Beleid voor welzijn

Welzijn betekent dat mensen gelukkig en gezond zijn. Het beleid voor welzijn gaat over de mogelijkheden voor alle inwoners om zich goed te voelen. We willen dat alle inwoners prettig kunnen (samen)leven, kunnen zorgen voor elkaar en mee kunnen doen in alle wijken en buurten van Utrecht. Welzijn helpt daarbij.

Wat wil de gemeente en waarom?

We willen dat alle inwoners prettig kunnen (samen)leven, zorgen voor elkaar en mee kunnen doen in alle wijken en buurten van Utrecht. Dat gaat beter als mensen zich goed voelen.

Voor en met iedereen

Met alle inwoners bedoelen we iedereen: jong en oud, zonder dat we mensen buitensluiten om hun inkomen, beperking, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur of herkomst. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij wat bewoners ervaren. Zodat we kunnen zorgen voor extra steun aan inwoners in een kwetsbare situatie.

Wij maken onder andere beleid voor:

Met beperking bedoelen we een lichamelijke, zintuiglijke (visuele of auditieve) of motorische beperking of handicap, een chronische aandoening, een (licht) verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid (of andersheid). Een beperking kan aangeboren zijn of door ziekte of ongeval ontstaan. Wij zorgen ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Dat betekent toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie.

Zorgen voor elkaar

In ons beleid voor zorg en ondersteuning geven we vooral aandacht aan:

  • het gewone leven
  • de sociale basis: wat bewoners met en voor elkaar doen, en wat organisaties voor bewoners doen (sociale basisvoorzieningen)
  • zelfredzaamheid: ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen
  • grip op de eigen situatie: ervoor zorgen dat mensen zelf invloed hebben op hun situatie

Sociale basisvoorzieningen hebben te maken met álle onderdelen van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Voorbeelden van sociale basisvoorzieningen zijn:

  • speel- en sportplekken
  • buurt- en cultuurhuizen
  • activiteiten door en voor de buurtbewoners en stichtingen, zoals maaltijdinitiatieven, sport- en spelactiviteiten, dans- en muziekactiviteiten en maatjesprojecten
  • scholen, bibliotheken, consultatiebureaus, jongerenwerk
  • voedselbanken, sociaal makelaars en dak- thuislozenopvang
  • scouting en sportverenigingen

Deze voorzieningen zijn laagdrempelig: iedereen kan er gebruik van maken. Voor veel sociale basisvoorzieningen is de gemeente als eerste verantwoordelijk.

Wat doet de gemeente?

We maken de sociale basis sterker. We geven geld uit aan activiteiten en voorzieningen die ervoor zorgen dat buurten socialer worden en die kwetsbare bewoners ondersteunen. Dat kunnen sociale voorzieningen zijn, maar ook ideeën van bewoners (initiatieven).

We maken vrijwillige inzet mogelijk, door bijvoorbeeld vrijwilligers te koppelen aan mensen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Deze inzet helpt bij het prettig samenleven en het zorgen dat iedereen gewoon mee kan doen. We geven hierbij extra aandacht aan bewoners met een (tijdelijke) kwetsbaarheid.

In de visie sociale basis staat hoe we zorgen voor meer samenwerking in de wijk. Zodat Utrechters gewoon mee kunnen doen en zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Samen met partners zorgen we voor een goede verbinding tussen de informele en formele zorg. Informele zorg is de gratis zorg door familie, vrienden, buurtbewoners en vrijwilligers. Formele zorg is zorg die geld kost, vaak van professionele hulpverleners. We verbinden deze soorten zorg door aan te moedigen dat zorgprofessionals en vrijwilligers met elkaar samenwerken. Een voorbeeld daarvan is Thuis in de wijk.

Utrecht is een stad van actieve mensen. Veel inwoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. De gemeente ondersteunt actieve bewoners en netwerken, zoals Utrecht Omarmt en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). In de video ziet u hoe het vrijwilligerswerk in Utrecht geregeld is.

Wat doen we nog meer?

Relatie met ander beleid

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

samenleving@utrecht.nl