Cultuurnota

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken.

Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals en gezelschappen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van B en W.

Cultuurnota 2025-2028

Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe Cultuurnota ‘Kleur Bekennen’ voor 2025-2028 vastgesteld. Tussen 1 december 2023 en 31 januari 2024 konden makers en organisaties hun aanvragen voor de vierjarige subsidieregeling van de cultuurnota indienen. De komende periode staat een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector centraal. Door scherpe keuzes en een heldere visie werken we aan een weerbaar en gezond cultureel ‘ecosysteem’ voor de toekomst. De nadruk in de nota ligt aan de ene kant op de kracht en de eigenheid van de organisaties en makers in de stad. En aan de andere kant op het belang van een aanbod voor álle inwoners. In het Utrechtse beleid staat diversiteit voor rijkdom.

De nota bouwt door op de 4 pijlers van de Cultuurvisie 2030 ‘Kunst kleurt de stad’: een pluriform aanbod, een inclusieve cultuursector, creatief vermogen stimuleren en ruimte voor ontwikkeling.

Lees Cultuurnota 2025-2028 ‘Kleur Bekennen’

Meer over de subsidie Cultuurnota 2025-2028

Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028

De adviescommissie voor de Cultuurnotaperiode 2025-2028 adviseert het college van B en W over aanvragen, de onderbouwing van de plannen, hun toegevoegde waarde voor het Utrechtse cultuuraanbod en over de gevraagde bedragen. Het besluit van het college staat in de Subsidieverdeling Cultuurnota 2025-2028.

Lees het adviesrapport van de adviescommissie Cultuurnota 2025-2028

Meer over de adviescommissie Cultuurnota 2025-2028

Subsidieverdeling Cultuurnota 2025-2028

Cultuurnota 2021 - 2024 Kunst kleurt Utrecht

In de Cultuurnotaperiode 2021-2024 zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod. Er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen. De plannen sluiten goed aan bij de koers van de stad de komende jaren.

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Lees de subsidienota (pdf, 494 kB)

Hulp en contact Cultuurnota 2025-2028