Koninklijke onderscheidingen

Lintje

Tijdens de Lintjesregen 2024 kregen 27 Utrechters een koninklijke onderscheiding.

Ik wil iemand voordragen voor volgend jaar

Aydemir, Yücel -  Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Yücel Aydemir staat bekend als een bruggenbouwer die zich inzet voor het versterken van solidariteit binnen de samenleving.

Sinds 2011 bekleedt de heer Aydemir de rol van voorzitter van de Utrecht Ulu Moskee, welke de grootste moskee van Nederland is. Hij staat bekend als een groot netwerker en een doortastende leider, die in staat is organisaties te leiden. Hij zet zich in voor een vreedzame samenleving en streeft ernaar verbinding te zoeken tussen diverse gemeenschappen, met als doel deze te versterken. Voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van gebedsruimtes voor het christendom, jodendom en het hindoeïsme binnen de Ulu Moskee.

Als voorzitter van de moskee bracht hij, nadat Parijs getroffen werd door aanslagen, alle geloofsgemeenschappen uit de stad samen om een boodschap van eenheid uit te dragen. Bovendien heeft de heer Aydemir zich ingezet voor het ondersteunen van Syrische vluchtelingen in Utrecht, waarbij hij voor meer dan 500 vluchtelingen kleding heeft verzorgd. Ook na de aardbeving in Syrië en Turkije heeft hij zijn krachten gebundeld voor ondersteuning van hulpverlening aan het aardbevingsgebied in Turkije.

Sinds 2015 neemt hij actief deel aan het stedelijk bondgenotenoverleg. Het bondgenotenoverleg is een netwerk waarin partners op het terrein van veiligheid elkaar regelmatig spreken, het netwerk versterken en waar ook onderwerpen als radicalisering aan de orde komen. Van 2016 tot 2018 bekleedde hij de rol van penningmeester bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN), een koepelorganisatie van 148 moskeeën. Naast zijn financiële taken was hij betrokken bij talrijke sociale en maatschappelijke projecten van de stichting, variërend van initiatieven voor de Voedselbank tot hulp voor studenten in financiële nood en maaltijden voor daklozen en gevangenen. Met zijn onderwijsachtergrond droeg hij bij aan het verbeteren van het informele weekendonderwijs op nationaal niveau.

Gedurende meer dan 10 jaar heeft hij zich ingezet als trainer, coach en leider bij de voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911. In deze rollen maakte hij duidelijke afspraken en bewaakte hij de communicatie. In de periode van 2001 tot 2010 was hij actief als gemeenteraadslid voor de PvdA waarbij hij zich enorm heeft ingezet voor de stad.


Bosch, Michael - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Michael Bos is begonnen als jeugdlid bij de jeugdbrandweer Zuilen. In 1995 in dienst gekomen als vrijwilliger bij Brandweer Zuilen. Daar heeft hij gewerkt tot 2003 en vertrok van Zuilen naar brandweerpost Vleuten. In 2014 werd hij hier ploegleider en van 2016-2022 postcommandant. Hij speelde een sleutelrol bij het herstellen van de onderlinge verhoudingen tussen de uitrukdienst en de personeelsvereniging. In tijden dat de onderlinge sfeer minder goed is of als er spanningen zijn binnen de teams in verband met inkrimping of hoge werkdruk zorg hij voor stabiliteit en verbetering van de verstandhouding waardoor het team weer goed kan functioneren.

Hij is ook heel belangrijk voor de nazorg aan slachtoffers en betrokkenen. Zo zorgde hij voor een bewonersbijeenkomst na een verdrinking. Buurtbewoners konden met elkaar hun ervaringen delen en hun verdriet. Dat hij brandweerman in hart en nieren is blijkt uit het feit dat hij altijd alert is tijdens het uitlaten van zijn hond. Als hij ziet dat er nog een sleutel in de voordeur zit belt hij altijd even aan mij de bewoners. Hij verleende altijd onbezoldigd zijn medewerking aan verenigingen en stichtingen met een goed doel binnen en buiten de regio. Zo hielp hij stichting Opkikker, Stichting KinderBeestFeest en de kindervakantieweek. Voor de gemeenschap in Vleuten organiseert hij vaak ontvangsten op de kazerne voor schoolklassen, zieke kinderen en kinderen die wat angstig zijn voor de brandweer Naast zijn baan en zijn verschillende rollen als vrijwilliger bij de brandweer leidt hij al 20 jaar nieuwe medewerkers op binnen de regio.

Hiernaast was hij vanaf 2010 tot 2019 vrijwilliger bij de alternatieve Elfstedentocht Weissensee in Oostenrijk. Hier gaf hij leiding aan het logistieke team en zorgde zij samen voor de op- en afbouw van het parcours, de verzorging van de schaatsers en de repatriëring van gewonden tijdens de tochten. Ook zette hij zich in voor de veiligheid op het ijs en ondersteunde hij bij calamiteiten.


Endeman, Mariet - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mariet Endeman is al 15 jaar vrijwilliger bij Huize Agnes, een opvangcentrum voor tijdelijke opvang van vrouwen en kinderen die nog geen verblijfsvergunning hebben en zich in een schrijnende situatie bevinden. Ze zijn vaak gevlucht voor huiselijk en/of seksueel geweld, vrouwenhandel of vervolging vanwege hun geloof of geaardheid en velen van hen kampen met fysieke en psychische klachten. Bij de kinderen is vaak sprake van leerachterstanden en ontwikkelingsproblemen.

Mevrouw Endeman speelt een belangrijke rol als begeleider voor gezinnen en begeleidt andere vrijwilligers. Haar aanwezigheid en betrokkenheid vormen een bron van geruststelling voor de mensen die ze helpt en ze staat ook buiten haar werktijden altijd paraat hen te ondersteunen. Ze heeft talloze vrouwen en kinderen een veilig thuis geboden te bieden en met hen te werken aan een betere toekomst. Zij weigert steevast een vergoeding hiervoor te ontvangen.

Naast haar vrijwilligerswerk bij Huize Agnes geeft zij vanaf 2006 schaatsles aan gehandicapten kinderen uit Utrecht en omgeving. Zij begeleidt een groep kinderen met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking bij activiteiten op het ijs. Ze zorgt voor de veiligheid en plezier bij het ijshockey en zorgt ervoor dat ook de andere vrijwilligers de behoeften en welzijn van de kinderen altijd in het oog houden.

Daarnaast is Mariet Endeman een zeer betrokken mantelzorger voor zowel haar familie als mensen in haar buurt.


Gerritsen-Swagers, Trieneke - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Trieneke Gerritsen zet zich al meer dan 15 jaar voor minimaal 15 uur vrijwillig in voor kinderdagverblijf De Krakeling in Utrecht en wordt door personeel, vrijwilliger en ouders gezien als de moeder en grootmoeder van De Krakeling. Kinderdagverblijf De Krakeling te Utrecht, is een zogenoemde ouderparticipatiecrèche, waarbij kinderen worden opgevangen door ouders in een professionele omgeving en volgens de kwaliteitsmaatstaven van de GGG.

Mevrouw Gerritsen ondersteunt de ouders die zorgen voor de kinderen. Zij verschoont luiers, bedenkt spelletjes, verzint knutselactiviteiten, doet de was en de afwas, snijdt het fruit en maakt schoon. Betrokkene wordt omschreven als betrokken, betrouwbaar, praktisch en empathisch. Extra dagdelen werkte zij om de zieke vrijwilligers op te vangen. Daarnaast past zij veelvuldig op en voorziet zij ouders van bruikbare baby-en kleuterspullen van een weggeefwinkel bij haar om de hoek (15-20 uur per week).

Zij bezit de eigenschap om in staat te zijn van alle kinderen te houden zonder voorwaarde. Zij maakt geen onderscheid tussen haar eigen kinderen, de buurkinderen of de Krakelkinderen. Mevrouw Gerritsen komt haar afspraken goed na en communiceert duidelijk. Daarnaast is ze altijd bereid om vragen van jonge ouders te beantwoorden.


Gooijer, Ab de  - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ab de Gooijer heeft in Nederlands-Indië gediend tussen 1946 en 1950. Hij is in 1949 gewond geraakt en heeft in 2020 het Gewondeninsigne van het Ministerie van Defensie ontvangen. Tevens heeft hij voor zijn tijd in Nederlands-Indië het Ereteken voor Orde en Veiligheid en het Draaginsigne Veteranen ontvangen.

Hierna ontplooide hij diverse vrijwillige activiteiten. Zo was hij van 1966-1999 penningmeester van de stichting De Kikvors Scouting in Utrecht. Van 1972-2001 was hij penningmeester van stichting De Werf; een samenwerkingsverband van drie waterscoutgroepen.

Daarnaast heeft hij sinds de jaren ’80 vrijwilligerswerk verricht bij de Protestantse Wijkgemeente Wilhelminakerk in Utrecht. Hij heeft dit 38 jaar lang gedaan, zelfs tot op zeer hoge leeftijd (94 jaar!). Zijn betrokkenheid begon als ouderling en ouderling-kerkrentmeester en hij werd vervolgens penningmeester. Gedurende deze tijd heeft hij zichzelf bewezen als een betrouwbaar en zorgvuldig beheerder van de kerkelijke financiën. Hij staat bekend als een trouw en nauwgezet penningmeester van de kerkfinanciën, waarbij hij zich inzette om de financiële stabiliteit te handhaven en inkomsten te verhogen.

Als ouderling-kerkrentmeester had de heer De Gooijer de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de kerk en de kosterwoning en de verhuur van de kerk. Naast de zorg voor zijn vrouw en zijn eigen afnemende gezondheid is hij zijn functie als penningmeester zo lang als mogelijk blijven doen. Voor zijn langdurige inzet voor de kerk heeft hij in 2020 de Draaginsigne in Goud ontvangen van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).


Hermans, Ad - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ad Hermans is al 18 jaar lid van de Peter van Geel stichting. Eerst als bestuurslid en de laatste 9 jaar als voorzitter. De stichting behartigt projecten voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting is in contact gekomen met de stichting Colourful Children die een school hebben gebouwd in Nallur, een dorp in Zuid-India. De heer Hermans bezocht in de periode van november 2012 en november 2022 dertien keer naar India geweest om op het gebied van onderwijs te ondersteunen. Hij bezocht ook diverse keren andere scholen in India en Roemenië. Daar gaf hij training aan leerkrachten over autisme.

De stichting Peter van Geel heeft samen met de Stichting Boxtel-Salonta in 1997 een school opgericht in Salonta in Roemenië. Een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Via deze stichting is hij in contact gekomen met twee scholen in Zuid-India. In het dorpje Koni in Zuid-India staat een tehuis voor ongeveer 20 kinderen met een beperking.

De heer Hermans was jarenlang werkzaam in het speciaal Utrechtse onderwijs. Deze school is gefuseerd met andere ZMLK-onderwijs en heet tegenwoordig Stip. Hij heeft, samen met andere oud-collega's een sociaal café opgericht die door oud-leerlingen wordt bezocht en waar spelletjes gespeeld worden, gedanst en gepraat. Het café heeft een regiofunctie. Een aantal keren per jaar komen meer dan 100 verstandelijk gehandicapten naar de georganiseerde evenementen om elkaar weer te ontmoeten. De heer Hermans heeft een groot creatief- en organisatietalent en is daarbij een verbindende kracht.


Khairoun, Abdelmajid – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Abdelmajid Khairoun is sinds 1990 actief als vrijwilliger en sinds 2001 als voorzitter bij de Omar Al Farouk Moskee in Utrecht. Als het gezicht naar buiten en de spil van het moskeewerk, heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd met partners in de stad, het land en zelfs daarbuiten. Hij speelt een belangrijke rol als verbindende man tussen verschillende culturen en religies. Onder zijn leiding is de moskee uitgegroeid tot een open en gastvrije plek, waar alle onderwerpen bespreekbaar zijn, zelfs die als taboe worden beschouwd in bepaalde culturen. Hierbij wordt samengewerkt met politie en andere organisaties om belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zo is door zijn inzet een halfjaarlijkse dialoogontmoeting tussen de Remonstrantse Gemeente Utrecht en de moskee ontstaan met als doel de dialoog over maatschappelijke en islamitische thema's te bevorderen, altijd gebaseerd op openheid en onderling respect.

Samen met de Geertekerk en diverse andere organisaties heeft hij een grootschalig gezondheidsproject opgezet in Benin (Marokko). Dit initiatief is gericht op het ondersteunen van vrouwen die blijvende schade hebben opgelopen na gecompliceerde bevallingen. Door middel van hersteloperaties en re-integratietrajecten in de samenleving krijgen deze vrouwen een nieuwe kans op een gezond en volwaardig leven. Daarnaast heeft hij in arme gebieden in Marokko ook scholen, ziekenhuizen en waterputten gebouwd.

Daarnaast is de heer Khairoun actief betrokken bij het Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie (UPLR), een overkoepelende organisatie om onderling begrip en samenwerking tussen Utrechters te bevorderen waarbij er wordt samengewerkt met diverse levensbeschouwelijke organisaties en maatschappelijke instellingen. Hij is betrokken bij het bespreken van landelijke discussies in de moskee, zoals moslimhaat en de hoofddoekenkwestie. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Covid-19-pandemie, waarbij hij mensen in de wijk informeerde en diverse campagnes opzette. Zo is er op zijn initiatief een studio in de moskee opgezet om mensen te bereiken en moed in te spreken.

Als verbinder werkt de heer Khairoun nauw samen met de politie en gemeente, waarbij hij hen welkom heet in de moskee om voorlichting te geven over gevoelige onderwerpen en maatschappelijke uitdagingen, zoals huiselijk geweld, polarisatie, radicalisering, jeugdcriminaliteit en sexting.


Knijff, Bert - Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 2009 startte Bert Knijff als bezorger bij de Maaltijdservice van welzijnsorganisatie (destijds) Zuwe Welzijn. In 2015 droeg de gemeente Utrecht de Maaltijdservice over aan een andere organisatie, waardoor de heer Knijff deze activiteit moest stopzetten.

Vanaf 2011 werd de heer Knijff vrijwilliger bij de Vervoersdienst van Stichting WIL in je buurt. De stichting vervoert mensen die om lichamelijke, psychische of financiële redenen hier niet zelf voor kunnen zorgen. De laatste jaren is hij, naast chauffeur, ook coördinator. In zijn rol als lid van het kernteam is hij betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de stichting. Tijdens de coronapandemie heeft hij zich aangemeld bij de boodschappenhulpdienst (5 uur per week).

Vanaf 2012 werd hij coördinator bij de (destijds) BoodschappenPlusBus (later Plusbus Erop Uit genoemd). De stichting organiseert uitjes voor de ouderen in Vleuten-De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. De heer Knijff regelt de uitjes, coördineert de ritten, plant de chauffeurs in, verspreidt de programmaboekjes, voert gesprekken met nieuwe vrijwilligers en is contactpersoon voor het Nationaal Ouderenfonds (15-20 uur per week).


Nieuwenhuizen, Peter – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Van 1986 tot 1994 was Peter Nieuwenhuizen actief bij de Rotaract Club Utrecht-Noord, eerst als bestuurslid en later als penningmeester. Hij organiseerde diverse activiteiten, waaronder maandelijkse evenementen voor revalidatiecentrum De Hoogstraat en tandemtochten voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast zette hij zich in voor arme gezinnen in Polen en hielp hij het opzetten van een rolstoeltoegankelijke moestuin.

Als diaken bij de Nicolaïkerk sinds 1992 verzorgt hij erediensten, rouw- en trouwdiensten en is hij betrokken bij diaconaal werk buiten de kerk, zoals het organiseren van maaltijden voor daklozen. Vanaf de 1994 is hij actief lid van de P.G. Wodehouse Society, waar hij wetenschappelijk onderzoeker werd en in 2005 voorzitter. Hij is betrokken bij internationaal onderzoek naar het werk van Wodehouse en is sinds 2004 lid van de International Wodehouse Association. Zijn inzet voor Wodehouse werd erkend door de koningin van Engeland Camilla The Duchess of Cornwall.

Vanaf 2004 tot 2015 was hij bestuurslid van de Stichting Ruimte voor de Buurt, waar hij als intermediair tussen de kerk en de Rivierenwijk in Utrecht fungeerde. Hij slaagde erin begrip en draagvlak te creëren en haalde subsidies binnen voor de buurt. Van 2012-2020 secretaris van het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Kerk Utrecht. Sinds 2021 is Peter Nieuwenhuizen bestuurslid van het F. Springer genootschap, dat zich richt op het behouden en onder de aandacht brengen van schrijver-diplomaat F. Springer. Hij organiseert bijeenkomsten, lezingen en doet wetenschappelijk onderzoek naar het werk van F. Springer., vriendelijkheid, trouw en praktische en proactieve ondersteuning.


Nuwenhuis, Fred – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Fred Nuwenhuis werkt al ruim 40 jaar in verschillende functies bij de gemeente Utrecht. De heer Nuwenhuis staat bekend als een gedreven, onvermoeibare en kundige pleitbezorger van Utrecht, met een grote toewijding aan de stad. Hij is lid/adviseur van de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht. De werkgroep ondersteunt initiatieven vanuit de inwoners om de openbare ruimte in de stad te verfraaien, bijvoorbeeld door historische elementen in het straatbeeld terug te brengen, te behouden of te restaureren. Hij is de drijvende kracht achter de werkgroep en hij weet met zijn kennis en zijn netwerk vele projecten mogelijk te maken. Zo realiseerde hij bijvoorbeeld de plaatsing van gevelstenen, struikelstenen, lantaarnconsoles, wandelroute- en informatiepanelen en muurschilderingen. Alle activiteiten voor de werkgroep voert hij uit in zijn eigen tijd (10 uur per week).

Fred Nuwenhuis is een schakel tussen diverse gemeentelijke instanties en particuliere partijen voor vergunningen en financiering. Samen met andere initiatiefnemers uit de stad, draagt Fred Nuwenhuis bij aan het realiseren van zogenaamde ‘struikelstenen’, gedenkstenen die geplaatst worden ter nagedachtenis aan Utrechtse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van het naziregime. Deze stenen worden geplaatst op de locatie waar zij voor het laatst woonden. Fred Nuwenhuis speelde een essentiële rol bij het creëren van een gedenkplaats ter ere van de slachtoffers van de tragische aanslag op 18 maart 2019 in Utrecht. Hij is sinds 2009 vrijwilliger bij de bij voetbalvereniging Faja Lobi KDS. Hij was leider van het damesteam, assistent scheidsrechter en sinds 2018 secretaris.


Parlevliet, Joyce - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joyce Parlevliet wordt omschreven als een onvermoeibare en onverstoorbare initiatiefnemer, participant. Zij zorgt Joyce voor een vruchtbare samenwerking tussen bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente Utrecht. Zo bevordert ze de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurt/wijk en stad. Haar initiatieven bevorderen de participatie en zelforganisatie en vergroten de kennis om een gezond leefklimaat te bereiken.

Van 1998 tot aan haar verhuizing in 2019 heeft zij zich ingezet voor een van de oudste zelfbestuurtuinen: De Bikkershof. De bewoners zorgen zelf voor het groen en de dieren (eenden, kippen, konijnen, bijen, een kikkervijver). De Bikkershof is tevens het leefgebied van vleermuizen en de beschermde diersoort de vroedmeesterpad. Daarbij zette zij haar professionele achtergrond als dierenarts (en universitair docent op dat gebied) belangeloos in om daarbij naast praktische zaken te regelen ook te zorgen voor de dieren.

Van 2006 tot 2016 was zij voor 5 uur in de week onbezoldigd lid van de wijkraad Noord Oost en de motor achter het wijkgroenplan NoordOost. Ze is oprichter en vrijwilliger  bij Stichting Groen Moet Je Doen! Deze Stichting brengt actieve bewoners van Utrecht met elkaar in contact en bevordert kennisuitwisseling over de resultaten en praktische mogelijkheden van zelfbeheer in Utrecht Vanaf 2008 tot heden organiseert de stichting de Dag van het Zelfbeheer in Utrecht.

Tijdens de GroenMoetjeDoen!-dag tonen tientallen Utrechtse zelfbeheerders hun locaties en worden voor en door bewoners op verschillende plekken workshops, cursussen en evenementen rond relevante groene thema’s georganiseerd en wat je zelf aan een gezond leefklimaat kan bijdragen. Daarnaast is zij vanaf de oprichting in 2021 betrokken bij de het stedelijk platform BuurtNatuur030. Daarmee is zij actief betrokken bij het versnellen van de vergroening van Utrecht van boomspiegels en (gevel)tuinen tot en met stadsparken, zowel op openbare als op private grond. Naast alle genoemde activiteiten als vrijwilliger levert zij regelmatig haar bijdrage aan diverse incidentele maatschappelijke evenementen in Utrecht, zoals raadsinformatieavonden over groene thema’s, Het Wilde Stadscafé (bibliotheekutrecht.nl), de EU Green Week mei 2018 en Europese Horizon2020 project Naturvation 2017-2020.


Postma - Van Houwelingen, Carin – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Carin Postma staat haal hele leven veel mensen in haar omgeving bij die ziek zijn of het moeilijk hebben. Dit begon in de jaren 70 al voor enkele uren per week en ze is er nooit mee gestopt. Het bieden van onderdak aan familie in nood, het verzorgen en begeleiden van kennissen tijdens hun laatste dagen en haar frequente bezoeken aan eenzame mensen laten zien dat ze niet alleen bereid is om financiële hulp te bieden, maar ook om haar tijd en emotionele steun te geven. Vanaf de jaren 70 biedt zij onderdak aan melden die dat nodig hebben. Het feit dat ze regelmatig kaarten schrijft om ernstig zieke mensen op te vrolijken, evenals haar bereidheid om treinreizen te maken van Utrecht naar Leiden, Leeuwarden of Wolfheze om anderen te helpen, illustreert haar vastberadenheid om mensen een gevoel van waardigheid en comfort te geven.

Haar betrokkenheid bij het bezoeken van patiënten in het weekend, het uitnodigen van eenzame ex-patiënten voor leuke weekendjes weg en haar voortdurende inzet voor haar buren en kennissen toont aan dat haar zorgzaamheid verder gaat dan alleen haar werk en directe familie. Het is duidelijk dat mevrouw Postma's inzet en toewijding een diepgaande impact hebben op de levens van de mensen om haar heen. Haar energie en liefde voor de medemens zijn bewonderenswaardig en inspirerend. Haar vermogen om anderen te helpen en vreugde te brengen in hun leven, zelfs in moeilijke omstandigheden, verdient erkenning en respect. Ze is een voorbeeld van hoe een enkel individu een aanzienlijk verschil kan maken in de wereld door eenvoudige daden van vriendelijkheid en zorgzaamheid.


Putman, Marc – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marc Putman is oprichter en CEO van OutTV. Hij wordt al decennialang gezien als een voorvechter van de rechten van de LHBTIQ+gemeentschap. Hij heeft OutTV in eerste instantie opgericht als mediaplatform in Nederland maar OutTV is inmiddels in Duitsland Spanje en Polen actief. Dit is de eerste en enige Nederlandse lifestyle tv zender die zicht richt op de LHBTIQ+ gemeenschap. Na zijn jaren in de kabelindustrie wilde hij iets meer doen wat hem meer persoonlijke voldoening zou geven en iets direct iets kon bijdragen aan de maatschappij en in het bijzonder de LHBTIQ+.

OUTtv is om films, documentaires en series met personen uit de LHBTIQI+ -gemeenschap via zoveel mogelijk platformen in het Nederlandse medialandschap te distribueren, via zowel de traditionele platformen en de nieuwe platformen waardoor zichtbaarheid, herkenbaarheid en acceptatie van deze gemeenschap uitgebreid wordt en gewaarborgd blijft. OUTtv is officieel een commerciële omroep, maar winst maken is niet het doel. ls CEO van OUTtv is decorandus in staat gebleken de wereld van het LHBTIQ+-activisme te verbinden met de commerciële wereld van de media.

OUTtv is in het bijzonder belangrijk voor LHBTIQ+-ers buiten de grote steden door programma’s te bieden met mensen waarmee ze zich kunnen identificeren. De programmering is geen plat vermaak, maar helpt bouwen aan een gemeenschapsgevoel voor de community. Zo heeft hij bij het faillissement van de gaykrant er in geïnvesteerd om het volledige archief overgenomen met duizenden foto’s, artikelen en kasten vol met historisch materiaal, zodat het archief van 30 jaar Nederlandse homo-emancipatie gezamenlijk bewaard zou blijven en niet zou verdwijnen. Een ander voorbeeld van zijn maatschappelijke betrokkenheid is zijn initiatief om jaarlijks de zogenaamde ‘OUT Media Award’ uit te reiken aan Nederlanders en Vlamingen die zich in dat jaar positief hebben uitgesproken over de LHBTIQ+-gemeenschap en daarbij hebben bijgedragen aan de acceptatie en zichtbaarheid. Kijkers van OUTtv kunnen stemmen op genomineerden.

Het persoonlijke doel van Marc Putman is om hiermee invloedrijke mensen buiten de LHBTIQ+-gemeenschap te belonen die opkomen voor een minderheid. Van juni 1994 tot juni 1995 was hij onbezoldigd internationaal secretaris bij JOVD (jongerenorganisatie van de VVD). Dankzij zijn inzet en enthousiasme werd er een groot internationaal congres het georganiseerd; Intergouvernementele Conferentie Congres. Dit vijfdaagse congres vond gedeeltelijk in Maastricht en gedeeltelijk in Brussel plaats. De output van het congres was een politiek inhoudelijk stuk over de IGC , waarvan een groot aantal punten letterlijk door de ELDR (de toenmalige Europees Liberale Fractie in het Europees Parlement) is overgenomen. In 2020 werd hij gekozen als president van Eurovod (onbezoldigd). EUROVOD is de vereniging van 30 onafhankelijke Europese VoD-platforms (Video on Demand). Europese audiovisuele werken en technische dienstverleners als geassocieerde leden.


Rooij, Walter de – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Walter de Rooij is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij EHBO Haarrijn, waar hij een centrale rol speelt in het verlenen van eerste hulp bij regionale evenementen. Hij stelt zijn bedrijf kosteloos ter beschikking voor oefeningen met Lotus-slachtoffers en de brandweer. Als kind assisteerde Walter de Rooij hij al bij EHBO-activiteiten en hij doneert zelf al 40 jaar bloed. Daarnaastj is ook vrijwilliger bij Harmonieorkest Vleuten, waar hij een essentiële rol speelt bij het transformeren van locaties tot concertzalen met zijn uitgebreide netwerk voor het regelen van materialen voor onder andere de jaarlijkse Promsnacht. Zijn EHBO-ervaring en het gebruik van zijn connecties zijn van onschatbare waarde voor het harmonieorkest.

Sinds 2005 is Walter de Rooij vrijwilliger bij hardloopvereniging Atletic Point, waar hij zich inzet voor evenementen zoals de Loop van Leidsche Rijn. Hij werkt nauw samen met het team dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van het parcours en het plaatsen van hekwerken en verkeersborden. Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij verkeerszaken. Bij de Oranjestichting 'Wilhelmina' in Vleuten is hij voorzitter van de oranjestichting, waar hij jaarlijks grote Vleutense evenementen organiseert, zoals Koningsdag en het seniorendiner.


Rooijmans, Pim - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Pim Rooijmans is sinds 1985 onderwijsassistent in het proefdierkundig onderwijs aan de Universiteit Utrecht en sinds 2022 als beleidsmedewerker. Hij was decennia lang één van de belangrijkste drijvende krachten achter de Utrechtse cursus proefdierkunde. Via deze cursus worden elk jaar zo’n 150 cursisten uit heel Nederland getraind op gebied van het werken met proefdieren en het doen van onderzoek met dieren (dat zijn er zo’n 6.000 onderzoekers in totaal). De Utrechtse cursus heeft altijd een centrale plaats ingenomen in proefdierkundig Nederland en de heer Rooijmans heeft altijd opgetreden als coördinator en centraal overlegpunt van de verschillende universiteiten en instituten die de cursus tegenwoordig verzorgen.

Al meer dan 30 jaar zet hij zich ook in voor het welzijn van proefdieren in het buitenland, ook in landen waar tot dan toe niet of nauwelijks werd nagedacht over de kwaliteit van dierlijk onderzoek en het welzijn van proefdieren. In al die jaren zijn er trainingen gegeven in Portugal, Griekenland, Brazilië, Ghana, Ethiopië, India en Maleisië. Dit onderwijs was aanvankelijk voornamelijk gericht op academici. Op eigen initiatief heeft hij vervolgens een cursus voor dierverzorgers in India en Egypte opgezet. Dit heeft geleid tot een veel betere opleiding van deze mensen, die daardoor ook zelf weer een betere positie konden verwerven en beter voor proefdieren konden zorgen.

Sinds begin jaren 90 is Pim Rooijmans actief redactielid van de Biotechniek, waarvan al vele jaren als eindredacteur. Daarnaast was hij als eindredacteur betrokken bij de uitgave van het handboek ‘Proefdieren: handboek voor biotechnici en dierverzorgers’ (2009) en als co-auteur bij de herziene versie van het handboek ‘Proefdieren: zorg, kwaliteit en biotechniek (2022)’. Sinds 1990 gaat de heer Rooijmans een aantal keren per jaar voor een aantal dagen naar het buitenland om daar onderwijs te verzorgen in proefdierkunde en dierverzorging. Daarnaast zet hij zich in voor creatieve speeltoestellen voor kinderen met de stichting Go Ape.


Rosenberg, Olav - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Olav Rosenberg is sinds de jaren ‘90 actief bij Kunststichting Hazart, waarbij hij de rol van penningmeester vervult. Kunststichting Hazart heeft als doelstelling het organiseren van tentoonstellingen van hedendaagse internationale beeldhouwkunst. Onder zijn leiding heeft de stichting aanzienlijke vooruitgang geboekt. Dankzij de toewijding en expertise van de heer Rosenberg heeft Kunststichting Hazart de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) weten te verwerven.

Van 1988 tot 1995 maakte Olav Rosenberg als penningmeester deel uit van het bestuur van FC Utrecht. Tijdens perioden dat de club het financieel moeilijk had stak hij wekelijks vele uren stak in het bestuurswerk voor FC Utrecht. Hij deed dat zonder enige vergoeding en ondanks het risico van negatieve publiciteit voor zijn dagelijkse professionele werkzaamheden in de financiële sector. Bij de Ipse de Bruggen, dit is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, was hij 8 jaar lang (1995-2003) lid van de Raad van Toezicht en verantwoordelijk voor de portefeuille financiën. Van 1996 tot 2007 was de heer Rosenberg eerst bestuurslid VVV Utrecht en later voorzitter van de Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie (hier werd de VVV Utrecht onderdeel van. Olav Rosenberg heeft de fusie geleid met de toeristische marketing- en promotieorganisatie van de provincie Utrecht. Hij was verder voorzitter bij de Frater Emmanuel Stichting gedurende de periode van 1999 tot 2006. Deze stichting werd in 1999 opgericht met als doel om met de erfenis van Frater Emmanuel uit het Utrechtse Gregoriushuis in de Herenstraat een impuls te geven aan het katholieke onderwijs in Utrecht.

Eind 2017 werd hij voorzitter van het bestuur van Stichting Utrechts eigenDom. De stichting is opgericht voor het werven van particuliere middelen, fondsen en donaties om bijzondere onderdelen van de restauratie van de Domtoren mogelijk te maken, die geen onderdeel zijn van de gemeentelijke restauratiebegroting. De stichting richt zich met name op het verwerven van financiën om de Domtoren na de restauratie te voorzien van een iconische aanlichting, zodat de Domtoren ’s avonds gaat stralen als icoon van de stad. Hij is ook secretaris en penningmeester voor 2 uur per week bij de Stichting Universiteit voor Intelligent Ondernemen sinds 2013. Deze stichting maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verdieping van hoogwaardige, sociaal innovatieve kennis ten behoeve van blijvende vernieuwing van mens en organisatie. Verder is hij bestuurslid van stichting Palladio, Huis voor de Kunsten vanaf 2018. Palladio biedt ruimte aan kunstenaars en makers in de podiumkunsten om zich terug te trekken in het hartje van Utrecht en zich te kunnen storten op hun makerschap in de Kunsten.


Schouten, Albert Jan - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Albert Jan Schouten zet zich al tientallen jaren in als mantelzorger, bewindvoerder en curator. Zijn inzet op het gebied van directe zorg en administratief gebied is vrijwillig en vereist een aanzienlijke tijdsinvestering. Voor het grootste deel van de tijd en kilometers die hij wekelijks maakt, ontvangt hij in de meeste gevallen geen vergoeding. Een van de rollen die de heer Schouten heeft vervuld, is die van mantelzorger en curator van zijn nicht gedurende 16 jaar. Hij heeft haar zeer intensief begeleid. Daarnaast heeft hij gedurende meer dan 20 jaar de zorg op zich genomen voor een chronisch zieke familielid in Groningen. Dankzij zijn zorg kan zij nog zelfstandig wonen. Ook heeft de heer Schouten intensieve begeleiding en verzorging geboden aan zijn eerste echtgenoot, die leed aan oorlogstrauma's. Na zijn overlijden heeft de heer Schouten postuum de Yad Vashem onderscheiding van Israël voor hem kunnen verkrijgen. Hij heeft ook meer dan 10 jaar de financiën en andere zaken geregeld voor een bejaard echtpaar en na het overlijden van de echtgenoot bleef hij de vrouw begeleiden en werd haar bewindvoerder. Hij houdt via een nieuwsbrief de familie en vrienden op de hoogte van het welzijn van mevrouw.

