Omgevingsplan (bestemmingsplan)

Sinds 1 januari 2024 zijn de bestemmingsplannen onderdeel van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle regels voor de leefomgeving in de gemeente Utrecht. Het omgevingsplan geldt voor iedereen: bewoners, bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

U kunt in het omgevingsplan bekijken:

  • waar, wat en hoeveel er gebouwd mag worden  
  • welke regels er zijn voor het gebruik van grond en gebouwen
  • welke milieuregels er zijn, bijvoorbeeld om geluidsoverlast of stank te voorkomen
  • welke regels er nog meer zijn, bijvoorbeeld voor het kappen van bomen

Regels bekijken

Bekijk de regels in het omgevingsloket

Uitleg bij regels op de kaart

  1. Kies de plek waarvan u de regels wil zien. U kunt een adres zoeken of op de kaart klikken.
  2. Onder ‘Documenten op gekozen locatie’ ziet u de regels van de gemeente op de gekozen plek. U kunt ook de regels van de provincie, het waterschap of het Rijk bekijken.
    • Op dit moment ziet u naast het omgevingsplan ook nog andere regels en besluiten van de gemeente. Dat komt omdat we die nog moeten verwerken in het omgevingsplan. Hieronder leggen we uit welke onderdelen u in de lijst ziet.
  3. Als u op een onderdeel klikt, kunt u de regels bekijken. U kunt ook de toelichting en bijlagen bekijken.

Onderdelen met regels

Omgevingsplan gemeente Utrecht
Dit is het deel dat al ingericht is in het nieuwe omgevingsplan. Hierin staan nu milieuregels van het Rijk. Het omgevingsplan gaan we de komende jaren verder inrichten, met de regels uit de andere onderdelen. Ook komen hier algemene regels die in de hele stad gelden. En regels uit gemeentelijke verordeningen, zoals regels over het kappen van bomen.
Geldende bestemmingsplannen en besluiten
De regels uit deze bestemmingsplannen en besluiten verplaatsen we de komende jaren allemaal naar het eerste deel (omgevingsplan).
Nieuwe bestemmingsplannen waar we nog aan werken
Met deze plannen zijn we in 2023 gestart. Daarom heten ze nog bestemmingsplan.
TAM-omgevingsplan
Dit is de naam van een wijziging van het omgevingsplan voor een nieuwe gebiedsontwikkeling. TAM betekent Tijdelijke Alternatieve Maatregel.

Bij sommige onderdelen staat ‘Ontwerp’. Dat zijn plannen en regels waar we nog aan werken. Ze zijn nu nog niet geldig.

Uw (bouw)plan en het omgevingsplan

Vraagt u een omgevingsvergunning aan, bijvoorbeeld omdat u wilt verbouwen? Dan controleren wij of uw plan past in het omgevingsplan.

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan.

Hebt u vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact met ons op.

Van bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen. Het omgevingsplan geldt voor het hele grondgebied van de gemeente.

Waarom deze veranderingen?

De Omgevingswet vervangt 26 wetten over de leefomgeving. De wet is ingegaan op 1 januari 2024. Deze wet zorgt ervoor dat de regels beter op elkaar aansluiten. De regels zijn makkelijker te vinden omdat ze op 1 plek bij elkaar komen te staan.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig