Initiatief en invloed Wijkplatform

Een wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk. Het wijkplatform zorgt voor verbinding tussen mensen en groepen in de wijk. En voor verbinding tussen de wijk en de gemeente. U bent welkom om hieraan mee te doen.

Meer mensen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. Het wijkplatform speelt hierbij een rol. De gemeente stimuleert daarom de ontwikkeling van wijkplatforms. In alle wijken zijn wijkplatforms in ontwikkeling.

Netwerk voor bewoners en betrokkenen

De nieuwe wijkplatforms leggen de verbinding tussen buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Per wijk is er straks tenminste 1 wijkplatform dat past bij het karakter en de dynamiek van de wijk. En bij de behoeften van de mensen die er wonen en werken. Ze kunnen daarom per wijk verschillen in opzet, samenstelling en taken.

Bijeenkomsten

De wijkplatforms organiseren minimaal 2 keer per jaar dialoogbijeenkomsten over thema’s die leven in de wijk. Bij deze bijeenkomsten zijn mensen uit de wijk welkom. De wijkwethouder en deskundigen vanuit de gemeente zijn ook bijvan de bijeenkomsten.

Wilt u meedoen of meer weten?

Stuur een e-mail naar wijken@utrecht.nl of bel uw wijkbureau via 14 030.

2020: eerste jaar met wijkplatforms

2020 is een ontwikkelingsjaar voor de vorming van wijkplatforms. Elk wijkplatform vormt zich per wijk in eigen tempo en opzet. Na een jaar maken we een evaluatie van de wijkplatforms.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030