Bestuur en organisatie Publicaties

Zoekt u nieuws of cijfers over de gemeente? Wilt u weten welke plannen wij hebben of welke regels hier gelden? Hieronder vindt u een overzicht van berichten en andere teksten of plannen die de gemeente uitbrengt.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar en hoeveel er in de stad mag worden gebouwd. U vindt op onze site nieuwe bestemmingsplannen die nog niet vaststaan. U kunt bezwaar maken tegen deze plannen.

Gemeenteberichten

Gemeenteberichten zijn de officiële bekendmakingen van de gemeente. Hier vindt u onder andere de vergunningen die wij hebben gegeven en verkeers- en andere besluiten. Sommige gemeenteberichten staan ook in de huis-aan-huiskrant.

Nieuwsberichten

De officiële nieuwsberichten van de gemeente worden vaak gebruikt door de lokale en landelijke pers.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in uw buurt? Of hebt u interesse in een bepaald onderwerp of project van de gemeente? Dan kunt u zich inschrijven op een van de nieuwsbrieven. U ontvangt deze dan per e-mail.

Onderzoek en cijfers

De gemeente voert regelmatig onderzoeken uit naar allerlei onderwerpen. En we hebben cijfers over het aantal inwoners van Utrecht. U kunt zelf ook meedoen aan onderzoeken van de gemeente, zoals het bewonerspanel en de inwonersenquête.

Open data

De gemeente verzamelt veel verschillende soorten gegevens om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zoals geografische data of allerlei gegevens over de stad. U kunt deze data bekijken en zelf ook gebruiken.

Regelgeving

Al onze verordeningen, regels en richtlijnen bij elkaar noemen we de Utrechtse regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook regelgeving van een paar jaar terug kunt u nog bekijken.

Stadskaart

Op de stadskaart zijn alle adressen binnen de gemeente in kaart gebracht. U kunt de locatie van een adres op de kaart opzoeken.

Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Soms willen mensen verslagen, rapporten of andere documenten van de gemeente inzien die nog niet openbaar zijn. Dan kunnen zij een zogenoemd Wob-verzoek doen. Hier kunt u die verzoeken om informatie met onze antwoorden bekijken.

Archief van de gemeente

Het Utrechts Archief beheert het archief van de gemeente. Het archief is voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, woonhuis, bedrijf of buurt. Bent u op zoek naar de geschiedenis van uw familie, van Utrecht of oude bouwtekeningen en -dossiers? Kijk op de site van het Utrechts Archief hoe en welke stukken u kunt inzien. Voor onderzoek naar uw voorouders (stamboom) kunt u kijken op de pagina Genealogie.