Cultuurparticipatie

Mensen met witte paraplu

Foto: Thomas Lenden

Kunst kleurt de stad en verbindt mensen. Het maakt van Utrecht een levendige en gezonde stad. 

Vernieuwen en uitbreiden culturele aanbod

Een belangrijke kracht van Utrecht is dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan cultuur. De komende jaren werken we er samen met de stad aan dat nog meer mensen actief meedoen aan cultuur. Ook werken we aan een vernieuwend en gevarieerd cultuuraanbod met ruimte voor talentontwikkeling voor iedereen. 

Iedereen kan meedoen aan cultuur

Wij vinden het in Utrecht belangrijk dat iedereen kan meedoen. Samen met betrokkenen en inwoners van de stad kijken we wat daarvoor nodig is. We praten met betrokkenen bij wijkcultuurhuizen en culturele organisaties, met makers en inwoners. Samen kijken we hoe Utrecht een stad kan zijn met een vernieuwend en uitgebreid cultuuraanbod dichtbij. Waar iedereen aan kan meedoen. Ook in de toekomst. 

Wat we in de periode 2024-2028 gaan doen staat in het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie.

Nieuwsbrief

De subsidieregelingen voor de uitvoering van dit beleid maken we bekend via de Nieuwsbrief Cultuur. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief Cultuur