Resultaten bewonerspanel Betaalbaarheid gezonde voeding

Samen met andere Nederlandse gemeenten doen we onderzoek naar de betaalbaarheid van gezonde voeding. De Utrecht is daarom benieuwd welk voedsel mensen kopen, waar en wat keuzes zijn bij het kopen van voedsel. Dit helpt ons om plannen te maken samen met de 'Citydeal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving'.

 Samenvatting

  • Bijna 80% van de respondenten ontbijt elke dag. Ruim twee derde eet elke dag groente en ruim de helft eet elke dag fruit.
  • We hebben respondenten gevraagd welke kenmerken voor hen het belangrijkst zijn bij het kopen van voedsel. De meeste respondenten kiezen en kopen voedsel om het goed is voor de gezondheid (85%). Ook ‘makkelijk klaar te maken’ (70%) en ‘is goed voor het milieu’ (54%) zijn belangrijke kenmerken.
  • De meeste respondenten (92%) hebben de afgelopen 12 maanden nooit problemen gehad met het betalen van voedsel.
  • Ook is gevraagd of men de afgelopen 12 maanden wel eens minder heeft gegeten omdat er niet genoeg geld voor was. Dit kwam bij 5% van de respondenten voor.
  • Tot slot geeft 95% aan dat zij (of hun gezinsleden) niet te weinig hebben gegeten omdat er geen geld voor was. Bij 4% is dit wel eens voorgekomen. 

Hulp en contact Onderzoek en cijfers