Onderscheidingen Blijken van waardering

Er zijn verschillende onderscheidingen en blijken van waardering voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Utrechtse samenleving. Welke blijken van waardering zijn er en hoe kunt u iemand voordragen?

Jeugdlintje

Voor jongeren van 6 tot en met 15 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet.

Meld een kandidaat aan voor het jeugdlintje

Domtoren in Goud

Voor wie?

  • Vrijwilligers die zich lange tijd (tot 15 jaar) voor Utrecht hebben ingezet.
  • Of personen die zich belangeloos en zeer intensief hebben ingespannen voor een succesvol project of evenement.
  • Of voor personen vanaf 16 jaar die zich op stimulerende wijze hebben ingezet in hun wijk of bij een vereniging. Daarbij kan het gaan om een incidentele heldendaad. Maar ook om voorbeeldgedrag dat bevorderlijk is voor de leefbaarheid in de wijk.

Ontwerp

Vergulde broche in de vorm van de Domtoren.

Geschiedenis en toekenning

In 1998 ingesteld door B en W. Toekenning door de burgemeester.

Raadspenning

Voor wie?

Raadsleden die minimaal 4 jaar (1 termijn) deel hebben uitgemaakt van de Utrechtse gemeenteraad.

Ontwerp

Legpenning met aan de voorkant een druiventros met als omschrift ‘Vinum Honorarium 1599’. Op de achterkant de Latijnse tekst ‘Civitatis Traiectensis’ (betekenis: ‘erewijn van de stad Utrecht 1599’) en het jaartal 1986.

Ontwerper

Vergrote naslag van een Utrechtse vroedschapspenning uit 1599. Geslagen door Koninklijke Begeer BV.

Geschiedenis en toekenning

In 1985 ingesteld door B en W. Toekenning sinds 2003 door de raadsvoorzitter, na raadpleging van het presidium van de raad.

Iemand voordragen voor een blijk van waardering?

Een jubileum, een afscheid of een ander bijzonder moment kunnen aanleiding zijn tot het aanvragen van een blijk van waardering. Kent u iemand die dit verdient? Neem contact op met de adviseur onderscheidingen van het Kabinet. Zij vertelt u of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een blijk van waardering en welke zou passen. Ook krijgt u alle informatie over de criteria, het indienen van een aanvraag en de rest van de procedure. Overleggen voordat u de officiële aanvraag indient, kan u later veel werk schelen.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.