Samenleven (welzijn) Informatie voor vluchtelingen en andere nieuwkomers in Utrecht

Asiel aanvragen

Wilt u in Nederland verblijven? Of wilt u Nederlander worden? Meld u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Opvang

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang aan asielzoekers op verschillende plaatsen in Nederland.

In Utrecht heeft het COA een asielzoekerscentrum (AZC) op de Joseph Haydnlaan in West en een uitbreidingslocatie op hetzelfde terrein. Vanaf begin 2017 vangt het COA ook vluchtelingen op in Plan Einstein in Overvecht. Hier leven zij in 1 gebouw met jongeren en volgen cursussen. Ook wijkbewoners kunnen aan deze cursussen meedoen.

Informatie inburgeren

Woont u in Nederland? Dan moet u inburgeren. Lees hoe u kunt inburgeren in Nederland. En wat moet u doen om het inburgeringsexamen voor te bereiden.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland zorgt voor ondersteuning en behartigt uw belangen. Hier kunt u terecht met vragen over gezondheid, inburgering, vrijwilligerswerk, asielprocedures, huisvesting, financiën en sport. Vluchtelingenwerk is aanwezig op de opvanglocaties en heeft in Utrecht een kantoor op Telingstraat 2 en Gruttersdijk 9 voor ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Pharos

Pharos houdt zich ook bezig met de gezondheid van vluchtelingen. Dit kenniscentrum richt zich op professionals en op vluchtelingen; die worden veelal aangesproken in hun eigen taal.

Syriërs gezond

Op de Facebookpagina ‘Syriërs gezond’ beantwoorden Nederlandse en Syrische artsen elke dag vragen in het Arabisch.

Werk en Inkomen

De gemeente Utrecht en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zorgen samen voor begeleiding op maat naar werk, studie, stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.

Welkom in Utrecht

Welke activiteiten zijn er in Utrecht voor vluchtelingen en wijkbewoners om elkaar te leren kennen? Lees de verhalen en like de Facebook-pagina.

VC Utrecht (vrijwilligerscentrale)

Wilt u vrijwilligerswerk doen? VC Utrecht heeft 700 vacatures voor vrijwilligerswerk en brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar.

UAF (stichting voor vluchteling-studenten)

Bent u op zoek naar een studie of baan? UAF helpt hoogopgeleide vluchtelingen daarbij.