Handleiding participatie: de stad laten meedenken

De Utrechtse participatieleidraad is een handvat voor de participatie bij beleid en projecten. De leidraad is voor ambtenaren en voor professionals in de stad, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, belangengroepen, sociaal makelaars en andere partijen.

Bekijk de participatieleidraad (pdf, 283 kB)

Elk participatietraject begint met een analyse van het vraagstuk: wie moeten betrokken worden en wat valt er te kiezen? Daaruit volgt de keuze voor een aanpak en voor participatie-instrumenten.

Per vraagstuk bepalen we welke participatieaanpak het best past. We gaan daarbij uit van 5 basisprincipes.

 1. Participatie is maatwerk, passend bij de opgave en de doelgroep.
   
 2. We betrekken meer verschillende Utrechters en andere belanghebbenden, ook mensen die niet snel zelf meepraten.
   
 3. Er is meer aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin van de planvorming in plaats van aan het eind.
   
 4. We zijn vanaf de start helder over hoeveel invloed betrokkenen hebben en over de rollen, verantwoordelijkheden, het budget en de besluitvorming.
   
 5. We communiceren gedurende het gehele traject, ook over processtappen, en koppelen terug wat het resultaat is en wat er met de inbreng is gedaan.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of hebt u nog een vraag? Stuur een e-mail naar participatie@utrecht.nl.
Voor vragen over participatie in de Omgevingswet stuurt u een e-mail naar omgevingswet@utrecht.nl.

Hulp en contact Participatie

Telefoon

14 030

E-mail

participatie@utrecht.nl

Bezoekadres

Bezoek uw wijkbureau