Bestuur en organisatie Gemeenteraad

Wie zit er in de raad?

Alle 45 raadsleden, de raadsvoorzitter, griffier,...

Gemeenteraad en corona

Wat zijn de gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad...

Agenda en stukken

Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies, verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, ...

Hoe werkt de raad

Uitleg over vertegenwoordigen, besturen, fracties en coalitie, programma voor scholen, gast van de raad,...

Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Overige contactgegevens

 

Praat met de raad

Ideeën en zorgen delen, raadsinformatiebijeenkomsten, burgerinitiatief, e-petitie, raadsleden uitnodigen, ...

uw mening