Onderwijsbeleid

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van iedereen. Elke leerling verdient onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. We willen daarom dat iedereen gelijke kansen heeft in het onderwijs.

Genoeg en gevarieerde scholen, voor modern onderwijs

De gemeente wil samen met schoolbesturen zorgen voor voldoende gebouwen, verspreid over de stad, voor alle scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De ambities en plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).

We willen schoolgebouwen die geschikt zijn voor het geven van modern onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom blijven we werken aan:

  • een passende school dichtbij huis
  • gezond stedelijk leven voor ieder kind
  • samenwerking met schoolbesturen, ouders en leerlingen
  • duurzame schoolgebouwen

Een passende school, dichtbij huis

Passende scholen zorgen ervoor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op een manier die bij het kind past. Dit betekent dat het belangrijk is dat er verschillende schoolsoorten in een bepaald gebied zijn. Dan kunnen ouders kiezen welke school in de buurt het best bij hun kind past. Een extra voordeel van een school in de buurt is dat de kinderen (met ouders) lopend of met de fiets naar school kunnen. Hierdoor blijft het autoverkeer rond de school beperkt.

Gezond stedelijk leven voor ieder kind

Bij gezond stedelijk leven staat een gezond en gelukkig leven in de stad centraal. We willen in en rond de school een gezonde en veilige leefomgeving, voor ieder kind. Ook stimuleren we kinderen om te bewegen. Bewegen is gezond, bevordert de leerprestaties en zorgt voor ontspanning. Daar is letterlijk en figuurlijk ruimte voor nodig, zowel in een gymzaal als in de gezonde, groene omgeving van de school.

Samenwerking met schoolbesturen, ouders en leerlingen

De gemeente en de schoolbesturen werken samen aan de kwaliteit van de Utrechtse schoolgebouwen met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. We willen efficiƫnt en slim met elkaar samenwerken. Daarom hebben we samen met schoolbesturen, ouders en leerlingen afspraken over schoolgebouwen gemaakt. Deze afspraken gaan onder andere over het opknappen van de schoolgebouwen en het besparen van energie. Daar waar nodig passen we afspraken aan, als blijkt dat de samenwerking hierdoor verbetert.

Duurzame schoolgebouwen

We willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn.

  • Schoolgebouwen zijn energiezuinig of energie neutraal
  • We verbouwen een school liever dan dat we de school slopen en daarna een nieuwe bouwen
  • Als een school toch gesloopt moet worden, dan gebruiken we een deel van het gesloopte materiaal om de nieuwe school te bouwen
  • Bij (ver)bouw van een school gebruiken we duurzame materialen, die lang meegaan
  • We zorgen dat schoolgebouwen buiten de lestijden gebruikt kunnen worden door anderen

Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting

Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over de voortgang van de masterplannen. Hierin komen onder andere (relevante) beleidsontwikkelingen, de financiƫle dekking en de voortgang van de verschillende projecten aan de orde. De masterplannen voor onderwijshuisvesting doen in een integrale rapportage verslag van de voortgang. Hierin komen aan de orde: het Masterplan PO en (V)SO, het Masterplan VO en de huisvestingsprojecten in Leidsche Rijn.

Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2023

Prognose verwachte leerlingaantallen

In 2022-2023 gaan er 49.415 leerlingen naar school in Utrecht. De verwachting is dat de leerlingenaantallen in Utrecht blijven groeien tot 56.105 leerlingen in 2040. Dat is een groei van ruim 6.600 leerlingen. De totale verwachte groei is meer dan 3.000 leerlingen lager dan vorig jaar werd verwacht.

We beschrijven de verwachtingen over de groei van het aantal leerlingen in onderstaande leerlingenprognose. Het gaat over primair onderwijs (basisonderwijs), (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Bekijk de leerlingprognose 2023 (pdf, 1.56 MB)

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030