Als uw plan niet in het omgevingsplan past

Past uw plan niet binnen de regels van het omgevingsplan? Dan heeft u een aantal mogelijkheden om toch door te kunnen gaan met uw plan.

  • U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan.
  • Bij een groot of ingewikkeld plan kunt u vragen om het omgevingsplan te wijzigen

Afwijken van het omgevingsplan

Voor het afwijken van het omgevingsplan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Deze vergunning krijgt u alleen als uw plan voldoet aan voorwaarden om af te wijken van het omgevingsplan. Of als uw plan past binnen het beleid van de gemeente.

Afwijken met de voorwaarden in het omgevingsplan

Soms staan er in het omgevingsplan zelf voorwaarden waarmee een plan mag afwijken van de regels. Of er staat dat er beleidsregels zijn waar zulke voorwaarden in staan.

Voldoet uw plan aan deze voorwaarden? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Afwijken zonder voorwaarden in het omgevingsplan

Vaak staan er in het omgevingsplan zelf geen voorwaarden voor het afwijken van de regels. Ook dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken.

De gemeente toetst uw aanvraag dan aan het gemeentelijke beleid voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld aan het beleid over geluid, bomen of wonen. Dit beleid staat in de omgevingsvisie. Daarin staat wat we in Utrecht willen veranderen aan de leefomgeving of juist willen houden zoals het nu is.  

Bekijk de omgevingsvisie

U kunt in de omgevingsvisie bekijken of uw plan hierin past of gedeeltelijk hierin past. U kunt met de gemeente in gesprek gaan om te bekijken wat er nodig is om uw plan toch uit te voeren. Vaak zal de gemeente willen weten of er in de buurt draagvlak is voor uw plan. Uit het overleg met de gemeente kan blijken dat u uw plan moet aanpassen. 

Is uw plan in strijd met de omgevingsvisie? Dan is de kans klein dat de gemeente wil meewerken. Maar u kunt natuurlijk altijd met de gemeente in gesprek gaan.

Neem contact op

Stel uw vraag

U kunt de gemeente online een vraag stellen over uw plan.

Bespreek uw plan met de gemeente (omgevingsoverleg)

Past uw plan niet in het bestemmingplan? U kunt met de gemeente onderzoeken of uw plan wel haalbaar en wenselijk is. Daarvoor vraagt u een omgevingsoverleg aan. Dit is vooral voor ingewikkelde plannen. Het omgevingsoverleg kost geld. Maar u hoeft nog niet uw hele plan tot in detail uitgewerkt te hebben.

De gemeente laat u weten:

  • of uw plan wenselijk en haalbaar is op deze plek
  • welke andere vergunning(en) u nodig hebt

Omgevingsoverleg aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Geef dit dan aan bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

Dat hangt af van wat er volgens de wet moet gebeuren. De wet heeft gevallen aangewezen waarvoor de gewone vergunningprocedure geldt. Die duurt 8 weken. In andere gevallen duurt het minimaal een half jaar.

Kosten voor afwijken van omgevingsplan

De kosten hangen onder andere af van de grootte van uw plan, en van de manier waarop u mag afwijken van het omgevingsplan. Als bijvoorbeeld het omgevingsplan zelf al regels heeft voor het afwijken, kan het een paar honderd euro zijn, maar het bedrag kan ook veel hoger liggen.

Bekijk de kosten

Wijzigen van het omgevingsplan

De gemeente kan ook het omgevingsplan aanpassen, zodat uw plan kan doorgaan. Dit kost meestal meer tijd en geld dan afwijken via een omgevingsvergunning. Bij grote of ingewikkelde plannen moet de gemeente soms deze oplossing kiezen. De gemeenteraad beslist over de wijziging.

Kosten voor wijzigen omgevingsplan

Voor het wijzigen van een omgevingsplan betaalt u de kosten die de gemeente maakt voor het veranderen van het omgevingsplan (plankosten). Hierover maakt u afspraken met de gemeente in een overeenkomst.

Het is geen vast bedrag meer op basis van de legesverordening.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen