Resultaten bewonerspanel Circulaire stad

In 2050 wil Utrecht volledig circulair zijn. In een circulaire stad bestaat geen afval en gooien we niets weg. Alle onderdelen van bijvoorbeeld een gebouw, meubel of kledingstuk zien we als grondstoffen die in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

In deze peiling haalt de gemeente Utrecht kennis en ervaringen van panelleden op. De resultaten gebruiken we voor het aanscherpen van beleid en in uitvoeringsprogramma's.

Samenvatting

  • Het grootste deel van de panelleden zegt dat zij altijd of vaak hun afval scheiden (86%) en producten langer gebruiken (84%). Verder koopt 61% minder spullen.
  • Ook hebben we hen gevraagd welke circulaire acties zij in de toekomst (meer) willen doen. 54% geeft aan dat zij afval willen voorkomen en 52% wil het repareren van spullen (meer) doen.
  • 63% koopt wel eens bij een kringloopwinkel en 52% gebruikt wel eens een circulaire app zoals Too Good To Go, Marktplaats of Vinted. 11% maakt nooit gebruik van een circulaire onderneming.
  • Voor een groot deel van de panelleden (88%) is het klimaat een belangrijke reden om circulair bezig te zijn. Bij 84% geldt dit voor toekomstige generaties.
  • Ongeveer 4 op de 10 panelleden ervaren drempels of moeilijkheden bij het ondernemen van circulaire acties. Een even groot aandeel ervaart hierbij geen moeilijkheden.
  • Het vergroten van het bewustzijn van consumenten is volgens de panelleden de grootste rol van de gemeente Utrecht bij het bereiken van een circulaire economie in 2050. Twee derde is mening van de gemeente deze rol moet innemen. Daarnaast vindt 58% dat de gemeente wet- en regelgeving voor circulariteit moet aanmoedigen, bijvoorbeeld richting de Rijksoverheid.

Resultaten bewonerspanel Circulaire stad

Hulp en contact Onderzoek en cijfers