Vanaf 2001 is hij actief bij de Vereniging van Huiseigenaren namens zijn zieke nicht in Groningen. En vanaf 2016 bestuurslid van de stichting Zorg Hendrien Buiter van Schooten en Nazaten. De stichting beheert gelden voor nazaten van Hendrien Buiter van Schooten die buiten hun schuld in financiële problemen komen en middels hulp van de stichting weer verder kunnen. Betrokkene is aangetrokken als iemand die niet tot de doelgroep behoorde, maar wel dicht bij de familie stond. Hij beoordeelt hulpvragen, verzorgt de formele vastlegging, beheert een appartement dat is gekocht door de Stichting en verhuurd wordt aan een begunstigde en verzorgt de boekhouding. Naast zijn betrokkenheid bij individuele zorgtaken heeft de heer Schouten ook bijgedragen aan maatschappelijke organisaties. Hij heeft als bestuurslid of adviseur gewerkt voor enkele LHBT-organisaties, waaronder De Kringen en Genius (nu Gayned). Hij heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van De Kringen en heeft bijgedragen aan de groei van Genius, wat heeft bijgedragen aan de homo-emancipatie.


Slagter, Taco - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Taco Slagter was in het verleden (tot 2009) werkzaam als (oorlogs)journalist en verslaggever. Hij deed verslag van de Noordpoolexpeditie van de Universiteit van Amsterdam (1993) voor het Utrechts Nieuwsblad en diverse regionale kranten. Daarbij fungeerde hij tevens als 'arts' voor het team, waar hij een speciale training voor volgde. Tevens was hij medeauteur van het boek over het leven en werk van de Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont (Uitgeverij Het Spectrum; 1997).

Van 2009 tot zijn pensionering in 2017 was hij werkzaam als projectleider van de Stichting Max Maakt Mogelijk, met een gelijknamig tv-programma. Hij spande zich in om o.a. een zeer verwaarloosd verzorgingstehuis in Moldavië in vijf jaar tijd het beste van het land te maken, door het werven van sponsoren en het verstrekken van (medische) hulpmiddelen. Hij zette zich in voor het uitvoeren van een grootschalig project om 2000 mensen te opereren aan staar; tot op heden kunnen door de financiële steun van Max Maakt Mogelijk 450 mensen per jaar worden geopereerd. Vervolgens zette hij zich in voor het renoveren van een zeer verwaarloosd ziekenhuis in dezelfde regio. De stichting richt zich m.n. op projecten voor ouderen in Oost-Europa. Van 1997-2005 was vrijwilliger en secretaris bij de Stichting Benjamin Oost-Europa, die vijf weeshuizen in Boekarest (Roemenië) had. Hij zette mede een stationsproject op, waar (verslaafde) zwerfkinderen rond een bepaald treinstation maaltijden en medische zorg kregen. Om het vertrouwen van de kinderen te winnen, sliep hij soms tussen de kinderen in het riool, om hen over te halen mee te gaan naar een van de opvanglocaties. Drie zwerfkinderen nam hij aan als zijn eigen zoons. Hiernaast is hij bestuurslid van de VvE van Theemsdreef/Patmos- en Naxosdreef. Hij is verantwoordelijk voor de juridische zaken, de handhaving van het huishoudelijk reglement, het woonplezier en de veiligheid. Hij lost burenruzies en overlast op, bestrijdt onrechtmatige verhuur en heeft een positieve invloed op de sociale cohesie.

De heer Slagter is sinds 2020 ook adviseur bij het Aduard initiatief. Hij staat grondeigenaren juridisch bij in een grootschalige oplichting door grondhandelaren en de notarissen waarmee deze grondhandelaren samenwerken. Waar mogelijk verenigt Slagter kavelhouders met waardeloze landbouwpercelen als collectief om de grond door collectieve verkoop van het perceel alsnog aantrekkelijk te maken voor gemeenten en projectontwikkelaars om de agrarische bestemming te wijzigen in een bouwlocatie. Hieruit is, door Slagter geïnitieerd, Het Aduard Initiatief ontstaan. Verder is de heer Slagter al sinds 2010 spreekstalmeester op de Dodenherdenking op het Domplein in Utrecht. Sinds 2017 geeft hij lezingen in Duitsland over de holocaust samen met een overlevende.


Sleeboom, Gineke – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gineke Sleeboom zet zich al ruim 40 jaar belangeloos in als vrijwilliger voor verschillende organisaties in Vleuten-De Meern en omstreken. Bij stichting Azotod, een poppodium voor de lokale gemeenschap, staat zij achter de bar, kookt zij voor vrijwilligers en artiesten bij grote evenementen. Zij is vanaf 2005 vrijwilliger bij het wijkcultuurhuis Cultuur19. Cultuur19 gebruikt kunst en cultuur om mensen in de wijk te verbinden. Hier verzorgt ze de artiestencatering tijdens wijkfestivals en helpt ze bij de op- en afbouwwerkzaamheden. Zij is een sleutelfiguur binnen Cultuur19 en fungeert als vraagbaak voor verschillende kwesties. Daarnaast zet zij zich sinds 2006 actief in voor Brede School Het Zand, een samenwerkingsverband tussen diverse basisscholen, kinderopvang, cultuur en sport, dat zich richt op de ontwikkelingskansen van kinderen. Met haar uitgebreide kennis over de wijk en de activiteiten is ze een bron van informatie tijdens de jaarlijkse culturele zondag. Ze neemt ook deel aan de jaarlijkse natuur- en cultuurdag, waarbij ze kinderen helpt bij het zoeken en determineren van bodemdiertjes. Ook is zij nauw betrokken bij het Leidsche Rijn Koor, waar ze een belangrijke rol speelt bij het werven van nieuwe leden en de organisatie van optredens.

Tijdens het 10-jarig jubileum was ze lid van de jubileumcommissie. Ze is vrijwilliger bij Stichting WIL in je buurt, waar ze in het kernteam zit en meepraat over beleidsbeslissingen. Ze neemt de perscontacten en PR op zich, organiseert evenementen en helpt mensen met tuinklussen. Als het nodig is, springt ze bij in de boodschappenhulpdienst. Tot 2022 was Gineke Sleeboom betrokken bij de Droomdekentjesgroep Vleuten De Meern, waar dekens worden geschonken aan kinderen die het moeilijk hebben. Momenteel is ze lid van de Brei- en haakgroep Ria De Schalm, waar ze verantwoordelijk is voor de PR en het werven van donaties. Zij breit, naait, haakt en quilt samen met de groep 'droomdekentjes' die onder andere aan medisch kinderdagverblijf Villa ExpertCare in Vleuten worden geschonken.


Straten, Robbie van – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Robbie van Straten zet zich al vele jaren in voor de worstelsport in het algemeen en voor de Utrechtse Krachtsport Vereniging 'De Halter' in het bijzonder. Sinds 2004 onderhoudt hij nauw contact met de leden, ouders en oud-leden. Hij beheert de website, de sociale media en de ledenadministratie. Verder fungeert hij als de verbindende kracht tussen de trainers en de leden.

Als een trainer ziek is, zorgt hij dat de training wordt overgenomen of hij springt zelf in. Ook is hij betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Easter Wrestling Tournament. Hij onderhoudt de contacten met de worstelverenigingen in diverse landen en speelt een rol bij de marketing en de social media. Tevens leidt hij het team van vrijwilligers dat verantwoordelijk is voor de op- en afbouw. Mede door zijn inzet is het toernooi uitgegroeid tot een van de grootste worsteltoernooien voor de jeugd met ongeveer 800 deelnemers uit 22 landen. Tot slot vervulde hij een voortrekkersrol bij de bouw van een nieuwe sporthal.

