Deze week in de gemeenteraad

 

Iedere maandagmiddag vindt u op deze pagina meer informatie over wat de gemeenteraad deze week bespreekt. We vertellen welke onderwerpen er op de agenda staan en welke raadsbijeenkomsten er zijn. 

Voorjaarsreces

Deze week is het voorjaarsreces. Dat betekent dat de gemeenteraad geen officiele bijeenkomsten en vergaderingen heeft.

Volgende week dinsdag, 27 februari, starten we weer met 2 raadsinformatiebijeenkomsten. De onderwerpen zijn: studentensport in Utrecht en de locatie van een school voor voortgezet onderwijs in Overvecht.

Kijk hier voor meer informatie


Archief

Raad in gesprek met de stad

Op dinsdag 30 januari vanaf 19.30 uur zijn er 2 raadsinformatiebijeenkomsten. Raadsleden stellen vragen aan inwoners, betrokkenen en experts over:

  • De vertraging in de verbetering en uitbreiding van studentenhuisvesting IBB (Ina Boudier-Bakkerlaan), terwijl de behoefte aan studentenwoningen groot is
  • Segregatie op Utrechtse scholen: op veel scholen zitten te veel kinderen bij elkaar met dezelfde achtergrond

Raadsleden gebruiken deze informatie bij het nemen van besluiten en het controleren van burgemeester en wethouders.

Kijk hier in de agenda van de raadsinformatiebijeenkomsten

Aanmelden voor een raadsinformatiebijeenkomst 

Raad in debat

Op donderdag 1 februari is er een debat over de plannen voor herinrichting van Overvecht Centrum (winkelcentrum en omgeving).

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Ook zijn er debatten over sociale en culturele thema’s.

Als voorbereiding op besluiten die de raad binnenkort gaat nemen:

  • Inclusie en diversiteit, ook bij de gemeente zelf
  • Nieuwe opdrachten voor zorg en ondersteuning in de wijken (en de onverwachte wijzigingen in de plannen)

Overige onderwerpen van debat:

  • Beheer pand Domplein 4-5 (vroegere UCK)
  • Cultuur voor iedereen (Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie)

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

Vragen aan de wethouders

Donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er, zoals elke week, een vragenuur. Raadsleden stellen actuele vragen aan de wethouders of de burgemeester, die direct antwoorden. De vragen komen in de loop van de week op de website van de gemeenteraad.

Raad in gesprek met de stad

De gemeenteraad gaat op dinsdagavond 6 februari in gesprek met inwoners en ondernemers over de veiligheidssituatie in winkelcentrum Lunetten. De bijeenkomst van dinsdagavond vindt in Lunetten plaats, wat helaas betekent dat u het niet via de website live kunt volgen.

Kijk hier in het overzicht van de raadsinformatiebijeenkomsten

Raad in debat

Donderdag 8 februari gaan raadsleden o.a. in debat over bouwen en wonen. Bijvoorbeeld over tijdelijk leegstaande panden die je een maatschappelijke bestemming kan geven, over afspraken over meer sociale huurwoningen en over betaalbare koopwoningen. De raad bespreekt ook aanpassingen aan de plannen in de regio Utrecht voor de overgang op duurzaam energiegebruik. Dat gaat b.v. over de locaties voor windmolens en de overbelasting van het elektriciteitsnet.

Ook is er een debat over het toekomstbeeld dat de gemeente heeft geschetst van de manier waarop Utrecht in 2050 al is gestopt met het gebruik van nieuwe grondstoffen en nog maar heel weinig afval produceert (Utrecht Circulair). Over dit toekomstbeeld neemt de raad binnenkort een besluit.

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

Debatten in de raadscommissie zijn er donderdag verder over de problemen bij de UW-bedrijven, over segregatie in het onderwijs (te veel kinderen met dezelfde achtergrond bij elkaar in de klas), over het Ondernemersfonds (diversiteit), over verbetering van de U-pas, nu die opnieuw is aanbesteed, en over de vergunningverlening aan het Festival Verknipt (en evenementen in het algemeen).

Ook bespreekt de raadscommissie een onderzoek van de Rekenkamer Utrecht over het beleid van de gemeente voor psychische (mentale) problemen.

De rekenkamer heeft de taak zichtbaar te maken hoe de gemeente haar geld besteedt en wat er terecht komt van gemeentelijke plannen en maatregelen. Over dit rapport van de rekenkamer zal de raad later een besluit nemen.

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

Petitie

Voorafgaand aan de commissievergaderingen biedt Duurzaam Utrecht 2030 op donderdagochtend een petitie aan de gemeenteraad aan. Daarin wordt er voor gepleit om biologische voeding ook bereikbaar te maken voor mensen met een smalle beurs. De petitie komt op de agenda van de raadscommissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport.

Vragen aan de wethouders

Donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er, zoals elke week, een vragenuur. Raadsleden stellen actuele vragen aan de wethouders of de burgemeester, die direct antwoorden. De vragen komen in de loop van de week op de website van de gemeenteraad.

Raad in gesprek met de stad over betaald parkeren

De gemeenteraad gaat op dinsdagavond 13 februari in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen over de stapsgewijze invoering van betaald parkeren in de hele stad. De bijeenkomst van dinsdagavond vindt plaats in het stadskantoor, wat helaas betekent dat u het niet live via de website kunt volgen. U kunt wel langskomen, de bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Kijk hier voor meer informatie

Raad in debat

Op donderdag 15 februari is betaald parkeren ook het onderwerp van debat in de raadscommissie. De gemeenteraad besluit hier binnenkort over. Op donderdag staan daarnaast op de agenda het actieplan Zelfbeheer van Groen en herhaalde problemen bij bomenkap.

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

Uit onderzoek blijkt dat de ambities van de gemeente en de aanwezige menskracht en financiën niet altijd in balans zijn. O.a. daarover gaat donderdag (vanaf 11.00 uur) het debat in de raadscommissie. Ander onderwerp: hoe gaat het met de Utrechtse aanpak van drugscriminaliteit, ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’?

Ook worden donderdag 2 initiatiefvoorstellen van raadsleden besproken. Onderwerpen zijn een voorstel om gemeenschapsraden in te stellen in wijken en/of buurten en een voorstel over een bedelverbod in Utrecht, komende zomer, als proef. De gemeenteraad neemt binnenkort besluiten over deze voorstellen.

Kijk hier in de agenda van de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Vragen aan de wethouders

Donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er, zoals elke week, een vragenuur. Raadsleden stellen actuele vragen aan de wethouders of de burgemeester, die direct antwoorden. De vragen komen in de loop van de week op de website van de gemeenteraad.

Kijk hier in de agenda van de gemeenteraad

Hulp en contact Griffie

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht