Privacy bij meedoen aan onderzoek

De gemeente Utrecht hanteert de onderstaande regels voor onderzoek, statistiek en gegevensbescherming. Hiermee handelt de gemeente volgens de gedragscode voor onderzoek en statistiek van de VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek).

  1. De gemeente informeert de respondent over het doel van het onderzoek.
  2. We behandelen respondenten die aan het onderzoek deelnemen met respect, ook wanneer ze niet willen deelnemen. Een weigering is een weigering.
  3. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de uitvoering van het onderzoek.
  4. De gemeente is extra zorgvuldig bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn onder andere persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, herkomst, politieke gezindheid, inkomen, gezondheid en seksuele leven.
  5. Alle persoonsgegevens houden we strikt geheim.
  6. Persoonsgegevens waarmee je iemand zou kunnen identificeren, maken we zo snel mogelijk anoniem.
  7. Persoonsgegevens waarmee je iemand zou kunnen identificeren, bewaren we niet.
  8. We rapporteren nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens, tenzij de respondent hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.
  9. De gemeente neemt technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
  10. Er is een helpdesk voor vragen en klachten.

Op www.moaweb.nl kunt u meer informatie vinden over de gedragscode voor onderzoek en statistiek.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers