2002 bleek dat de waarde van de woningen rond opvanglocaties niet is gedaald. Lees het artikel op Nu.nl

Oude nieuwsberichten

Oudere nieuwsberichten vindt u terug in het webarchief van Utrecht.

Hulp en contact Opvang asielzoekers