Beleid voor nieuwkomers

Met bijna 360.000 inwoners en zo’n 170 verschillende nationaliteiten prettig met elkaar wonen, werken en verblijven in onze stad; hoe doen we dat? We willen dat nieuwe Utrechters meetellen en meedoen. Hiervoor is onder andere huisvesting, opleiding, werk en inburgering nodig. Lees hoe we dat in Utrecht aanpakken.

Utrechtse aanpak

Er staan 3 punten centraal in de Utrechtse aanpak.

1. Actief vanaf dag 1

Asielzoekers gaan meteen aan de slag, samen met andere (buurt)bewoners. Zoals bij Plan Einstein met cursussen internationaal ondernemerschap of (zakelijk) Engels En met activiteiten die vrijwilligers en/of asielzoekers samen organiseren. Deze makkelijk bereikbare ontmoetingen helpen bij een succesvolle integratie. Het helpt mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

2. Een doorgaande lijn

We willen de statushouders die in (regio) Utrecht komen wonen, zoveel mogelijk ook opgevangen worden in (regio) Utrecht. De kennis van de stad en het netwerk dat zij in deze periode opdoen, komt van pas bij een snelle inburgering. We noemen dit de doorgaande lijn.

3. Een inclusieve stad

Samen wonen, leren en werken: activiteiten en cursussen zijn niet alleen voor asielzoekers of statushouders. Andere Utrechters die zichzelf willen ontwikkelen, zijn ook welkom.

Hoe deze aanpak in de praktijk werkt, leest u bij opvang en inburgering. Bent u zelf nieuwkomer? Bekijk dan de pagina nieuwkomers of neem contact op met het Servicepunt van de gemeente Utrecht.

Met de stad

Utrecht betrekt inwoners en organisaties bij onderwerpen als integratie, de opvang van asielzoekers en inburgering. Zo komen we samen tot een Utrechtse aanpak voor bijvoorbeeld integratie, opvang van asielzoekers en inburgering:

  • Plan Einstein; een vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen.
  • Sinds 2020 kent Utrecht een brede inburgeringscoalitie. Hierin werken we samen met organisaties als Vluchtelingenwerk, taalscholen en buurtteams.
  • De U10 regiogemeente werken samen voor inburgering, participatie en huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning. De Monitor Statushouders U10-gemeenten geeft daarover inzicht.