Privacy Uw rechten rondom privacy

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden.

1. Klacht doorgeven

Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of heeft de gemeente onterecht uw persoonsgegevens verwerkt? Dan kunt u online een klacht doorgeven.

Wij proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Recht op het inzien van uw gegevens

U hebt 'recht op inzage': u kunt bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. U ontvangt een overzicht met daarop:

  • wie deze gegevens hebben ontvangen
  • waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander.

Aanvraag doen

De belangrijkste verzameling van persoonsgegevens in de gemeente is de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Dat kan online via het formulier inzien persoonsgegevens. Daarvoor hebt u DigiD nodig. U kunt ook telefonisch, per mail of brief een afspraak maken op het stadskantoor. Neem dan uw identiteitsbewijs mee.

Antwoord op uw aanvraag

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt.

Vindt u dat de gemeente ten onrechte weigert om u uw gegevens te laten inzien? Of bent u het niet eens met de inhoud van het overzicht? Dan kunt u bezwaar maken. In het bericht leest u op welke manier u dit kunt doen.

Meer informatie over bezwaar maken

Wanneer mag u geen gegevens inzien?

De gemeente kan weigeren om u uw gegevens te laten bekijken. Dat mag alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders af te schermen. Als u deze gegevens toch wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst gevraagd om zijn mening te geven over uw verzoek. 

3. Recht op verbetering, verwijdering, vergeten worden en bezwaar

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

  • als uw gegevens niet kloppen
  • als uw gegevens niet compleet zijn 
  • als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

Deze rechten gelden niet voor de basisregistratie personen (BRP). Wilt u iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met Burgerzaken.

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Aanvraag doen

Wilt u een verzoek doen om verbetering, verwijdering, vergeten worden of hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens? Neemt u dan contact op met de gemeente. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke aanpassingen of aanvullingen u wilt of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Bij de aanvraag moet u uw legitimatie laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. Neem daarom uw identiteitsbewijs mee naar uw afspraak op het stadskantoor. 

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

privacywebsite@utrecht.nl