Uw rechten rondom privacy

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden.

1. Klacht doorgeven

Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of heeft de gemeente onterecht uw persoonsgegevens verwerkt? Dan kunt u online een klacht doorgeven.

Wij proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Recht op het inzien van uw gegevens

U hebt 'recht op inzage': u kunt bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. U ontvangt een overzicht met daarop:

  • wie deze gegevens hebben ontvangen
  • waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens

U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een ander.

Uw gegevens opvragen

3. Recht op verbetering, verwijdering, vergeten worden en bezwaar

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

  • als uw gegevens niet kloppen
  • als uw gegevens niet compleet zijn 
  • als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

Deze rechten gelden niet voor de basisregistratie personen (BRP). Wilt u iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met Burgerzaken.

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Aanvraag doen

Wilt u een verzoek doen om verbetering, verwijdering, vergeten worden of hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens? Neemt u dan contact op met de gemeente. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke aanpassingen of aanvullingen u wilt of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Bij de aanvraag moet u uw legitimatie laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. Neem daarom uw identiteitsbewijs mee naar uw afspraak op het stadskantoor. 

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

gegevensbescherming@utrecht.nl