Deze week in de gemeenteraad

 

Iedere maandagmiddag vindt u op deze pagina meer informatie over wat de gemeenteraad deze week bespreekt. We vertellen welke onderwerpen er op de agenda staan en welke raadsbijeenkomsten er zijn.

Raad in gesprek met de stad over digitale omgangsvormen

Dinsdagavond bespreekt de raad met experts het initiatiefvoorstel van raadslid Bert van Steeg. Het gaat om maatregelen die je kan nemen tegen online opruiing. Op donderdag 20 juni komt dit voorstel aan bod in de commissie.

Kijk in het overzicht van raadsinformatiebijeenkomsten

Aanbieding pamflet aan de raad

Donderdagochtend om 9.30 uur biedt het Nederlands Film Festival een pamflet aan de gemeenteraad aan over het advies van een adviescommissie om te stoppen met de subsidie aan het festival. Raadslid Mahaar Fattal neemt, als vice-voorzitter van de raadscommissie waar cultuur onder valt, het pamflet in ontvangst in de Grote Trouwzaal.

Donderdag: raad in debat over de Jaarstukken 2023

Heeft de gemeente het beleid in 2023 uitgevoerd zoals was afgesproken? Wat is er bereikt en wat heeft het gekost? We kijken naar alle beleidsgebieden.

Dit debat over de Jaarstukken 2023 is ingedeeld in een deel dat over het beleid gaat (overdag) en een deel dat gaat over de financiën (’s avonds). Dit alles als voorbereiding op het besluit dat de raad hier op 11 juli over gaat nemen.

Kijk in de agenda van de verschillende raadscommissies

Je kunt ook een kijkje nemen in de publiekssamenvatting van de Jaarstukken 2023

Raad in debat op donderdag

In enkele raadscommissies staan – naast de jaarstukken – ook andere onderwerpen op de agenda. Thema’s zijn:

De bouwplannen voor woningen aan de Strosteeg in de Binnenstad.

Kijk in de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Maatregelen van de gemeente om koopwoningen betaalbaar te houden. Hierover neemt de raad binnenkort een besluit.

Kijk in de agenda van de raadscommissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen 

Debat over manieren om alle kinderen van Utrecht passend onderwijs te laten krijgen.

Kijk in de agenda van de raadscommissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en  Economie

Initiatiefvoorstel van raadslid Bert van Steeg tegen online opruiing (digitale omgangsvormen). De raad neemt hier binnenkort een besluit over.

Kijk in de agenda van de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Vragen aan de wethouders

Donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er, zoals meestal, een vragenuur. Raadsleden stellen actuele vragen aan de wethouders of de burgemeester. Die geven direct antwoorden.

De vragen komen in de loop van de week op de website van de gemeenteraad en zijn dan in te zien via deze link

De vergaderingen bijwonen of online volgen?

U kunt vergaderingen van de gemeenteraad volgen op de publieke tribune in het stadhuis, maar ook live via Facebook of op onze website. U kunt de opnames hier ook terugkijken.

Praat met de raad

Wilt u de raadsleden iets meegeven over (één van) deze onderwerpen? Er zijn allerlei manieren om contact op te nemen met raadsleden. Een overzicht vindt u op de webpagina Praat met de raad. U kunt hen bijvoorbeeld bereiken via raadsleden@utrecht.nl of door ze persoonlijk te bellen of te mailen. Hun contactgegevens vindt u op de webpagina Wie zit er in de raad?

Kom langs!

U bent van harte welkom om als gast van de raad aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van donderdag 27 juni om 13.00 uur. U gaat in gesprek met raadsleden, volgt een deel van de vergadering en krijgt een rondleiding door het stadhuis. Aanmelden kan door te mailen naar democratie@utrecht.nl


Hulp en contact Griffie

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht