Privacy bij meedoen aan onderzoek

De gemeente Utrecht respecteert uw privacy bij het uitvoeren van onderzoek. Wij houden ons bij onderzoek altijd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij volgen we het Handboek AVG & statistisch onderzoek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Deelname aan onderzoek

  • Deelname aan onderzoek is vrijwillig. U bent niet verplicht om mee te doen. U kunt uw toestemming voor deelname altijd weer intrekken. 
  • Deelnemers die jonger zijn dan 12 jaar hebben toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. Dit is niet nodig als het kind middelbaar onderwijs volgt.  
  • Doen mensen mee via internet en zijn ze jonger dan 16 jaar? Dan hebben ze toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. 

Wat we met uw persoonsgegevens doen 

  • De resultaten van een statistisch onderzoek voegen we samen. Wij laten bijvoorbeeld alleen de totalen, gemiddelden of percentages zien. Aan onderzoeksresultaten kunt u nooit zien wie de gegevens heeft ingevuld. We gebruiken de resultaten ook niet voor handhaving, controle of om beslissingen te nemen over een deelnemer. 
  • We geven alleen persoonsgegevens door aan andere organisaties of personen voor onderzoek voor de gemeente Utrecht. Geven wij een onderzoeksbureau de opdracht om een statistisch onderzoek uit te voeren en worden er persoonsgegevens verwerkt? Dan zorgen we voor een juiste verwerkersovereenkomst.
  • Als het kan werken we met anonieme onderzoeksgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens mag alleen als dit nuttig of belangrijk is voor het onderzoek en als dit volgens de AVG mag. We laten mensen die meedoen aan een onderzoek weten wat het doel van het onderzoek is. Dit doen we altijd vooraf.
  • Bijzondere persoonsgegevens verwerken we met extra veel aandacht. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst, gezondheid of seksuele leven. Dit geldt ook voor de verwerking van wettelijke identificatienummers, zoals het burgerservicenummer (BSN). 
  • We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het onderzoek.  
  • Alle gegevens die we verzamelen en verwerken voor onderzoek zijn goed beveiligd. De gegevens worden alleen opgeslagen in computersystemen binnen de EU.  
  • De Functionaris Gegevensbescherming heeft gecontroleerd hoe wij onderzoek uitvoeren en gaat akkoord met onze aanpak.  

Privacy en uw rechten 

Onder de AVG hebt u verschillende rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. Zo hebt u onder meer het recht om uw gegevens te bekijken of te laten veranderen of verwijderen. In het register van verwerkingen kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken. Wilt u weten wat u kunt doen bij vragen of klachten over de manier waarop de gemeente Utrecht met uw persoonsgegevens omgaat? Dat leest u op onze pagina over privacy.

Lees meer over privacy

Hulp en contact Onderzoek en cijfers