Wijkplatform

Een wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk. Het wijkplatform zorgt voor verbinding tussen mensen en groepen in de wijk. En voor verbinding tussen de wijk en de gemeente. U bent welkom om hieraan mee te doen.

Meer mensen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. Het wijkplatform speelt hierbij een rol. De gemeente stimuleert daarom de ontwikkeling van wijkplatforms. In alle wijken is een wijkplatform actief of in ontwikkeling.

Netwerk voor bewoners en betrokkenen

De wijkplatforms leggen de verbinding tussen buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. We hopen dat er in elke wijk tenminste 1 wijkplatform is dat past bij het karakter en de dynamiek van de wijk. En bij de behoeften van de mensen die er wonen en werken. Ze kunnen daarom per wijk verschillen in opzet, samenstelling en taken.

Bijeenkomsten

We willen graag dat de wijkplatforms bijeenkomsten organiseren voor en met bewoners uit de wijk. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over thema’s die leven in de wijk. De wijkwethouder en deskundigen vanuit de gemeente kunnen ook worden uitgenodigd.

Uw wijkplatform

Meer weten over het wijkplatform van uw wijk, of wilt u meedoen? Kies hieronder uw wijk. Vragen over het wijkplatform kunt u stellen aan het wijkplatform of aan het wijkbureau.

Hoe gaat het tot nu toe met de wijkplatforms?

Vanaf 2020 werken we in Utrecht met wijkplatforms. Eind 2021 hebben we samen met een klankbordgroep gekeken hoe het met de wijkplatforms gaat. Een onderzoeksbureau van buiten de gemeente heeft betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen met het wijkplatform. En of we op de goede weg zijn. Met de uitkomsten bepalen we op welke manier we verder gaan met de wijkplatforms.

U leest over de uitkomsten van het onderzoek en laatste stand van zaken van alle wijkplatforms in het onderzoeksrapport (pdf, op raadsinformatie-site).

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030