Hij is ook al twintig jaar vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitness Bond, worstelen. Hij is de contactpersoon voor worstelend Nederland. Via internetfora beantwoordt hij vragen en verbindt hij geïnteresseerden met een worstelclub bij hun in de buurt. Hij heeft ook nauw contact met de worstelfederatie in Suriname en staat deze federatie bij met hun zoektocht naar worstelmaterialen. In het verleden ging hij als bondstrainer diverse keren daar naartoe om jonge worstelaars te begeleiden.


Vecht, Agnes van der – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Agnes van der Vecht heeft zich in de jaren '80 en '90 actief ingezet voor de Rotaract Club Utrecht. Rotaract is een wereldwijde serviceorganisatie die zich o.m. inzet om de samenleving te dienen en internationale verstandhouding en ‘goodwill’ ten opzichte van alle mensen te bevorderen. Daarnaast is zij al meer dan 30 jaar betrokken bij de Nicolaikerk ('Klaaskerk') , waar ze als ouderling dienst doet bij de zondagse erediensten en deelneemt aan bestuursvergaderingen. Binnen de kerk was zij ook collectant, lid van de Kindernevendienstgroep, lid van de Beraadsgroep Vorming en Toerusting, vrijwilliger voor het samenstellen van het wijkblad Klaascontact, vrijwilliger voor de oppasdienst en haalde zij oudere gemeenteleden thuis op.

Haar grootste kracht ligt in het zorgen voor mensen uit de kerk en samenleving die geïsoleerd leven of moeite hebben met sociale interactie. Ze is ook al 29 jaar vrijwilliger en secretaris in het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) De Notekraker. Zij investeert veel tijd in juridisch onderzoek en geeft advies aan het bestuur en de leden van de VvE. Zij houdt zich bezig met bestemmingsplannen en procedures. Bij de Kathedrale Koor School Utrecht was zij van 2005-2009 vrijwilliger. Zij begeleidde schoolactiviteiten en uitstapjes en maakte deel uit van de PR-commissie. In de periode 2010-2015 was zij lid van de medezeggenschapsraad van het Christelijk Gymnasium Utrecht.


Ververgaert-Doesborgh, Fieke - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Fieke Ververgaert heeft zich een groot deel van haar carrière ingezet voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding. Van 1970 tot 1990 was zij bestuurslid en algemeen secretaris bij de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Naast deze werkzaamheden heeft zij vanuit de KVLO diverse nevenactiviteiten ontplooid, waaronder ten behoeve van de Stichting Wetenschap Lichamelijke Opvoeding en Sport, de Stichting Jan Luitenfonds, het Janus Jongbloed Research Centrum (Universiteit Utrecht).

Tevens heeft zij op verzoek van de heer J. Krugel (auteur van "Geschiedenis van de Gymnastiek”, leerboek voor de Opleidingen in de Lichamelijke Opvoeding, Paramedische Beroepen en de Sport) het hoofdstuk “De Medisch-Ethische Richting” geschreven. Daarnaast was zij ontwerper en auteur van de module “Gymnastiek voor zwangeren” en mede-auteur/eindredacteur van de nota “Bewegingsarmoedig onderwijs”.

Van 1969 tot 1994 was zij docent binnen de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Van 1995 tot 2003 was zij Directeur Paramedische Beroepsspecialisaties directeur opleiding Huidtherapie. Vanaf 2009 vervulde zij een groot aantal (onbetaalde) nevenfuncties bij de Hogeschool Utrecht waaronder als Ambassadeur Huidtherapie, Lid Kwaliteitscommissie Sportfysiotherapie en Bestuurslid van de Vereniging Oud Goud. Met de vereniging Oud Goud zette de kandidaat zich onder meer in voor het delen van haar waardevolle netwerk en het onderhouden van contacten tussen oud-medewerkers en de Hogeschool Utrecht en tussen oud-medewerkers onderling. Van 1980 tot 2010 was zij adviseur en bestuurslid bij het NOC*NSF.

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als Docent Sportgezondheidsleer voor de Nederlandse Sport Federatie (NSF) heeft zij vanaf 1980 diverse (onbetaalde) functies bekleed binnen NOC*NSF. Voor NISGZ was zij onder meer bestuurslid, lid van de commissie Gezond Sporten, voorzitter Voorbereidingscommissie “Medisch-wetenschappelijk turncongres” en lid van de organisatiecommissie congres “Sport een leven lang”. Omwille van haar bijzondere prestaties, onder meer voor “Vrouw & Sport”, ontving kandidaat van NOC*NSF de ‘Speld van Verdienste’. Van 1980 tot 2000 was zij gedurende 4 uur per week adviseur en bestuurslid voor de landelijk stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Al ver voordat zij zelf met pensioen ging zette de kandidaat zich in voor bewegingsactiviteiten voor ouderen in het land met als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Naast al deze activiteiten was zij 3 jaar bestuursvoorzitter van Stichting Centro Flameco in Utrecht voor 8 uur per week en hiervoor van 1990-2003 bestuursadviseur bij de Vereniging bewegingsleer Cesar. Vanaf 2016 is zij bestuurslid bij Stichting Podium Oost met de portefeuille culturele programmering. Podium Oost is in 2013 door een enthousiaste groep vrijwilligers opgericht om het, door de gemeente opgeheven, buurthuis nieuw bestaansrecht te geven. Inmiddels kent Podium Oost een bruisend bestaan: wekelijks komen er honderden wijkbewoners bij elkaar voor uiteenlopende activiteiten.


Visser, Fons - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Fons Visser werd in 1998 lid van USV Hercules bij de tennisafdeling en trad al snel toe tot de WTCT. Deze commissie organiseert allerlei activiteiten binnen de afdeling tennis, zoals de wintercompetitie en de clubkampioenschappen. Vervolgens werd hij in 2005 lid van het bestuur van USV Hercules tennis en volgde de voorzitter op. Na een paar jaar trad hij toe tot het hoofdbestuur van USV Hercules. Onder zijn leiding is de gespannen bestuurlijke situatie omgebogen tot een harmonieus geheel. Ook is de zorgelijke financiële situatie van de vereniging veranderd in een financieel gezonde basis en zijn juridische afspraken vastgelegd.

Naast voorzitterschap was de heer Visser ook actief als herstel coach voor alle afdelingen. Hij hielp sporters met een op maat gemaakt programma in verband met het herstel van hun blessures. Sinds 2019 zet hij zich in voor het Nationaal Ouderenfonds en met namen voor het project ‘De Derde Helft’. Onder zijn aanvoering groeide dit project naar een bruisende gemeenschap waar iedere week gemiddeld 70 ouderen elkaar ontmoeten en met elkaar (sport)activiteiten ondernemen. De heer Visser zoekt met succes naar samenwerking met organisaties uit Zorg, Welzijn en Sport. Hij zet zijn kennis en ervaring ook in om andere initiatiefnemers in Nederland op weg te helpen.


Vlist-Dragt, Suzanna van der - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Suzanna van der Vlist is al 18 jaar voorzitter van de Huurders Belangenvereniging Joke Smitplein. Ze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de huurders en onderhoudt jaarlijks overleg met de woningbouwvereniging Bo-Ex over het woningonderhoud. Ze heeft actief deelgenomen aan een projectteam met Bo-Ex en de aannemer voor een belangrijk onderhoudsproject en heeft bijgedragen aan een plan van aanpak voor de bewoners. Daarnaast heeft zij contact met de gemeente over onder ander het onderhoud van het groen. Zij zet zich intensief in voor het welzijn van alle bewoners op het Joke Smit plein. Ze organiseert jaarvergaderingen, buurtfeesten en zet zich in voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals een AED . Ze heeft ervoor gezorgd dat een medebewoonster een geschikte woning op het plein kreeg vanwege gezondheidsklachten.

Zij heeft in 2005 met twee andere bewoners onderzoek gedaan naar de heteluchtverwarming met warmteterugwinning in het complex, vanwege vermoedens van gezondheidsklachten. Na twee jaar inspanning, inclusief contact met de universiteit Delft, GGD en woningbouwvereniging, werd wetenschappelijk bewezen dat het systeem ziekmakend was. De woningbouwvereniging Bo-Ex heeft het systeem overal vervangen dankzij haar onderhandelingen. Nog twee jaar na de vervanging werd zij benaderd door mensen uit heel Nederland met vergelijkbare gezondheidsklachten. Zij heeft tevens zitting in de badkamerrenovatiecommissie, was betrokken bij het opstellen van een hitteplan, onderhoudt contacten met de gemeente over o.a. het onderhoud van het groen en ze onderhoudt contact met de wijkagent.


Voort van der Kleij-Luijk, Gerrie – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerrie Van der Voort van der Kleij-Luijk was al sinds 1979 een toegewijde vrijwilliger bij het Rode Kruis. Haar vrijwilligerswerk begon bij de bloeddonoravonden, waar ze negen jaar lang haar tijd en vaardigheden aanbood. Later werd ze stafverpleegkundige bij de Colonne, de oude naam voor evenementenhulpverlening.

In 1982 breidde ze haar inzet uit als hulpverlener bij verschillende evenementen, waaronder sportwedstrijden en de avondvierdaagse. Na verloop van tijd verhoogde ze haar uren als vrijwilliger en werd vrijwilliger op de ambulance, een verantwoordelijke rol die later werd ondergebracht bij de GGD en vervolgens bij de Veiligheidsregio.

Haar inzet en betrokkenheid waren niet beperkt tot de medische aspecten van het vrijwilligerswerk. Zij werd vanaf 2003 ook vakantiecoördinator en zette zich onbezoldigd in voor verschillende vakantiehuizen van het Rode Kruis, zoals IJsselvliet en de Valkenberg. Ze organiseerde zelfs de werving en selectie voor de vakantieboot 'Henry Dunant'. Daarnaast begeleidde ze vier keer eendaagse vakantievluchten met Martinair en KLM, waardoor ze kwetsbare mensen een bijzondere ervaring kon bieden.

Vanaf 2003 tot op de dag van vandaag neemt zij ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de ondersteuningspost voor blaarbehandeling van het Rode Kruis in een sporthal in Zetten tijdens de 4-daagse van Nijmegen.

Ook buiten haar taken bij het Rode Kruis is ze actief. In 1995, tijdens het hoogwater dat jaar, hielp zij bij de evacuatie van bewoners van een verzorgingstehuis. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 draaide ze verschillende diensten in Heumensoord om hulp te bieden aan degenen die hun thuisland waren ontvlucht. Ondanks de afstand naar de gemeente Overbetuwe en haar leeftijd meldde ze zich aan om te assisteren in de Corona teststraten. Daarnaast zette ze zich in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waar ze 30 uur aan besteedde.

Van 1990 tot 2000 was ze vrijwilliger bij Gymvereniging Excelsior. Hier vervulde ze onder andere de rol van penningmeester en jurylid bij wedstrijden.


Van der Wal-Slotboom, Iet – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Iet van der Wal was vanaf 1988 tot 2002 organisator van de kledingbeurs in buurtcentrum De Boog in Overvecht. Zij verzamelde tweedehandskleding. Vanaf 2008 is zij wekelijks actief voor de Voedselbank in Lombok. Zij doet dit al vijftien jaar lang gemiddeld 8 uur per week. Deze Voedselbank was een van de voorlopers op de SVU (Stichting Voedselbank Utrecht).

Hiernaast is zij al 14 jaar vrijwilliger bij de bewonerscommissie Kolkjesbloemlaan in Vleuten. Zij organiseert hier diverse activiteiten. Daarnaast constateert, registreert, documenteert en meldt zij regelmatig actief zaken die verbetering behoeven in het wooncomplex en/of levert zij informatie die bijdraagt aan een positieve ontwikkeling daarvan. Dat zij sociaal maatschappelijk betrokken is bleek al 40 jaar geleden.

Van 1981 tot 1992, in de jaren dat haar kinderen naar de peuterzaal en basisschool gingen, hielp mevrouw Van der Wal gedurende 8 uur per week bij de peuterspeelzaal in Overvecht en later op de basisschool bij het overblijven. Verder was zij van 1988 tot 2002 mantelzorger was voor twee inwoners van Overvecht. Zij deed gedurende 4 uur per week voor heb boodschappen en klusjes en ging mee naar de bezoeken in het ziekenhuis.


Zarraa, Jamila - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jamila Zarraa zocht na zijn pensionering een nieuwe zinvolle dagbesteding. Via zijn dochter, die werkzaam is op obs De Cirkel, is hij 15 jaar geleden overblijfmedewerker op dezelfde basisschool geworden. Hij doet dit 8 uur per week. In de loop der jaren heeft de heer Zarraa zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerde kracht binnen de school. Als overblijfmedewerker eet hij met de kinderen tijdens hun lunchpauze, waarbij hij niet alleen toezicht houdt maar ook deelneemt aan hun gesprekken.

Onder allerlei weersomstandigheden staat de heer Zarraa met een oprechte glimlach op het schoolplein en zorgt hij ervoor dat de kinderen een leuke en zorgeloze pauze hebben. Bovendien zorgt hij voor een veilig klimaat tijdens het overblijven. Als de kinderen onderling onenigheid hebben, is hij er altijd om op een rustige en begripvolle manier te bemiddelen. Hij haalt veel vreugde uit de interactie met de kinderen en de kinderen zijn dol op hem. Voor de kinderen is de heer Zarraa meer dan een overblijfmedewerker: zij noemen hem 'Meester Opa'.


Eerder uitgereikte koninklijke onderscheidingen vindt u terug in het webarchief van Utrecht.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

E-mail

kabinet@utrecht.nl

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.