Deze week in de gemeenteraad

Iedere maandagmiddag vindt u op deze pagina meer informatie over wat de gemeenteraad deze week bespreekt. We vertellen welke onderwerpen er op de agenda staan en welke raadsbijeenkomsten er zijn. 

Debat over strengere regels voor lachgasverbod en fietsparkeren

Op dinsdagavond zijn er vaak raadsinformatiebijeenkomsten, maar op dinsdag 3 oktober is er een extra commissievergadering. Raads- en commissieleden spreken vanaf 20.00 uur in de raadzaal met de burgemeester over plannen om de regels voor het lachgasverbod en voor fietsparkeren strenger te maken. Binnenkort gaat de raad daarover stemmen. Andere onderwerpen voor debat: een eerlijke afvalstoffenheffing (naar grootte huishouden) en een tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties als sportclubs, bibliotheken en buurthuizen.

Bekijk hier de agenda van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Donderdag debat over wonen en onderwijs

Donderdag zijn er ook twee commissievergaderingen, waarin raads- en commissieleden in debat gaan met elkaar en met de wethouder. De ene vergadering vindt plaats in de raadzaal en de andere in de Hal van het stadhuis. We debatteren in de ochtend onder andere over energie en wonen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de boete als je leegstand van je huis niet meldt en het toekomstbeeld van de gemeente over het klimaatbeleid (Klimaatvisie). Ook over deze onderwerpen gaat de raad binnenkort besluiten nemen in een raadsvergadering.

Verder zijn er debatten over het pand ‘Magazijn De Zon’ aan de Oude Gracht. Volgens de plannen komt daar in 2025 onder andere het Literatuurmuseum in. We hebben het ook over de recente kraakactie aan de Croeselaan.

Vanaf 14.00 uur in de middag komt het onderwijs aan bod. Thema’s waar we het over gaan hebben: het lerarentekort en de samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen in de ‘Utrechtse Onderwijsagenda’.

Bekijk hier de agenda van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

Bekijk hier de agenda van de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

Vragenuur

Op donderdag 5 oktober tussen 17.00 en 18.00 uur is er zoals elke week een Vragenuur. Raadsleden stellen vragen aan wethouders en/of de burgemeester, die moeten direct antwoorden! Waar die vragen over gaan, ziet u in de loop van de week op deze website.

De raadsvergadering bijwonen of online volgen?

U kunt vergaderingen van de gemeenteraad volgen op de publieke tribune in het stadhuis, maar ook live via Facebook of op onze website. U kunt de opnames hier ook terugkijken.


Archief

Basisbanen

Op dinsdagen houdt de gemeenteraad raadsinformatiebijeenkomsten. Over veel onderwerpen willen raadsleden graag de mening van inwoners horen. Zodat het later in het debat gebruikt kan worden.

Dinsdagavond 26 september hebben raadsleden het met experts en geïnteresseerden over basisbanen: betaalde banen voor mensen die moeilijk of niet aan een baan kunnen komen. Ook in Utrecht komen mogelijk dit soort banen.

Lees hier meer over de bijeenkomst

Commissievergaderingen

Donderdag gaan raads- en commissieleden met elkaar en met de wethouders in debat tijdens twee verschillende commissievergaderingen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over parkeergarage Paardenveld en over de woontorens die staan gepland bij station Leidsche Rijn Centrum. De raad heeft het donderdag ook over aanpassingen in de regels van de gemeente voor jeugdzorg en voor ruimtelijke ordening. Die zijn om verschillende redenen nodig en binnenkort moet de raad daar besluiten over nemen.

Verder wordt donderdag teruggekeken op het gestopte project De Machinerie (centrum voor beeldcultuur) en gaan raadsleden in debat over de opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen, o.a. uit Oekraïne.

Tot slot stellen raadsleden donderdag om 17.00 uur vragen aan een wethouder of de burgemeester tijdens het wekelijkse Vragenuur. De vragen moeten direct door de burgemeester of wethouders worden beantwoord. Waar ze over gaan, lees je in de loop van de donderdag op deze website.

Bekijk hier de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Bekijk hier de agenda van de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

De commissievergaderingen starten donderdag om 10.00 uur in het stadhuis.

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht