Subsidiehulp Regels subsidies

De gemeente Utrecht geeft subsidies aan organisaties en particulieren. De subsidies zijn voor voorzieningen en activiteiten die helpen om de doelen van de gemeente te bereiken. Elk jaar worden deze doelen vastgesteld in de programmabegroting.

De regels van de gemeente voor het geven van subsidies leest u in de Algemene subsidieverordening (ASV) 2014 (pdf, 2,6 MB). De regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidies. Ook de regels over subsidies in artikel 4.21 t/m 4.80 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Beleidsregels

Voor veel subsidies gelden extra voorwaarden. Die voorwaarden staan in beleidsregels. U vindt de beleidsregel op de pagina waar u de subsidie kunt aanvragen.

Subsidieverantwoording

Ontvangt u meer dan €50.000 aan subsidie van de gemeente per jaar? Dan gelden er extra regels voor de (financiële) verantwoording en de controle door een accountant. U leest deze in het Verantwoordings- en accountantsprotocol (pdf, 250 kB). Bekijk ook de toelichting (pdf, 57 kB).

Beschikbare subsidies

In de subsidiestaten vindt u het bedrag voor subsidies in dat jaar. Bekijk de Subsidiestaat 2019 (pdf, 293 kB) en de Subsidiestaat 2020 (pdf, 206 kB). De subsidiestaat is onderdeel van de programmabegroting.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening