Onderscheidingen Koninklijke onderscheidingen

Lintje

Tijdens de Lintjesregen 2020 heeft burgemeester Jan van Zanen 28 Utrechters opgebeld om hen te verrassen met het bericht dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Mevrouw O.W.A.J. Biemans-van der Wal - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1980 zet mevrouw Biemans-van der Wal zich op vrijwillige basis in voor de Nicolaikerk en de wijkgemeente. Zij is onder andere betrokken bij de collecte, kindernevendienst en was 15 jaar lang redactielid van het wijkkerkblad. Daarnaast is zij actief als gids in de Nicolaikerk vanuit Kerken Kijken Utrecht. Voor haar onderzoek naar deze kerk is zij regelmatig te vinden in het Utrechts Archief waar zij fungeert als vraagbaak voor andere bezoekers en meewerkt aan de historische informatievoorziening over kerken in de binnenstad ten behoeve van de zomeropenstelling.

Sinds 2004 werkt mevrouw Biemans-van der Wal mee in de onderzoeksgroep Middeleeuwse Memoria van de Universiteit Utrecht. Ook werkt zij aan een publicatie over de Klaaskerk en houdt zij zich samen met het Centraal Museum bezig met de collectie in deze kerk. Naast deze activiteiten is mevrouw Biemans-van der wal actief vakbondslid, lid van de ondernemingsraad en als mantelzorger een steun en toeverlaat voor haar familie.

De heer H. Bijlsma – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In 1975 werd de heer Bijlsma bestuurslid bij de Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD). In zijn bestuursperiode tot 1995 heeft hij onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van een cao in de vrije praktijk van fysiotherapie. Aansluitend heeft hij als voorzitter van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie met beperkte middelen een belangrijk deel van het historisch erfgoed van de fysiotherapie veiliggesteld. Tot op heden is hij actief als vrijwilliger voor deze stichting.

Op cultureel gebied stelt de heer Bijlsma sinds 1993 zijn huis open voor concerten door studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het conservatorium van Amsterdam hij treedt hierbij op als gastheer en zorgt ervoor dat de studenten ervaring op kunnen doen. Daarnaast is hij secretaris van Stichting Orgel Comité Muziekcentrum Utrecht (O.C.M.U.). In het verleden heeft hij zitting genomen in verschillende commissies voor monumentenbeheer in de Utrechtse binnenstad.

De heer L. Borgdorff – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1976 is de heer Borgdorff actief in de Tuindorpkerk. Hij organiseerde onder andere gespreksdiensten, was leider van de kindernevendiensten en lid van de liturgiecommissie. Vanaf 2017 is hij actief als ouderling-scriba. Daarnaast is hij ruim 10 jaar eindredacteur van literair tijdschrift Liter. Als schrijver en dichter is decorandus verantwoordelijk voor verschillende publicaties, interviews en artikelen. Ten slotte heeft de heer Borgdorff in het verleden meegewerkt aan ‘’Psalmen voor nu’’, een project waarbij nieuwe teksten voor Psalmen werden geschreven. Deze vernieuwde muziek wordt gebruikt door kerken in het hele land.

De heer C.A.G. Bos – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2003 komt de heer Bos actief op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. Hij sloot zich aan bij de werkgroep ‘’Leren omgaan met Verwardheid en Dementie regio Lekstroom’’, en hielp deze werkgroep uitgroeien tot afdeling Lekstroom van Alzheimer Nederland waar hij tot 2013 voorzitter is geweest. De afdeling heeft in die jaren in alle Lekstroomgemeenten Alzheimer Cafés opgericht en veel voorlichting gegeven. De actieve en stimulerende rol van de heer Bos heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de organisatie.

Mevrouw I.G.N. Crul – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1976 is mevrouw Crul actief lid van de Utrechtse VVD. Zij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed waaronder die van penningmeester en secretaris. Tot 2018 was zij eindredacteur van Liberaal Utrecht en tot op heden is zij actief bij lustrumfeesten en campagnes. Daarnaast is zij betrokken bij de Nierstichting. Als wijkcoördinator organiseert zij de collecteweek in Utrecht Noordoost. Crul ontplooit vele activiteiten in de buurt en straat waar zij woont. Zo richtte zij de straatkrant op, waar ze bijna 20 jaar penningmeester en redacteur is geweest. Ook zamelt zij spullen in voor Roemeense kindertehuizen, organiseert ze wijkrommelmarkten en zamelt ze voedsel in voor de voedselbank.

De heer W. Dielessen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1984 is de heer Dielessen lid van atletiekvereniging Hellas. Hij neemt sindsdien zitting in verschillende organisatiecomités. Hij is een van de drijvende krachten achter verschillende evenementen waaronder de Marathon van Utrecht. Als scheidsrechter is hij aanwezig bij vele evenementen en thuiswedstrijden. Naast zijn activiteiten bij Hellas is decorandus vanuit Golazo Sport betrokken bij de organisatie van sportevenementen. Zo is hij onder andere rayonhoofd van de Urban Trail Utrecht en coördinator van de Singelloop Utrecht. In 2014 was decorandus verzorgende bij etappekoers Tour For Life.

Mevrouw T. Ester-Andriese – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ester-Andriese wordt gezien als de ‘moeder-Overste’ in de buurt. Zij verzorgt, bezoekt en helpt haar buurtgenoten bij dagelijkse activiteiten. Sinds 2005 bezorgt ze het verenigingsblad van Protestants Christelijke Ouderenbond in Utrecht. Tot 2018 was zij lid van de Centrale Cliëntenraad van de Careyn Zorggroep en de cliëntenraden van 4 zorglocaties. Daarnaast was zij in het verleden actief bij de Diabetes Vereniging Nederland, de Tuindorpkerk te Utrecht en de Borstkanker Vereniging.

De heer C.S.A. Halfhuid- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2000 is de heer Halfhuid actief als vrijwilliger binnen de Evangelische Broeder Gemeenschap Utrecht. Als lid en later als voorzitter van de Commissie Bouwfonds heeft hij bijgedragen aan de aankoop van een eigen kerkgebouw. In 2003 richtte hij mannengroep Gideon op, waar hij zich tot op heden voor inzet. Naast zijn activiteiten voor de kerk verzorgt hij computercursussen in buurthuis De Boog in de wijk Overvecht. In het verleden was hij bestuurslid van stichting Kraka Tiki en enkele jaren betrokken bij de commissie onderwijs van Stichting voor Welzijn van Surinamers in Utrecht (S.W.S.U.).  

De heer A.T. Hegger – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1984 is drs. A.T. Hegger als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam, ten laatste bij Eleos. Vanuit zijn persoonlijke missie werkte hij jarenlang onbezoldigd aan de maatschappelijke erkenning van en het inhoud geven aan de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Hiertoe initieerde hij werkgroepen, schreef boeken en wetenschappelijke publicaties en adviseerde bestuurders en geestelijk leiders. Als mede-initiator ontwikkelde hij Psychosociale Mantel Zorg, een sociaal netwerk rondom ggz-cliënten.

Als bestuurslid en voorzitter van de stichting M.C. van Beek heeft Hegger een belangrijke bijdrage geleverd aan de huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van psychosociale en psychiatrische patiënten. Daarnaast in hij actief in de Nicolaikerk, bij de Federatie van gz-psychologen en psychotherapeuten en als lid van de Raad van Toezicht bij stichting Singelzicht.

In het verleden was decorandus actief als medeoprichter van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten en redactielid van het wetenschappelijk kwartaalblad Psyche & Geloof.

Mevrouw C.A.M. van den Heuvel-van Maarseveen – Lid in de orde van Oranje-Nassau

Sinds 1968 is Mevrouw Van den Heuvel-van Maarseveen actief in Rooms-Katholieke parochies in Utrecht-Oost, nu verenigd in de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. In 2017 legde zij haar bestuursfunctie als penningmeester neer. Tot op heden is zij actief als acoliet en collectant. Daarnaast is zij een periode actief geweest als afgevaardigde van haar parochie en penningmeester bij het Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK).

Sinds 2010 is Van den Heuvel-van Maarseveen penningmeester van de Katholieke vereniging voor Oecumene. Door haar inzet is de voortzetting van de vereniging in huidige vorm voor tenminste 2 jaar veiliggesteld. Zij is ook penningmeester bij de LJ Mariastichting, het St. Maartensberaad en het Stiltecentrum Utrecht. In het verleden was zij penningmeester bij Stichting ’t Labyrinth en lid van het landelijk bestuur van NOvAA, de toenmalige beroepsorganisatie van AA-accountants.

De heer de Kroon – Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Sinds 1974 heeft de heer de Kroon, mede door zijn diaconale gedrevenheid, een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van de Bavoparochie te Harmelen, waaronder de oprichting van de MOV- (Missie, Ontwikkeling, Vrede) parochie werkgroep. Hij ondersteunde in diaconale projecten, zette geldinzamelingsacties op en bouwde in Thailand een huis voor kansloze jongeren. Sinds 1994 is hij ook actief betrokken bij Stichting Ezaka Madagascar. Een stichting die zich richt om jonge werklozen in Madagaskar in de gelegenheid te stellen arbeid te verrichten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en hen financieel te ondersteunen. Tot 2000 was de heer De Kroon verantwoordelijk als penningmeester en tot op heden nog steeds verbonden als financieel administrateur aan de stichting. Daarnaast is hij sinds 2011 vrijwilliger bij zorgorganisatie De Rijnhoven. Hij verzorgt daar het transport voor de bewoners van en naar kerkdiensten, helpt bij grote evenementen en biedt mensen een luisterend oor.

De heer De Kroon is sinds 2012 actief als vrijwilliger bij Voedselbank Stichtse Vecht. Recent was hij actief bij de uitgifte van voedselpakketten en ondersteuning bij diverse acties bij supermarkten en tot op heden mede verantwoordelijk voor het maken van maandroosters voor de inzet van vrijwilligers. Samen met zijn vrouw, mevrouw de Kroon-Broeke, levert dit echtpaar een grote bijdrage aan de samenleving.

Mevrouw de Kroon-Broeke – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1972 heeft mevrouw de Kroon-Broeke zich ingezet voor de liturgie en de catechese in de Bavoparochie. Onder andere als voorgangster in woord- en communievieringen, het geven van bijbelcursussen en het opzetten van de parochiebibliotheek. Daarnaast was mevrouw de Kroon-Broeke tussen 2000 en 2019 actief als vrijwilliger bij zorgorganisatie De Rijnhoven. De organisatie, als ook de bewoners van de locatie de Vijverhof te Harmelen, zijn haar zeer erkentelijk voor al haar inzet waarmee zij een belangrijke bijdrage aan de ouderenzorg heeft geleverd en hierin ook een voorbeeldfunctie heeft vertegenwoordigd. Deze voorbeeldfunctie draagt ze ook al meer dan 30 jaar in haar rol als taalmaatje, hulp biedend aan een Syrische vrouw met administratie en het leren van de Nederlandse taal. Samen met haar man, de heer de Kroon, levert dit echtpaar een grote bijdrage aan de samenleving.

De heer J.P.M. van Kuik – Lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1980 trad de heer Van Kuik toe tot het bestuur van geloofsgemeenschap ‘Onze Lieve Vrouw van Goede Raad’. Hij heeft zich als voorzitter bijzonder ingezet voor de fusie met de ‘St. Antonius van Padua’ en werd vicevoorzitter van het nieuwe bestuur. Bij de restauratie van de St. Antoniuskerk heeft hij een belangrijke rol gespeeld, net als in vormen van eenheid tussen alle verschillende vrijwilligers en activiteiten voor ouderen. Tijdens een nieuwe fusie van 6 kerkgemeenschappen in 2011 heeft de heer Van Kuik het onderhoud en beheer van de 6 kerken op zich genomen. Hij is tot op heden betrokken bij de nieuwe bestemming van de Antoniuskerk als Stadsklooster.

Naast zijn inzet voor de kerk is hij al sinds 1980 actief bij de Utrechtse Tafeltennis Club (UTTC). Van 1983 tot 2003 als penningmeester en sindsdien als secretaris. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de verbouwing van het clubhuis en treedt regelmatig op als begeleider bij competitiewedstrijden.

De heer A. Lakhal – Lid in de orde van Oranje-Nassau

Al 20 jaar zet de heer Lakhal zich actief in voor zijn wijk Zuilen. Als buurtvader biedt hij praktische hulp en werkt hij mee om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te vergroten. Daarnaast is hij bestuurslid bij bewonersvereniging De Verbinding waar hij een bemiddelaar is tussen verschillende groepen.

Mevrouw C. Lansang-Francisco – Ridder in de orde van Oranje Nassau

In 1995 organiseerde mevrouw Lansang bij haar thuis bijeenkomsten voor Filipijnse migranten. Deze bijeenkomsten groeiden uit tot gemeenschapskerken en zijn dankzij de inspanningen van decoranda geregistreerd als Stichting Word International Ministries the Netherlands. De manier waarop de kerk in Nederland is ingericht geldt als blauwdruk voor de andere WIN kerken in Europa. Sinds de oprichting is mevrouw Lansang leider van de kerk en organiseert zij bijbelstudies, bijeenkomsten en trainingen. Daarnaast is zij sinds 2006 actief bij Center for Sowing Seeds of Hope Nederland om kinderen in de Filipijnen te helpen. Tot op heden is zij Europees coördinator van deze stichting. Ook is mevrouw Lansang sinds 1993 actief als vrijwilliger bij Stichting Bayanihan, Centrum voor Filipijnse Vrouwen in Nederland.

De heer F.J. Luider – Lid in de orde van Oranje-Nassau

Sinds 1980 is de heer Luider lid van vogelvereniging E.U.K.V. en sinds1984 is hij actief als secretaris. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter de vereniging. Dankzij zijn inzet is het ledenaantal wat sterk terugliep inmiddels weer fors gegroeid, wat de E.U.K.V. een bloeiende vereniging maakt.

De heer J.W. Maas – Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Sinds 2004 vervult de heer Maas verschillende bestuursfuncties bij Sportvereniging Kampong. Als voorzitter van SV Kampong Hockey en bestuurslid van SV Kampong heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de club. Hij vond ruimte om extra velden aan te leggen, waardoor meer Utrechters bij Kampong kunnen sporten. Daarnaast had hij een actieve rol bij het uitbreiden van G-hockey, de ontwikkeling van de topsportafdeling en de komst van het nieuwe clubhuis.

Als bestuurslid van NOC*NSF zet decorandus zich op landelijk niveau in voor sport in Nederland. Zo maakt hij zich onder andere hard voor meer vrouwen in sportbesturen. Sinds 2016 is hij vicevoorzitter. Zijn brede netwerk in de sport zette hij zich ook in voor het Utrecht Development Board. Hij ondersteunde bij fusies tussen sportverenigingen en de organisatie van sport in een groeiende stad. Vanuit zijn hoofdfunctie bij The Boston Consulting Group heeft hij zich op pro deo basis ingezet voor het World Food Programma van de Verenigde Naties. De heer Maas is getrouwd met mevrouw de Ranitz die vandaag ook een onderscheiding ontving.

De heer F. Middelham – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1985 zet de heer Middelham zich in voor de Dominicuskerk in Utrecht. Hij is redacteur van het kerkblad en al 20 jaar koster. Ook verricht hij verschillende werkzaamheden in de kerk, waaronder het onderhoud en de organisatie van de kerststal. Daarnaast is Middelham betrokken bij Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU). Hij is secretaris van de stichting en zorgt daarnaast voor het functioneren van het kantoor op het gebied van ICT, telefonie en het contact met de bank. Bij Kamerkoor Amor Vincit is hij sinds 2017 webmaster.

De heer H. Meub – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meub is sinds zijn pensionering actief als amateuronderzoeker van de geschiedenis van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Utrecht en het Jodendom in Utrecht, in het bijzonder op het terrein van de genealogische geschiedenis van de slachtoffers van de Holocaust (Shoah). Hij initieerde de website 'Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945', welke al door 800.000 keer bezocht is. Deze databank wordt onder andere gebruikt bij het project 'Open Joodse Huizen' en voor de stadswandeling langs de voormalige woningen van de slachtoffers in Utrecht.

De heer P.G.H.J. van Ooijen – Lid in de orde van Oranje-Nassau

Sinds 2004 werkt de heer van Ooijen dagelijks als vrijwilliger bij basisschool De Spits. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzorgen van de boodschappen, het ondersteunen van de leerkrachten en het verrichten van allerhande reparaties. Hij helpt bij de musicals en verzorgt de planten en dieren, ook in de vakanties. Verder maakt hij fietslampen en fietsbanden zodat de kinderen veilig de weg op kunnen. Daarnaast is de heer Van Ooijen al bijna 20 jaar actief voor stichting Merkaz en de Liberaal Joodse Gemeenschap. In de synagoge – die hij op zijn duimpje kent – treedt hij op als gastheer en ontvangt hij leveranciers, schoolklassen en leden van de joodse gemeente. Hij ondersteunt bij wekelijkse activiteiten en evenementen, signaleert en rapporteert en zorgt dat ‘zijn gebouw’ er altijd netjes uit ziet.

De heer M.M.J. Peters – Officier in de orde van Oranje-Nassau

Na het afronden van zijn studies en dienstplicht begon de heer Peters aan een managementcarrière. Van 1995 tot 2003 was hij directeur patiëntenzorg in het Kennemer Gasthuis Haarlem. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter een aantal grote innovaties in de zorg. Dit zijn onder andere het oprichten van de huisartsenpost, de introductie van kraamsuites om klinische geboortezorg vriendelijker en humaner te laten verlopen en een nieuw format in de intensive care waarbij de regie over de zorg berust bij een team intensivisten. Deze innovaties zijn inmiddels landelijk doorgevoerd.

Naast zijn functie als ziekenhuisdirecteur heeft Peters zich op meerdere manieren ingezet om de zorg te verbeteren. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met de portefeuille Kwaliteit en Organisatie is hij initiator geweest van een aantal landelijke ontwikkelingen met grote maatschappelijke impact. Voorbeelden zijn de oprichting van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg en het Nationaal Instituut ICT in de Zorg. Bij deze organisaties is hij ook actief geweest als bestuurslid. Verder is hij in het verleden actief geweest bij Amnesty International NL en heeft hij voor zijn inzet bij de International Hospital Federation het erelidmaatschap verkregen. Sinds 2018 zet hij zich als voorzitter in voor Stichting Leer Anderen Helpen.

Mevrouw A.M. de Ranitz – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1995 is mevrouw De Ranitz betrokken bij Stichting De Vrije Jeugdkerk- en Kampen. Zij heeft hier onder andere de administratie beheerd, is voorzitter geweest van de Boerderijcommissie, en zet zich in voor het eeuwfeest van de stichting. Ook is zij al geruime tijd lid van het bestuur van de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten, waar ze sinds 2016 voorzitter is. Zij herschreef haar proefschrift over Louis Ramakers voor een nieuwe uitgave en doet veel werk voor stichting Louis Raemaekers waar zij tot op heden vicevoorzitter van is. Ook is decoranda secretaris van de Winter-Heijnsius Stichting en is zij bestuurslid van Stichting Henriëtte Zoete, die als doel heeft de ontplooiingsmogelijkheden van gehandicapte jongeren te bevorderen. In het verleden was zij betrokken bij Stichting Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz, Mytylstichting Utrecht en omstreken en Stichting Pers & Prent. Mevrouw de Ranitz is getrouwd met de heer Maas die vandaag ook een onderscheiding ontving.

De heer D. Sayekh – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2001 is de heer Sayekh actief voor de wijk. Hij richtte Stichting Utrecht Breed (SUB) op, een stichting gericht op culturele activiteiten en voorlichting voor ouder en kind. Hij is penningmeester en beheert vanuit de stichting beheert 2 speeltuinen. Daarnaast is hij zeer actief in buurthuis De Pijler waar hij gastheer en voorzitter van de Pijlraad is. Ook is Sayekh coördinator van de buurtvaders in de wijk, is hij betrokken bij het Bondgenotenoverleg met de gemeente Utrecht en is hij scheidsrechter bij voetbalvereniging De Meern.

Mevrouw E. Schijf – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1996 is mevrouw Schijf actief bij (Patiëntenorganisatie) Transvisie en haar voorgangers (Vereniging Humanitas, werkgroep transseksualiteit en genderdysforie). Zij vervulde een belangrijke rol in de voorbereiding en oprichting van een lotgenotencontactgroep voor ouders van transgender kinderen en jongeren, genaamd Berdache. Daarnaast begon zij in 2000 met redactiewerk voor stichting Humanitas, later Transvisie. Zij onderhoudt onder andere de website, social media, en maakt de nieuwsbrief en brochures. Ook schrijft zij boekjes en teksten voor vakbladen en bemand zij het secretariaat. Sinds 2018 neemt zij deel aan de klankbordgroep ‘Jong en transgender’ voor hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg.

De heer G.P.J.J.M. Schyns – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

30 jaar lang was de heer Schyns leerkracht bij de Daltonschool in Rijnsweerd. Naast de werkzaamheden die behoren tot zijn hoofdfunctie, organiseert hij vrijwillig vele (buitenschoolse) activiteiten. Denk hierbij onder meer aan schoolvoetbal en –hockey, het wekelijkse handvaardigheidscircuit en uitwisselingsprojecten. Hij is initiator van Schaken op school, Moestuintjes voor school, wandelen voor water en de adoptie van het herdenkingsmonument Fort de Bilt. Ook heeft hij lange tijd zitting gehad in de Medezeggenschapsraad en is hij vertrouwenspersoon waarbij hij huisbezoeken aflegt en nauw contact heeft met leerlingen en ouders in het geval van ziektes en moeilijke thuissituaties.

Daarnaast is de heer Schyns sinds 1999 actief als vrijwilliger bij Kampong, afdeling hockey. Na jarenlang actief als coördinator jeugd, jeugdcommissielid en organisator zaalcompetitie is hij vandaag de dag nog steeds wekelijks werkzaam als scheidsrechter. In het verleden was Schyns actief als lid van de commissie zendingswerk en goede doelen bij de Dominicuskerk.

De heer J.A. Smit – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1968 is de heer Smit lid van P.V.D.V. in Utrecht. P.V.D.V. begon als (zaal)voetbalclub en is inmiddels is overgegaan in een tennisclub. Al vanaf het begin van zijn lidmaatschap ruim 50 jaar geleden is Smit actief als barvrijwilliger en later als kantinebeheerder. Hij is een vraagbaak voor leden van de club, lost problemen op, is betrokken bij de organisatie van het Open Toernooi en het jaarlijkse bezoek van Kroatische kinderen aan de club.

De heer S. Timmerman – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2008 is de heer Timmerman actief op het gebied van emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. Onder andere bij Stichting PANN Utrecht, waar hij tot 2016 verschillende bestuursfuncties heeft vervuld. Ook was hij mede-initiatiefnemer van stichting RZ2013, met als doel om in 2013 de Roze Zaterdag naar Utrecht te halen om zo op een positieve manier bij te dragen aan de LHBTI emancipatie.

Tot januari 2020 was Timmerman (vice)voorzitter van Stichting COC-midden Nederland. Hij was hier onder andere mede-initiator van de Walk Of Love en had een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de lokale Regenboog Stembusakkoorden. De akkoorden, uitgegroeid tot de Regenboog Monitor hebben als voorbeeld gediend voor COC’s in het gehele land. Naast deze activiteiten was de heer Timmerman in het verleden vrijwillig actief bij korfbalvereniging VIKO en was hij algemeen bestuurslid van de VvE van appartementencomplex
Geuzenveste.

De heer K.M. van Veen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1975 bespeelt de heer Van Veen het orgel van de Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht Centrum (Singelkerk). Naast het bespelen van het orgel iedere zondag en bij feestelijke gelegenheden is hij altijd een actieve vrijwilliger geweest in de kerk. Zo heeft hij zitting genomen in verschillende commissies waaronder de liturgiecommissie, de commissie van beheer en de commissie van advies en controle. Hij is een aantal jaar penningmeester van de diaconie geweest en is sinds 2017 penningmeester van de kerk. Daarnaast vervoert hij mindervalide gemeenteleden naar de kerk, organiseert hij gemeentemaaltijden en is hij regelmatig kok tijdens gemeenteweekenden.


Eerder uitgereikte Koninklijke Onderscheidingen vindt u terug in het webarchief van Utrecht.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.