Begroting 2024

Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Daarin staat wat we willen bereiken, hoe we dat willen doen en wat het kost.

Nu kiezen voor de toekomst

Utrecht investeert ruim 2 miljard euro in een leefbare en gezonde stad. We investeren vooral in kansengelijkheid, passende en betaalbare woningen, tegengaan van de klimaatcrisis, een leefbare en gezonde stad en een goede gemeentelijke uitvoering. We werken aan en voor de stad waar we trots op zijn. Er gaat geld naar mensen en plekken waar dit het hardste nodig is.

Investeren in de grote uitdagingen van Utrecht

Woningnood

 • Voldoende passende en betaalbare woningen voor woningzoekenden.
 • Inzetten van extra medewerkers om de woningbouw op gang te houden.
 • Zorgen voor tijdelijke én blijvende locaties voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Klimaatcrisis

 • Oplossingen voor meer ruimte op de volle netwerken voor elektriciteit. Zodat er voldoende elektriciteit is voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, scholen en bedrijven.
 • Advies en ondersteuning voor inwoners over woningisolatie.
 • Meer groen in de stad om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Gelijke kansen

 • Tegemoetkoming in de parkeerkosten voor mensen met lage inkomens.
 • Aangepast vervoer voor leerlingen die dat nodig hebben en er recht op hebben.
 • We vragen steeds meer Utrechters om hun mening over plannen voor onze stad via de website DenkMee Utrecht.
 • We organiseren een eerste burgerberaad: hoe kan de jaarwisseling een feest voor iedereen zijn?

Leefbare en gezonde stad

 • Levendige en financieel gezonde winkelgebieden, werklocaties en oplossingen voor lege gebouwen in de binnenstad.
 • Het loket voor hulpvragen ‘Ondernemer Centraal’ gaat langer door.
 • Geld voor het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone en het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn.
 • Acties om het neerzetten van afval bij ondergrondse containers te voorkomen.
 • Een (digitaal) loket voor vergroening en zelfbeheer van openbaar groen door bewoners.
 • Een sporthal in Vleuten-de Meern.

Onze begroting

Voor 2024 en 2025 zorgen we dat de inkomsten en uitgaven even hoog zijn. Er liggen grote dringende opgaven op het gebied van zorg voor de jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het geld dat we van het rijk ontvangen voor een aantal belangrijke taken is niet voldoende. Vanaf 2026 komen we 21 miljoen euro tekort op de begroting. Daarom nemen we extra maatregelen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zodat we kunnen blijven investeren in de stad.
 

Inkomsten: € 2,0 miljard

Waar komt het geld vandaan?
Type inkomsten

2024 (bedragen x 1 miljoen) 

Rijk, provincie en andere overheden€ 1.300
Lokale heffingen    € 379 
Overige inkomsten   € 334

Uitgaven: € 2,0 miljard

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?
Type uitgaven2024 (bedragen x 1 miljoen)
Betrouwbare overheid€ 56
Ontwikkelen en wonen€ 243
Klimaatvriendelijke stad€ 12
Duurzame bereikbaarheid€ 79
Groene leefomgeving en erfgoed€ 231
Veilige stad€ 73
Ondersteuning en opvang€ 236
Werk, economie, bestaanszekerheid€ 274
Kansrijk opgroeien€ 252
Levendige en gezonde stad€ 306
Algemene middelen en overhead€ 250

Groei in balans

In Utrecht zijn meer woningen en banen nodig. Bovendien: als de stad groeit, moeten ook het groen, duurzaam vervoer en maatschappelijke voorzieningen meegroeien. Zo blijft Utrecht een fijne plek om te wonen. De investeringen betalen we uit subsidies, hogere parkeerkosten en geld van het Rijk voor de groei van de stad.

Grootste investeringen
InvesteringBedrag
Vervangen riolering en verduurzamen omgeving€ 21,2 miljoen
Werven, wegen, bruggen, meer groen, openbare verlichting € 25,3 miljoen 
Huisvesting, primair en voortgezet onderwijs Huisvesting€ 40,4 miljoen
Vervangen en uitbreiden sportvoorzieningen€ 35,3 miljoen

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2024 op:

 • donderdag 14 september 2023: presentatie aan de raad.
 • donderdag 9 november 2023: slotdebat in de raad.

Naar de begroting 2024

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl