Uw onderwerp bij de gemeenteraad

Er zijn 2 manieren waarop u als inwoner van Utrecht over uw idee, probleem of verzoek in gesprek kunt gaan met de gemeenteraad. Dat kan met een inwonersagendering of met een inwonersmotie. 

Inwonersagendering: bespreek uw onderwerp met de raad

Als inwoner van Utrecht kunt u ook een onderwerp op de agenda zetten van een raadscommissie. Dit heet inwonersagendering. De leden van de raadscommissie voeren een debat over uw onderwerp, ook met u als initiatiefnemer. Daarna zegt de raadscommissie wat er verder met het onderwerp gaat gebeuren.

Alle Utrechters van 12 jaar en ouder (ook statushouders) kunnen een onderwerp op de agenda van de raad zetten. Voorwaarde is wel dat u minimaal 100 handtekeningen heeft verzameld van Utrechters die ook vinden dat de raad uw onderwerp moet bespreken. Voor die handtekeningen gelden dezelfde voorwaarden als voor die van de initiatiefnemer.

U kunt ook petitie agenderen die u al eerder gestart heeft. Dan moet u ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Voor meer informatie over uw situatie, neem dan contact op met griffie.gemeenteraad@utrecht.nl.

Inwonersmotie: laat de raad besluiten over uw verzoek of oplossing

Raadsleden kunnen een verzoek doen aan het college van burgemeester en wethouders of bijvoorbeeld een oplossing voor een probleem aandragen. Dat noem je een motie. Als inwoner van Utrecht kunt u met een inwonersmotie ook zo’n verzoek doen en de gemeenteraad daarover laten stemmen. U mag uw motie toelichten in de raadsvergadering. Daar wordt de motie besproken door de gemeenteraad en neemt de raad een besluit.

Alle Utrechters van 12 jaar en ouder (ook statushouders) kunnen een inwonersmotie indienen. Voorwaarde is wel dat u minimaal 250 handtekeningen heeft verzameld van Utrechters die uw verzoek ondersteunen. Voor die handtekeningen gelden dezelfde voorwaarden als voor die van de initiatiefnemer.

Meer weten?

De gemeente helpt u graag bij het voorbereiden en indienen van een inwonersagendering of inwonersmotie. Lees hieronder de 2 samenvattingen, ‘Inwonersagendering in 8 stappen’ en ‘Inwonersmotie in 6 stappen’.

Inwonersagendering en inwonersmotie in stappen

 • Stap 1. U hebt een onderwerp dat u met de gemeenteraad wilt bespreken
 • Stap 2. Neem contact op met de griffie van de gemeenteraad (burgerloket) voor een introductiegesprek via: griffie.gemeenteraad@utrecht.nl
 • Stap 3. Schrijf uw onderwerp op in het modelformulier (pdf, 71 kB) of beschrijf het op een andere manier, maar wel zo dat u dezelfde vragen beantwoordt. 
 • Stap 4. Verzamel 100 of meer handtekeningen van Utrechters die óók willen dat de raad dit onderwerp bespreekt. Dit kan met een handtekeningenlijst (pdf, 184 kB) of via https://petities.nl
 • Stap 5. Biedt uw inwonersagendering aan de voorzitter van de raadscommissie of van de gemeenteraad aan
 • Stap 6. Lever uw inwonersagendering (zonder handtekeningenlijst!) online in bij de griffie van de gemeenteraad, de gemeenteraad kijkt of de inwonersagendering aan de voorwaarden voldoet
 • Stap 7. Bespreek uw burgeragendering met de gemeenteraad tijdens een commissievergadering
 • Stap 8. Aan het einde van de commissievergadering spreekt de raadscommissie uit hoe het verder gaat met uw burgeragendering
 • Stap 1. U heeft een verzoek waarover u de gemeenteraad een besluit wilt laten nemen
 • Stap 2. Neem contact op met de griffie van de gemeenteraad voor een introductiegesprek via: griffie.gemeenteraad@utrecht.nl
 • Stap 3. Samen met de griffie van de gemeenteraad (burgerloket) schrijft u uw voorstel op in het modelformulier (pdf, 83 kB).
 • Stap 4. Verzamel 250 of meer handtekeningen van Utrechters die óók willen dat de raad een besluit over dit voorstel neemt. Dit kan met een handtekeningenlijst (pdf, 210 kB) of via https://petities.nl
 • Stap 5: Dien uw inwonersmotie (zonder handtekeningenlijst!) online in bij de griffie van de gemeenteraad, de gemeenteraad kijkt of de inwonersmotie aan de voorwaarden voldoet
 • Stap 6. Presenteer dan uw inwonersmotie tijdens een raadsvergadering aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt uw inwonersmotie en neemt een besluit

Vragen?

Wilt u meer weten over elk van deze stappen of vragen over deze instrumenten? Neem dan contact op met de griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad, via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl.